Maciej "Dziadziuś" Miernik
Muzyk

Biografia

Maciek Stani­sław Miernik – polski muzyk rockowy grający na gitarze basowej, kompo­zy­tor, reali­za­tor dźwięku, producent.

Znany z występów w grupie Aurora, 1984, Noah-Noah, Restryk­cja, Reflec­tion, Flash­back oraz z roli produ­cen­ta. Jego twórczość zalicza­na jest do progre­syw­ne­go rocka i progre­syw­ne­go punka. Artysta znany jest z awangar­do­wych, multi­me­dial­nych realizacji.

We wrześniu 2011 w mediach ukazała się infor­ma­cja o ciężkiej chorobie muzyka. W celu ratowa­nia jego życia, przyja­cie­le zorga­ni­zo­wa­li cykl koncer­tów zatytu­ło­wa­nych Help Maciek, które odbyły się w terminach:

 • 23 września 2011 w Rzeszo­wie, w Klubie Od Zmierz­chu do Świtu, wystą­pi­ły: Aurora, 1984, Noah-Noah, Wańka Wstańka, Jesus Chrysler Suicide, Rock Away, Secesja, Monstrum, Tharan­tu­la, WSK i Stirwa­ter czyli zespół Pawła Mąciwody
 • 15 paździer­ni­ka 2011 w Warsza­wie, w Klubie Stodoła, wystą­pi­ły: Wilki, Lady Pank, Piersi, Róże Europy, Aya RL, Ramona Rey, Variété, Eldo, Stirwa­ter, Made in Poland, Aurora, Neo Retros i Sztyk
 • 25 lutego 2012 w Rzeszo­wie, w Klubie Pod Palmą, wystą­pi­ły: Aurora, RSC, 1984, Wańka Wstańka, Jacek "Bielas" Bieleń­ski, Made in Poland, KSU. Wsparł ich Maciej Maleńczuk
 • 14 stycznia 2015 miała miejsce premiera dwupły­to­we­go albumu (2 CD + 2 DVD) zatytu­ło­wa­ne­go Help Maciek 2 Live. Album zawiera nagranie jednego z trzech chary­ta­tyw­nych koncer­tów, który odbył się w Studenc­kim Klubie Pod Palmą Uniwer­sy­te­tu Rzeszow­skie­go w lutym 2012. Nakład wydaw­nic­twa wyniósł 1000 egz..


  Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

  Wesprzyj nas na Patronite.pl

  #KULTURAWSIECI

  Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

  Wesprzyj nas na Patronite.pl

  #KULTURAWSIECI