Maciej "Envee" Goliński
Muzyk

Biografia

_​_​BEZSPISU_​_​

Envee, właści­wie Maciej Goliński (ur. 9 stycznia 1974 w Lubaniu) – polski muzyk, kompo­zy­tor i produ­cent muzyczny, a także DJ. Współ­za­ło­ży­ciel kolek­ty­wu didżej­skie­go Niewinni Czaro­dzie­je (Innocent Sorce­rers). Prowadzi także solową działal­ność artystyczną.

Goliński współ­pra­co­wał ponadto m.in. z takimi grupami muzycz­ny­mi i wykonaw­ca­mi jak: Husky, Andrzej Smolik, Reni Jusis, Miloopa, Natalia Kukulska, Tomasz Stańko, Maria Peszek, Łona i Webber.


Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI