Makoto Ozone
Muzyk

Biografia

– japoński pianista jazzowy.

Życiorys

Urodził się w Kobe. Jak podają rodzice, na organach zaczął grać mając 2 lata, a jako siedmio­la­tek rozpo­czął impro­wi­za­cje. Wcześnie stał się entuzja­stą muzyki Oscara Peter­so­na, który był inspi­ra­cją dla Makoto do nauki gry na forte­pia­nie. Będąc w liceum zaczął wystę­po­wać z zawodo­wym big bandem jako Tadao Kitano i Arrow Jazz Orche­stra, wystę­pu­jąc na licznych festi­wa­lach jazzo­wych. W 1980 roku rozpo­czął studia w Berklee College of Music w Bostonie na Wydziale Kompo­zy­cji i Aranża­cji Jazzowej.

Kariera

Studiu­jąc w Bostonie Ozone poznał Gary'ego Burtona. Dołączył do jego kwartetu i razem rozpo­czę­li między­na­ro­do­we koncer­to­wa­nie. W tym okresie – w roku 1983 podpisał umowę z CBS, nagrał i wydał debiu­tanc­ki, autorski album pt. Makoto Ozone. Pierwszy solowy recital odbył się w Carnegie Hall pod szyldem "Cool Jazz Festival". Oprócz Gary'ego Burtona w latach 80. XX wieku Ozone wystę­po­wał i nagrywał z takimi artysta­mi jak: Chuck Loeb, Paquito D'rivera, Marc Johnson. W 1989 r. powrócił do Japonii i podpisał umowę z wytwór­nią JVC, dla której przez 3 lata nagrał 3 longplaye. Pierwszą solową płytę nagrał po kolejnej zmianie wydawcy w 1994 r. na Verve/​Polydor (Breakout). W roku 1996, podczas "The Floating Jazz Festival" na pokła­dzie S. S. Norway, Ozone poznał basistę Kiyoshi Kitagawę i perku­si­stę Clarence'a Penna, czego konse­kwen­cją była wspólna płyta "The Trio", dzięki której zdobyli Nagrodę "Swing Journal" dla "Najlep­sze­go Jazzu Japonii '97". Wspólnie nagrali jeszcze album "Three Wishes", a następ­nie płytę „Dear Oscar" w hołdzie Oscarowi Peter­so­no­wi. Ten ostatni fonogram nagro­dzo­no tytułem "Najlep­szy Jazz Japonii '98". W 2006 r. Makoto wrócił do USA, do Nowego Jorku. W 2009 r. Ozone poznał polską wokalist­kę, Annę Marię Jopek, podczas jej koncertu w klubie Blue Note w Tokio. Owocem tej znajo­mo­ści okazały się wspólne nagrania na płycie pt. Road to Chopin, wydanej w Roku Chopi­now­skim 2010 oraz wydany rok później wspólny album zatytu­ło­wa­ny Haiku.


Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI