Marcus Miller
Muzyk

Biografia

Marcus Miller, właśc. William Henry Marcus Miller Jr. (ur. 14 czerwca 1959 na Brookly­nie) – amery­kań­ski muzyk, kompo­zy­tor, aranżer i multiin­stru­men­ta­li­sta, grający przede wszyst­kim na gitarze basowej.

W fachowym środo­wi­sku jego styl gry uchodzi za melodyj­ny, zachwy­ca­ją­cy dodat­ko­wo wirtu­ozyj­ną szybko­ścią i precyzją. Uznanie zyskał sobie zarówno jako artysta solowy, jak również jako produ­cent muzyczny. Szcze­gól­ne popular­ny jest jako muzyk studyjny, zapra­sza­ny do nagrania konkret­nych albumów. Można go usłyszeć na ponad 400 albumach, m.in. na płytach: Milesa Davisa, Arethy Franklin, Luthera Vandros­sa, Davida Sanborna, Budki Suflera oraz Ala Jarreau.

Życiorys

Jako nasto­la­tek grał w grupie soulowej Harlem River Drive. W 1977 podej­mo­wał próby współ­pra­cy z wieloma muzykami, m.in. z Bobbym Humph­rey­em. Koncer­to­wał z perku­si­stą Lennym White’em. W tym czasie stał się cenionym muzykiem studyj­nym, uczest­ni­cząc w nagra­niach innych artystów, m.in. Arethy Franklin. W 1980 zauważył go Miles Davis, który przez dwa lata z nim współ­pra­co­wał. Była to dla niego istna szkoła jazzu. Niedługo trzeba było czekać żeby w 1984 r. powstał jego pierwszy krążek solowy który otworzył mu drogę do bycia świato­wej sławy gitarzy­stą basowym.

Technika gry

Jego charak­te­ry­stycz­ny styl gry na tym instru­men­cie przyczy­nił się do spopu­la­ry­zo­wa­nia tzw. slappin­gu, polega­ją­ce­go na uderza­niu za pomocą kciuka o struny gitary basowej i uzyski­wa­niu, poprzez uderza­nie o progi tych strun, charak­te­ry­stycz­ne­go, perku­syj­ne­go dźwięku. Ta technika często używana jest w kombi­na­cji z tzw. poppin­giem. Miller odkrył, że poprzez perku­syj­ny styl gry na gitarze basowej – slap zwany też klangiem lepiej przedzie­ra się poprzez trans­mi­sję granego bądź odtwa­rza­ne­go utworu.


Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI