Magdalena Czomperlik
Muzyk

Biografia

Magda­le­na Czomper­lik – polska wokalist­ka, autorka tekstów. Jest człon­kiem zespołu Plagiat199, gościnie wystę­po­wa­ła z Kazikiem Staszew­skim i Zespołem Kult.

Od 2000 roku wystę­po­wa­ła z chórem Ave Sol, działa­ją­cym przy BCK w Bielsku – Białej z reper­tu­arem muzyki poważnej oraz gospel, od 2004 roku związana z punkowym zespołem Plagiat199 prezen­tu­ją­cym materiał autorski, gdzie angażuje się jako wokalist­ka oraz autorka tekstów.

Z zespołem łączy ją doświad­cze­nie skompo­no­wa­nia trzech longplay­ów oraz zagrania ponad 300 koncer­tów, w tym kilku­dzie­się­ciu u boku zespołu Kult, dzięki którym może się pochwa­lić wystę­pa­mi m.in. w katowic­kim Spodku, Stoczni Gdańskiej czy Hali Ludowej we Wrocła­wiu. Ma za sobą także koncerty na festi­wa­lach polskiej muzyki alter­na­tyw­nej takich jak Jarocin czy Przysta­nek Woodstock. "Jeździł z nami fajny zespół Plagiat 199 z powala­ją­cą wokalist­ką. Dziew­czy­na absolut­nie wszech­stron­na, pisząca super teksty i genial­nie śpiewa­ją­ca…. Tych sześciu przeko­na­nych o swojej potędze facetów w zespole byłoby niczym bez tej dziew­czy­ny" (Kazik Staszew­ski "Wysokie Obcasy" 05.07.2013)

Zaśpie­wa­ła gościn­nie na albumach zespołów Jumanji, A-Front i El Dupa. Swoich tekstów udzie­li­ła po raz pierwszy w roku 2011 projek­to­wi Maja Kleszcz i Incar­na­tions na potrzeby albumu Odeon.

W roku 2013, we współ­pra­cy z Andrze­jem Izdeb­skim (produ­cent solowych albumów Kazika Staszew­skie­go oraz między innymi Mai Kleszcz, Braci Figo Fagot), rozpo­czę­ła pracę nad materia­łem solowym.

Jesienią 2013 do rozgło­śni radio­wych trafił singel "Inną drogą". Czomper­lik napisała tę piosenkę wspólnie z Andrze­jem Izdeb­skim (produ­cen­tem singla). Maste­rin­giem zajął się Marcin Cichy, znany z formacji Skalpel.


Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI