Marek Kościkiewicz
Muzyk

Biografia

Marek Kości­kie­wicz (ur. 22 lutego 1960) – polski muzyk, gitarzy­sta, piosen­karz, kompo­zy­tor, produ­cent i autor tekstów. Członek Akademii Fonogra­ficz­nej ZPAV.

Wczesne lata

Jest absol­wen­tem Akademii Sztuk Pięknych w Warsza­wie. Po ukończe­niu studiów z zakresu wzornic­twa przemy­sło­we­go zajął się projek­to­wa­niem mebli i wnętrz, a także okładek plakatów i znaków graficz­nych. Stworzył logotyp zespołu Oddział Zamknię­ty oraz De Mono.

Kariera artystyczna

W latach 1974–1979 był człon­kiem artystycz­ne­go zespołu "Gawęda", z którym wystę­po­wał m.in. w Stanach Zjedno­czo­nych, Kanadzie, Szwecji, Rosji, Danii i Jugosławii.

W 1987 wspólnie z Dariu­szem Krupi­czem i Piotrem Kubia­czy­kiem założył zespół pop-rockowy, który z początku przyjął nazwę Mono, a następ­nie De Mono. Przez wiele lat był liderem, wokali­stą, gitarzy­stą, a także kompo­zy­to­rem muzyki i autorem tekstów do najwięk­szych hitów zespołu. Z muzykami koncer­to­wał w Polsce i za granicą, m.in. w Stanach Zjedno­czo­nych, sprzedał ponad milion płyt i otrzymał wiele presti­żo­wych nagród oraz wyróżnień.

W 1990 założył firmę fonogra­ficz­ną Zic Zac Music Company, która wydała kilka premie­ro­wych płyt artystów i zespołów, takich jak Kayah, Kazik Staszew­ski, Andrzej Piasecz­ny, Mafia, Varius Manx, Elektrycz­ne Gitary czy Golden Life, jak również płyty Urszuli czy Artura Gadow­skie­go. W 1996 został szefem wytwórni BMG Poland.

Jako autor stworzył piosenki dla Justyny Stecz­kow­skiej ("Aż po życia kres"), Patrycji Markow­skiej ("Póki wiruje noc"), Dody ("Nie daj się"), Krzysz­to­fa Krawczy­ka ("Święta już"), Krzysz­to­fa Cugow­skie­go ("Demony wojny"), Artura Gadow­skie­go ("Szczę­śli­we­go Nowego Jorku", "Ona jest ze snu") oraz Varius Manx ("Maj"). W 2005 skompo­no­wał i wypro­du­ko­wał album studyjny dla zespołu Blog 27 pt. , który okazał się wielkim rynkowym hitem nie tylko na rynkach europej­skich, ale również w Japonii i Austra­lii. Ponadto kompo­nu­je muzykę na potrzeby branż filmowej, telewi­zyj­nej i rekla­mo­wej oraz prowadzi własne studio nagrań, w którym nagrano wiele piosenek do reklam oraz filmów, m.in. do "Szczę­śli­we­go Nowego Jorku", "Fuksa" i "Hakera".

W latach 90. współ­two­rzył oraz wydawał magazyn muzyczno-kultu­ral­ny "Machina".

W 2003 brał udział w finale krajo­wych elimi­na­cji do 48. Konkursu Piosenki Eurowi­zji. Z utworem "Zakocha­ny", który napisał ze swoim zespołem Ocean Front, zajął miejsce poza czołówką głoso­wa­nia telewidzów.

W 2009 stworzył muzyczny zespół Stereo Project, do którego zaprosił wielu wokali­stów i muzyków, śpiewa­ją­cych utwory w języku polskim, francu­skim i angiel­skim, a także w dialek­cie senegalskim.

17 sierpnia 2013 wystąpił w duecie z Viką na Festi­wa­lu Piosenki Rosyj­skiej w Zielonej Górze.

Był uczest­ni­kiem progra­mów rozryw­ko­wych Gwiazdy tańczą na lodzie (2008) i Taniec z gwiaz­da­mi (2010).

Życie prywatne

Dwukrot­nie rozwie­dzio­ny. Z drugą żoną, Agatą, rozwiódł się w lipcu 2014. Z pierw­sze­go małżeń­stwa ma dwie córki, Maję i Martę, z kolei z drugiego małżeń­stwa – dwóch synów, Jana i Mikołaja. Obecnie związany jest z Weroniką (ur. 1988).

W latach 80. prowa­dził butik. W 2013 z ówczesną żoną otworzył restau­ra­cję Basico na warszaw­skim Wilanowie.


Dyskografia 32

De Mono - (nie) Wszystko na sprzedaż

(nie) Wszystko na sprzedaż

De Mono
 • Wytwórnia: Metal Mind Productions
 • Numer katalogowy: MMP DVD 0069
 • EAN: 5907785027831
 • Nośnik: CD+DVD
 • Data wydania: 2006
 • Opakowanie: swing case
Krzysztof Cugowski - 50/70 Moje najważniejsze

50/70 Moje najważniejsze

Krzysztof Cugowski
 • Wytwórnia: Mystic Production
 • Numer katalogowy: MYSTCD 384
 • EAN: 5902643883741
 • Nośnik: 2CD
 • Data wydania: 2020
 • Opakowanie: digipack
Krzysztof Cugowski - 50/70 Moje najważniejsze

50/70 Moje najważniejsze

Krzysztof Cugowski
 • Wytwórnia: Mystic Production
 • Numer katalogowy: MYSTLP 100
 • EAN: 5902643883758
 • Nośnik: 2LP
 • Data wydania: 2020
 • Opakowanie: gatefold
De Mono - A-41

A-41

De Mono
 • Wytwórnia: Zic Zac
 • Numer katalogowy: 1808292
 • Nośnik: CDs
 • Data wydania: 2000
 • Opakowanie: slim case
De Mono - Abrasax

Abrasax

De Mono
 • Wytwórnia: Zic Zac
 • Numer katalogowy: ZIC 0031
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 1994
De Mono - Anna mieszka tutaj

Anna mieszka tutaj

De Mono
 • Wytwórnia: Zic Zac
 • Numer katalogowy: 1711312
 • Nośnik: CDs
 • Data wydania: 2000
 • Opakowanie: slim case
Artur Gadowski - Artur Gadowski

Artur Gadowski

Artur Gadowski
De Mono - Bez przebaczenia

Bez przebaczenia

De Mono
 • Wytwórnia: Zic Zac
 • Numer katalogowy: BMGLOC0011
 • Nośnik: CDs
 • Data wydania: 2002
 • Opakowanie: koperta / cardsleeve
Golden Life - Bluberd

Bluberd

Golden Life
 • Wytwórnia: BMG Poland /​ Zic Zac
 • Numer katalogowy: ZIC 0055 / 74321442682
 • EAN: 0743214426821
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 1997
Golden Life - Confiteo

Confiteo

Golden Life
 • Wytwórnia: Zic Zac
 • Numer katalogowy: 74321500102
 • EAN: 0743215001027
 • Nośnik: CDs
 • Data wydania: 1997
 • Opakowanie: slim case
De Mono - De Best

De Best

De Mono
 • Wytwórnia: BMG Poland
 • Numer katalogowy: 6620722
 • EAN: 0828766207224
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2004
De Mono - Deluxe

Deluxe

De Mono
Krzysztof Cugowski - Demony wojny

Demony wojny

Krzysztof Cugowski
 • Wytwórnia: Polygram Polska
 • Numer katalogowy: 011 453-2
 • Nośnik: CDs
 • Data wydania: 1998
 • Opakowanie: koperta / cardsleeve
De Mono - Druga w nocy

Druga w nocy

De Mono
 • Wytwórnia: Zic Zac
 • Numer katalogowy: ZIC 0045S
 • Nośnik: CDs
 • Data wydania: 1995
 • Opakowanie: slim case
De Mono (2) - Enter

Enter

De Mono (2)
 • Wytwórnia: Banditon
 • Numer katalogowy: 0013/2017
 • EAN: 5902659800220
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2017
 • Opakowanie: digipack
Formacja Nieżywych Schabuff - Fantomas

Fantomas

Formacja Nieżywych Schabuff
 • Wytwórnia: Zic Zac
 • Numer katalogowy: ZIC 0038
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 1995
De Mono - Kim naprawdę jesteś

Kim naprawdę jesteś

De Mono
 • Wytwórnia: Zic Zac
 • Numer katalogowy: 1697512
 • Nośnik: CDs
 • Data wydania: 1999
 • Opakowanie: slim case
De Mono - Kochać inaczej

Kochać inaczej

De Mono
 • Wytwórnia: Arston
 • Numer katalogowy: ALP-044
 • Nośnik: LP
 • Data wydania: 1989
Marek Kościkiewicz - Moment

Moment

Marek Kościkiewicz
 • Wytwórnia: Pomaton EMI
 • Numer katalogowy: 5956242
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2003
De Mono - Nie może być

Nie może być

De Mono
 • Wytwórnia: Zic Zac
 • Numer katalogowy: 1892662
 • Nośnik: CDs
 • Data wydania: 2001
 • Opakowanie: slim case
De Mono - Oh Yeah!

Oh Yeah!

De Mono
 • Wytwórnia: Arston
 • Numer katalogowy: ALP-053
 • Nośnik: LP
 • Data wydania: 1990
Artur Gadowski - Ona jest ze snu

Ona jest ze snu

Artur Gadowski
 • Wytwórnia: BMG Poland /​ Zic Zac
 • Numer katalogowy: 7432159018-2
 • EAN: 0743215901822
 • Nośnik: CDs
 • Data wydania: 1998
 • Opakowanie: slim case
De Mono - Play

Play

De Mono
 • Wytwórnia: Zic Zac
 • Numer katalogowy: 1686162
 • EAN: 0743216861620
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 1999
De Mono - Poznaj siebie

Poznaj siebie

De Mono
De Mono - Stereo hity

Stereo hity

De Mono
 • Wytwórnia: Zic Zac
 • Numer katalogowy: ZIC 0045
 • EAN: 0731452863621
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 1995
De Mono - Stop

Stop

De Mono
 • Wytwórnia: Arston
 • Numer katalogowy: ALP-081
 • Nośnik: LP
 • Data wydania: 1993
De Mono - Stop

Stop

De Mono
 • Wytwórnia: Zic Zac
 • Numer katalogowy: ZIC 0014
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 1993
Marek Kościkiewicz - Tajemnice

Tajemnice

Marek Kościkiewicz
 • Wytwórnia: Zic Zac
 • Numer katalogowy: ZIC 0051
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 1996
De Mono - Tamtego lata

Tamtego lata

De Mono
De Mono - Wszystko na sprzedaż

Wszystko na sprzedaż

De Mono
De Mono - Znowu zwykły dzień

Znowu zwykły dzień

De Mono
De Mono - Żyj tylko chwilą

Żyj tylko chwilą

De Mono
 • Wytwórnia: Zic Zac
 • Numer katalogowy: 1769522
 • Nośnik: CDs
 • Data wydania: 2000
 • Opakowanie: slim case

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI