Maciej Grzywacz
Muzyk

Biografia

Maciej Grzywacz (ur. 24 czerwca 1969 w Bydgosz­czy) – polski gitarzy­sta, kompo­zy­tor i aranżer.

Życiorys

Absol­went Akademii Muzycz­nej im. Fryde­ry­ka Chopina w Warsza­wie oraz Wyższej Szkoły Muzycz­nej w Monachium. Uzyskaw­szy dyplom monachij­skiej uczelni, został przyjęty do fundacji Yehudie­go Menuhina "Live Music Now", dla której koncer­to­wał w Niemczech jako gitarzy­sta klasyczny.

Maciej Grzywacz ma na swoim koncie sześć autor­skich płyt. Ostatnia z nich to "Connec­ted", nagrana z udziałem muzyków skandy­naw­skich. Poprzed­nie albumy to: Solo – nagrany w całości na gitarze klasycz­nej, Black Wine, na którym zagrał kontra­ba­si­sta Yasushi Nakamura i perku­si­sta Clarence Penn z Nowego Jorku. Wcześniej­sze płyty: Fourth­Di­men­sion z udziałem Macieja Obary, Michała Barań­skie­go i Łukasza Żyty, Things Never Done, w nagraniu którego wziął udział kontra­ba­si­sta Awiszaj Kohen z Nowego Jorku oraz Forces Within z udziałem kanadyj­skie­go perku­si­sty Tylera Hornby oraz sakso­fo­ni­sty Macieja Sikały.

Współ­za­ło­ży­ciel zespołu (0-58), którego pierwsza płyta, nagrana w 2001 roku Do dziesię­ciu, otrzy­ma­ła nomina­cję do nagrody Fryderyk 2002 w katego­rii Jazzowy Album Roku. W 2003 roku ukazała się druga płyta, Tryby. Ta również otrzy­ma­ła nomina­cję do nagrody Fryderyk. Zespół (0-58) ma za sobą trasy koncer­to­we w Niemczech, Rosji, Szwecji i Rumunii.

Współ­pra­cu­je z innymi zespo­ła­mi, pracuje też jako muzyk sesyjny, brał również udział w nagra­niach muzyki filmowej i teatral­nej Leszka Możdżera oraz Marka Kuczyńskiego.

Maciej Grzywacz koncer­to­wał w Kanadzie, Izraelu, Rosji, Bułgarii, Rumunii, Szwecji, Finlan­dii, Niemczech, Belgii, Austrii i w Czechach.

Dr hab. prof. AM Maciej Grzywacz jest pedago­giem (jazz i muzyka estra­do­wa) w Akademii Muzycz­nej im. S. Moniusz­ki w Gdańsku.


Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI