Marek "Zefir" Wójcicki
Muzyk

Biografia

Marek "Zefir" Wójcicki (ur. w Warsza­wie) – polski gitarzy­sta. Nagrywał z Czesła­wem Niemenem, grupami Exodus, De Mono, Houk, Oddział Zamknię­ty i Deef.

Wynalaz­ca techniki krzyżo­wej, która polega na graniu dwiema rękami (dziesię­cio­ma palcami, nie - jak zwykle ośmioma) na jednym gryfie gitary sześcio­stru­no­wej o normal­nym stroju (E, H, G, D, A, E). Dźwięk wydoby­wa­ny jest poprzez posta­wie­nie palca na gryfie. W układzie tym ręce są najczę­ściej skrzy­żo­wa­ne, choć nie zawsze. Stąd nazwa - granie krzyżowe. Technika ta daje nieza­leż­ność każdej z rąk, zarówno pod względem rytmicz­nym jak i melodycz­nym. Artysta może w każdej chwili przejść do grania kostką, ponieważ gitara nie jest przestrojona.

W 1999 roku Polskie Nagrania wydały płytę "Zefir Solo", na której Marek Zefir Wójcicki gra swoją autorską techniką i jest to pierwsze w Polsce wydaw­nic­two tego typu. 

Uczęsz­czał do Średniej Szkoły Muzycz­nej im. Józefa Elsnera przy ul. Miodowej w Warsza­wie w klasie kontra­ba­su. Otrzymał stypen­dium im. Krzysz­to­fa Komedy.

Był zapra­sza­ny do występów zagra­nicz­nych m.in. w Londynie i Berlinie (klub Flöz Quasimodo).

W 1997 roku założył zespół Zefir Band z Krzysz­to­fem Ostasiu­kiem (śpiew).

Zespół Marka "Zefira" Wójcic­kie­go, w skład którego wchodzą też Wojciech Ruciński (gitara basowa) i Cezary Dąbrow­ski (perkusja) gra koncerty pod nazwą Zefir Trio.


Dyskografia 5

Kciuk - A Little Wing

A Little Wing

Kciuk
 • Wytwórnia: Arston
 • Numer katalogowy: ALP - 050
 • Nośnik: LP
 • Data wydania: 1990
Kciuk - Bramy raju

Bramy raju

Kciuk
 • Wytwórnia: Digiton
 • Numer katalogowy: DIG 181
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 1994
Exodus - Hazard

Hazard

Exodus
 • Wytwórnia: Metal Mind Productions
 • Numer katalogowy: MMP CD 0402
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2006
 • Opakowanie: koperta / cardsleeve
 • Dodatkowa informacja: Anthology
De Mono - Stop

Stop

De Mono
 • Wytwórnia: Arston
 • Numer katalogowy: ALP-081
 • Nośnik: LP
 • Data wydania: 1993
De Mono - Stop

Stop

De Mono
 • Wytwórnia: Zic Zac
 • Numer katalogowy: ZIC 0014
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 1993

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI