Magdalena Wójcik
Muzyk

Biografia

Magda­le­na Wójcik (ur. 2 września 1975 w Krasnym­sta­wie) – polska piosen­kar­ka, wokalist­ka i liderka zespołu Goya.

Życiorys

Magda­le­na Wójcik od wieku liceal­ne­go uczest­ni­czy­ła w licznych amator­skich przeglą­dach piosenki, śpiewa­jąc i grając na gitarze. Prezen­to­wa­ła własne piosenki, które w 1993 zostały opubli­ko­wa­ne na kasecie przez firmę fonogra­ficz­ną Dalmafon.

W połowie lat 90. XX wieku podpi­sa­ła wielo­let­ni kontrakt z wytwór­nią muzyczną Pomaton EMI.

W 1995 wraz z gitarzy­stą Grzego­rzem Jędra­chem oraz grającym na instru­men­tach klawi­szo­wych Rafałem Gorącz­kow­skim założyła zespół Goya. W 1998 zespół wydał swoją pierwszą płytę zatytu­ło­wa­ną Goya.

Magda Wójcik wykonała także gościn­nie utwór Nadzieja się nie kończy, który znalazł się na albumie Panase­wicz.


Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI