Mariusz Majewski
Muzyk

Biografia

Mariusz Majewski (DJ Mayoman) – polski perku­si­sta, a obecnie DJ oraz członek zespołu Freaky Boys.

Historia

W latach 1990-1993 był człon­kiem zespołów De Mono oraz Kult.

W roku 1993 wyemi­gro­wał do USA, gdzie zainte­re­so­wał się muzyką klubową. Począt­ko­wo grywał w licznych nowojor­skich klubach. W studiu w Nowym Jorku, nagrywał miksy z serii Deep Dance. W 2001 roku zajął 3. miejsce w konkur­sie na najlep­sze maste­rin­go­we dzieło mikser­skie, zorga­ni­zo­wa­nym przez najpo­pu­lar­niej­szy portal inter­ne­to­wy o tematyce mikser­skiej. Po powrocie do Polski w 2004 r. wydał pierwszą część składan­ki Planeta Super Mix. Kolejne serie miksów, które wydał i nadal wydaje to: Techno Speed Super Mix, "Mocna Jazda", "Nocna Jazda" , Ibiza House Mix, Heaven Dance Mix i konty­nu­acje "Planety Super Mix", jaką jest "Planeta FM: In the Mix".

W 2009 roku zasiadł w jury podczas Mistrzostw Polski DEE JAY’ów 2009, zorga­ni­zo­wa­nych w klubie Protec­tor w Uniejowie.


Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI