Maciej "Guru" Góralski
Muzyk

Biografia

Maciej Góralski, pseud. Magura – polski muzyk, tłumacz litera­tu­ry buddyj­skiej, orien­ta­li­sta, buddolog, autor tekstów, propa­ga­tor buddyzmu.

Życiorys

Był perku­si­stą zespołów: Walek Dzedzej Pank Bend, Kryzys, Deadlock, Bakszysz, Rastaar. Absol­went Wydziału Poloni­sty­ki UW oraz Podyplo­mo­we­go Studium Muzeolo­gii i Działal­no­ści Kultu­ral­nej. Od 1985 jest pracow­ni­kiem Muzeum Azji i Pacyfiku, obecnie pełni w nim funkcję kustosza. Wystę­pu­je też jako DJ. Tłumaczy książki buddyj­skie, m.in Dalaj Lamy oraz współ­pra­cu­je z "Lampą" i "Machiną". Był prezen­te­rem Radio­sta­cji i Radia Kampus, prowa­dził w Jazz Radiu przez 3 lata swoją autorską audycje muzyczną "Aksamit­ne podzie­mie". Prowa­dził przez rok dwie audycje autor­skie w Radio Roxy: Księga Przemian i Fakt Forever.

Założy­ciel grup Zemsta Beatni­ków (2003) i 2nd Hand Beatnix (2005), wykonu­ją­cych m.in. poezję bitników (m.in.: Ginsberg, Snyder, Kerouac).


Dyskografia 6

Kryzys - 78-81

78-81

Kryzys
 • Wytwórnia: Manufaktura Legenda
 • Numer katalogowy: ML 25
 • EAN: 5903292104881
 • Nośnik: 2CD
 • Data wydania: 2014
 • Opakowanie: digipack
Deadlock - Ambicja

Ambicja

Deadlock
 • Wytwórnia: Blitzkrieg Records
 • Numer katalogowy: BA-242 200.174
 • Nośnik: LP
 • Data wydania: 1981
Deadlock - Ambicja

Ambicja

Deadlock
 • Wytwórnia: W moich oczach
 • Numer katalogowy: ML 1
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2001
Deadlock - Deadlock

Deadlock

Deadlock
 • Wytwórnia: Płyta Records
 • Numer katalogowy: bez numeru
 • Nośnik: EP
 • Data wydania: 1995
 • Dodatkowa informacja: Fragment koncertu na pierwszym ogólnopolskim przeglądzie zespołów rockowych "Nowej Fali" w Kołobrzegu, 9 sierpnia 1980r.
Kryzys - Kryzys

Kryzys

Kryzys
 • Wytwórnia: Blitzkrieg Records
 • Numer katalogowy: BA-242 200.173
 • Nośnik: LP
 • Data wydania: 1981
Kryzys - Kryzys komunizmu

Kryzys komunizmu

Kryzys
 • Wytwórnia: Songood House
 • Numer katalogowy: 002
 • EAN: 5908260220013
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2010

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI