Magdalena Umer
Muzyk

Biografia

Małgo­rza­ta Magda Umer-Przeradz­ka (ur. 9 paździer­ni­ka 1949 w Warsza­wie) – polska piosen­kar­ka, wykonaw­czy­ni poezji śpiewa­nej, autorka recitali, dzien­ni­kar­ka, reżyser, scena­rzyst­ka i aktorka.

Człon­ki­ni Rady Polskiej Fundacji Muzycznej.

Życiorys

Urodziła się jako Małgo­rza­ta Umer, córka Edwarda (1926−1987) i Stani­sła­wy z domu Gol (1929−2012). Jej stryjem był Adam Humer. Jest absol­went­ką XIV Liceum Ogólno­kształ­cą­ce­go im. Klementa Gottwal­da w Warsza­wie (od 1990 szkoła nosi imię Stani­sła­wa Staszica). Ukończy­ła studia na Wydziale Filolo­gii Polskiej i Słowiań­skiej Uniwer­sy­te­tu Warszaw­skie­go. Debiu­to­wa­ła pod koniec lat 60. w kabare­tach studenckich.

29 kwietnia 2009 w Teatrze "Polonia" w Warsza­wie odbył się recital Umer z okazji jubile­uszu 40-lecia pracy artystycznej.

Nagrody i odznaczenia

Laure­at­ka Festi­wa­lu Piosenki w Opolu.

W 2000 za wybitne zasługi w działal­no­ści w ruchu studenc­kim, za osiągnię­cia w pracy zawodo­wej i społecz­nej została odzna­czo­na Krzyżem Kawaler­skim Orderu Odrodze­nia Polski.

28 kwietnia 2009 z rąk ministra kultury i dziedzic­twa narodo­we­go Bogdana Zdrojew­skie­go odebrała Złoty Medal "Zasłu­żo­ny Kulturze Gloria Artis".

Życie prywatne

Jej mężem był Andrzej Przeradz­ki (zm. 29 listo­pa­da 2019). Ma dwóch synów, Mateusza (ur. 22 grudnia 1977) i Francisz­ka (ur. 25 lipca 1985). Jej brata­ni­cą jest piosen­kar­ka i aktorka Klemen­ty­na Umer.

W wieku dorosłym przyjęła rzymsko­ka­to­lic­ki chrzest, jej matką chrzest­ną była Kalina Jędrusik.

Teatr


Dyskografia 4

Pectus - Kobiety / Wojciech Młynarski

Kobiety / Wojciech Młynarski

Pectus
 • Wytwórnia: Grash Music
 • Numer katalogowy: bez numeru
 • EAN: 5903111493813
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2019
 • Opakowanie: digipack
Grzegorz Turnau - Kołysanki - utulanki

Kołysanki - utulanki

Grzegorz Turnau
 • Wytwórnia: Wydawnictwo Fokus
 • Numer katalogowy: 3916321
 • EAN: 9788391632123
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2003
 • Opakowanie: digipack
Grzegorz Turnau - L

L

Grzegorz Turnau
 • Wytwórnia: Agora SA
 • Numer katalogowy: bez numeru
 • EAN: 9788326825958
 • Nośnik: 2CD+DVD
 • Data wydania: 2017
 • Opakowanie: digibook
Marek Grechuta - Pieśni do słów Tadeusza Nowaka

Pieśni do słów Tadeusza Nowaka

Marek Grechuta
 • Wytwórnia: Pronit
 • Numer katalogowy: SX 1867
 • Nośnik: LP
 • Data wydania: 1979

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI