Marek "Spider" Pająk
Muzyk

Biografia

Marek Pająk (ur. 26 listo­pa­da 1977 w Legnicy) – polski muzyk, kompo­zy­tor, wokali­sta, autor tekstów i instru­men­ta­li­sta. Marek Pająk znany jest przede wszyst­kim z wielo­let­nich występów w techni­cal death­me­ta­lo­wym zespole Esqarial, w którym śpiewa i gra na gitarze. Jest także człon­kiem zespołów Amorpho­us, Panzer X i Vader. Wykłada ponadto w prywat­nej szkole muzycz­nej o profilu rockowo-metalo­wym we Wrocła­wiu.

Pająk jest endor­se­rem instru­men­tów firmy Schecter Guitar Research oraz kolumn głośni­ko­wych i okablo­wa­nia DL David Laboga. Wcześniej był związany z firmą Ibanez.

Życiorys

Marek Pająk działal­ność artystycz­ną rozpo­czął na początku lat 90. w lokalnej, wrocław­skiej formacji death­me­ta­lo­wej Amorpho­us. Z zespołu odszedł kilka lat później na rzecz Esqarial, pocho­dzą­cej z Legnicy grupy w której poza grą na gitarze objął funkcję drugiego wokali­sty. W 1997 roku nagrał wraz z zespołem pierwszy album studyjny zatytu­ło­wa­ny Amorpho­us. Nawią­zu­ją­ca nazwą do począt­ków działal­no­ści Pająka płyta trafiła do sprze­da­ży rok później nakładem oficyny Pagan Records. Kolejny album grupy został nagrany na przeło­mie 2000 i 2001 roku. Wcześniej muzyk został także jedynym wokali­stą zespołu. Drugi materiał Esqarial pt. Disco­ve­ries został wydany w 2001 roku przez należącą do Mariusza Kmiołka firmę Empire Records.

Rok później ukazał się trzeci album grupy zatytu­ło­wa­ny Inheri­tan­ce. W 2004 roku z Pająkiem w składzie działal­ność wznowił Amorpho­us, tego samego roku do sprze­da­ży trafił także czwarty album Esqarial pt. Klassika. Płyta powstała z udziałem wokali­sty Grzego­rza Kupczyka, znanego przede wszyst­kim z występów w zespole Turbo. Kupczyk odbył z Esqarial również szereg koncer­tów promu­ją­cych wydaw­nic­two. W 2005 roku lider zespołu Vader - Piotr "Peter" Wiwcza­rek zaprosił muzyka do sidepro­jec­tu Panzer X. Pająk nagrał wraz z zespołem wydany na początku 2006 roku przez Metal Mind Produc­tions minial­bum zatytu­ło­wa­ny Steel Fist.

W 2008 roku został wydany piąty album Esqarial z udziałem Pająka, zatytu­ło­wa­ny Burned Ground Strategy, tego samego roku ukazał się także debiut płytowy Amorpho­us - Return From The Dead. Obie płyty wydała wytwór­nia muzyczna Propa­gan­da Promo­tion. W między­cza­sie muzyk zagrał gościn­nie na albumie grupy Vader pt. Necro­po­lis (2009). Pająk zareje­stro­wał partie solowe w czterech utworach, w tym w inter­pre­ta­cji "Fight Fire with Fire" z reper­tu­aru zespołu Metal­li­ca. W 2010 roku Pająk odbył z zespołem Vader szereg koncer­tów, zastąpił on dotych­cza­so­we­go gitarzy­stę sesyj­ne­go Wacława Kiełtykę - lidera Decapi­ta­ted. Rok później nagrał wraz z zespołem pierwszy album pt. Welcome to the Morbid Reich (2011), za który otrzymał nagrodę polskie­go przemy­słu fonogra­ficz­ne­go Fryde­ry­ka w katego­rii album roku metal. Na płytę trafiły cztery autor­skie kompo­zy­cje muzyka w których zareje­stro­wał, poza śladami gitary elektrycz­nej, linie basu. W 2012 roku Pająk gościł na instruk­ta­żo­wym materia­le DVD perku­si­sty Łukasza "Lucassa" Krzesie­wi­cza - Xtreme Drumming TechniX. W między­cza­sie do sprze­da­ży trafił drugi album studyjny zespołu Amorpho­us - A Perfect Evil. W 2014 roku muzyk zajął 3. miejsce w konkur­sie Guitar Awards 2013 w katego­rii Najlep­szy gitarzy­sta heavy.


Dyskografia 16

Vader - Before The Age Of Chaos - Live 2015

Before The Age Of Chaos - Live 2015

Vader
Vader - Dark Age

Dark Age

Vader
 • Wytwórnia: Witching Hour Productions
 • Numer katalogowy: EVIL 095 CD
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2017
 • Opakowanie: digipack
 • Dodatkowa informacja: nakład limitowany, 550 egzemplarzy
Vader - Future Of The Past II - Hell In The East

Future Of The Past II - Hell In The East

Vader
 • Wytwórnia: Witching Hour Productions
 • Numer katalogowy: EVIL078 CD
 • EAN: 5905279205239
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2015
 • Opakowanie: digipack
Vader - Iron Times

Iron Times

Vader
 • Wytwórnia: Witching Hour Productions
 • Numer katalogowy: EVIL087 CD
 • EAN: 5905279205314
 • Nośnik: mCD
 • Data wydania: 2016
 • Opakowanie: digipack
Vader - Necropolis

Necropolis

Vader
Vader - Necropolis

Necropolis

Vader
 • Wytwórnia: Avalon (JP)
 • Numer katalogowy: MICP-10837
 • EAN: 4527516009403
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2009
Vader - Solitude In Madness

Solitude In Madness

Vader
Vader - Solitude In Madness

Solitude In Madness

Vader
 • Wytwórnia: Nuclear Blast Records (DE/​EU)
 • Numer katalogowy: 27361 50045
 • EAN: 0727361500450
 • Nośnik: 2CD
 • Data wydania: 2020
 • Opakowanie: digipack
 • Dodatkowa informacja: nakład limitowany, 500 egzemplarzy
Vader - The Empire

The Empire

Vader
Vader - The Rotten Bones Tremble

The Rotten Bones Tremble

Vader
 • Wytwórnia: Szata​niec​.pl
 • Numer katalogowy: SZR 0005 LP
 • EAN: 5907769898709
 • Nośnik: SP
 • Data wydania: 2020
 • Dodatkowa informacja: nakład limitowany, 300 numerowanych egzemplarzy
Vader - Thy Messenger

Thy Messenger

Vader
Vader - Tibi et Igni

Tibi et Igni

Vader
Vader - Tibi et Igni

Tibi et Igni

Vader
Vader - Welcome To The Morbid Reich

Welcome To The Morbid Reich

Vader
Vader - Wings Of Death Over Hong Kong Vol. I

Wings Of Death Over Hong Kong Vol. I

Vader
 • Wytwórnia: Bez wydawcy /​ Not On Label
 • Numer katalogowy: bez numeru
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2020
 • Opakowanie: digipack
 • Dodatkowa informacja: nakład limitowany, 500 egzemplarzy wydanych przez oficjalny sklep Vader`a
Vader - Wings Of Death Over Hong Kong Vol. II

Wings Of Death Over Hong Kong Vol. II

Vader
 • Wytwórnia: Bez wydawcy /​ Not On Label
 • Numer katalogowy: bez numeru
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2021
 • Opakowanie: digipack
 • Dodatkowa informacja: nakład limitowany, 500 egzemplarzy wydanych przez oficjalny sklep Vader`a

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI