Marcin Jacobson
Muzyk

Biografia

Marcin Jacobson (ur. 8 stycznia 1950 w Gdyni) – polski manager, produ­cent i wydawca muzyczny.

Życiorys

W 1970 r. debiu­to­wał jako didżej w pierw­szej polskiej dysko­te­ce Musico­ra­ma w Sopocie. Był kierow­ni­kiem Akcji Lato (Gdańsk 1977), programu promu­ją­ce­go młode polskie zespoły rockowe. Współ­twór­ca ruchu Muzyka Młodej Genera­cji (1978).

Współ­or­ga­ni­za­tor festi­wa­li: Pomorska Jesień Jazzowa i Jazz Jantar, Między­na­ro­do­we Konfron­ta­cje Muzyczne Pop Session w Sopocie (1978–1981) i Festi­wa­lu w Jaroci­nie (1980). Dyrektor progra­mo­wy festi­wa­lu w Jaroci­nie (1987).

Dyrektor, a następ­nie redaktor naczelny Radia BIELSKO w Bielsku-Białej (1996–1998). Prezes oraz A&R Sceny FM w Krakowie (1998–2001). Współ­or­ga­ni­za­tor koncer­tów m.in. Tiny Turner, Jana Garbarka, Joe Zawinula, Paco de Lucíi, Davida Murray, Tilla Broen­ne­ra, Petera Beetsa i Candy Dulfer, a także Festi­wa­li Piosenki w Sopocie (1989–1991), Opolu (1988) oraz Bielskiej Zadymki Jazzowej (2002–2004).

Prowa­dził wiele koncer­tów jazzo­wych (Jazz nad Odrą, Jazz Jantar, Pomorska Jesień Jazzowa) i rocko­wych (Pop Session, John Mayall, Suzi Quatro) w charak­te­rze konferansjera.

Publi­ko­wał teksty o muzyce w perio­dy­kach: "Jazz", "Jazz Forum", "Magazyn Muzyczny", "Warsaw Voice", "Tygodnik Kultu­ral­ny", "Czas", "Scena", "Machina".

We współ­pra­cy z Metal Mind Produc­tions, zapocząt­ko­wał serię wydaw­ni­czą wykonaw­ców, którzy w latach 80. nie docze­ka­li się wydania płyt – Cytrus, Ogród Wyobraź­ni, Art Rock, Mietek Blues Band, Immanuel. Dopro­wa­dził również do wydania reedycji wszyst­kich nagrań grup Krzak i TSA.

Współ­pra­co­wał m.in. z zespo­ła­mi TSA, Krzak, SBB, Akurat, Psio Crew. Współ­twór­ca sukcesu m.in. grupy Dżem i Martyny Jakubowicz.

Obecnie prowadzi agencję koncer­to­wą, jest manage­rem m.in. pianisty jazzo­we­go Sławka Jaskułke i legen­dar­nej formacji String Connection.

Jest współ­or­ga­ni­za­to­rem i byłym graczem Bielskiej Ligi Koszy­ków­ki (druga co do wielko­ści amator­ska liga koszy­ków­ki w Polsce).

Żonaty, ma czworo dzieci.

Zarządzanie

 • Akurat (2006–2007)
 • Anthimos Aposto­lis Trio (2002–2003)
 • Antiqu­in­tet (1978–1980)
 • Baszta (1976–1978)
 • Czerwie (od 2009)
 • Dżem (1985–1990)
 • Grube Ryby (2008–2009)
 • Martyna Jakubo­wicz (1983–1984 i 1986–1991)
 • Barbara Kowalska Moore (1978–1979)
 • Krzak (1981–1983 i 2002–2003)
 • Porter Band (2001)
 • Prole­ta­ry­at (2006–2008)
 • Psio Crew (2008–2009)
 • Sławek Jaskułke (od 2008)
 • String Connec­tion (od 2009)
 • TSA (2003–2007)
 • WU-HAE (2006–2009)
 • Wybrane wydawnictwa płytowe

 • Sławek Jaskułke, Hong Kong - produk­cja (2008)
 • Grube Ryby, Grube Ryby - redakcja (2007)
 • Akurat, Fanta­sma­go­rie - produk­cja (2006)
 • Beets Peter, Plays Chopin - reali­za­cja (2006)
 • Kasa Chorych, Live - a&r, redakcja, wybór nagrań (2006)
 • TSA, 1981 - a&r, redakcja (2004)
 • Akurat, Pomarań­cza - a&r, produk­cja (2000)
 • Chłopcy z Placu Broni, Polska - a&r, produk­cja (2000)
 • Porter Band, Electric - a&r, produk­cja (2000)
 • VOO VOO, Małe Wu Wu - a&r, produk­cja (reedycja 2000)
 • Cree, Cree - a&r, produk­cja (2000)
 • Ossian, Księga Deszczu - a&r, produk­cja, redakcja (reedycja 1999)
 • Różni Wykonaw­cy, Skazani Na Bluesa - a&r, produk­cja, redakcja, wybór nagrań (1994)
 • Jakubo­wicz Martyna, Total - a&r, produk­cja, redakcja, wybór nagrań (1991)
 • Dżem, Najemnik - a&r, produk­cja, redakcja (1989)
 • Dżem, Absolu­te­ly Live - a&r, produk­cja, redakcja (1986)
 • Dżem, Cegła - a&r, produk­cja, redakcja (1985)
 • Krzak, ''Krzak'i - a&r, produk­cja, redakcja (1983)
 • Inne wydawnictwa

 • Jacek Awaku­mow­ski, Muzyka Młodej Genera­cji (1978 – 1982) – pomysł i redakcja (2009)
 • Marek A. Kjazz – redakcja (2009)
 • Marcin Jacobson, Rolling Stones – Warszawa ’67 (2013)
 • Marek Karewicz, Marcin Jacobson BIG BEAT'', wyd. Sine Qua Non, 2014

 • Dyskografia 7

  Recydywa - Kansas City

  Kansas City

  Recydywa
  • Wytwórnia: Tonpress
  • Numer katalogowy: S-658
  • Nośnik: SP
  • Data wydania: 1987
  Recydywa - Live In Concert Rura 86 / Równowaga strachu / 2 ostatnie piosenki

  Live In Concert Rura 86 / Równowaga strachu / 2 ostatnie piosenki

  Recydywa
  • Wytwórnia: Metal Mind Productions
  • Numer katalogowy: MMP CD 0419
  • EAN: 5907785027589
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2006
  Tadeusz Nalepa - Numero Uno

  Numero Uno

  Tadeusz Nalepa
  Krzak - Paczka +

  Paczka +

  Krzak
  Dżem - The Band Plays On...

  The Band Plays On...

  Dżem
  • Wytwórnia: Poljazz
  • Numer katalogowy: K - PSJ 029
  • Nośnik: LP
  • Data wydania: 1989
  Dżem - Tzw. Przeboje całkiem Live

  Tzw. Przeboje całkiem Live

  Dżem
  Dżem - Zemsta nietoperzy

  Zemsta nietoperzy

  Dżem
  • Wytwórnia: Pronit
  • Numer katalogowy: PLP 0043
  • Nośnik: LP
  • Data wydania: 1987

  Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

  Wesprzyj nas na Patronite.pl

  #KULTURAWSIECI

  Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

  Wesprzyj nas na Patronite.pl

  #KULTURAWSIECI