Mateusz Maurycy “Havoc” Śmierzchalski
Muzyk

Biografia

Mate­usz Mau­ry­cy Śmierz­chal­ski pseud. Havoc (ur. 18 lip­ca 1982 w Gdy­ni) – pol­ski, muzyk, kom­po­zy­tor i mul­tiin­stru­men­ta­li­sta. Śmierz­chal­ski dzia­łal­ność arty­stycz­ną roz­po­czął w 1999 roku w gru­pie Incor­rect Per­so­na­li­ty. W 2003 roku for­ma­cja przy­ję­ła nazwę Blin­de­ad. Do 2010 roku wraz z zespo­łem nagrał trzy albu­my stu­dyj­ne: Devo­uring Weak­ness (2006), Auto­sco­pia / Mur­der in Pha­zes (2008) oraz Afflic­tion XXIX II MXMVI (2010).

W latach 1999–2004 Śmierz­chal­ski wystę­po­wał w zespo­le Behe­moth, w któ­rym peł­nił funk­cję gita­rzy­sty i woka­li­sty wspie­ra­ją­ce­go. Wraz z gru­pą nagrał m.in. dwa albu­my stu­dyj­ne: wyda­ny w 2000 roku Thelema.6 oraz Zos Kia Cul­tus (Here and Bey­ond) z 2002 roku.

Wraz z Patry­kiem Zwo­liń­skim i Mar­kiem Zie­liń­skim współ­two­rzył tak­że zespół Cock­suc­ker, w któ­rym grał na per­ku­sji. Od 2011 wraz z Micha­łem “Nihi­lem” Kuź­nia­kiem, zna­nym z wystę­pów w gru­pach Moro­we i Mas­se­Mord współ­two­rzy pro­jekt pod nazwą Seagulls Insa­ne and Swans Dece­ased Mining Out the Void. Ojciec muzy­ka — Mau­ry­cy Śmierz­chal­ski jest zawo­do­wym foto­gra­fi­kiem. Wyko­nał m.in. sesję zdję­cio­wą zespo­łu Behe­moth na potrze­by albu­mu Zos Kia Cul­tus (Here and Bey­ond) (2002) oraz sesję dla for­ma­cji Aza­rath na potrze­by pły­ty Infer­nal Bla­sting (2003).


Dyskografia 14

Blindead - Absence

Absence

Blindead
 • Wytwórnia: Mystic Production
 • Numer katalogowy: MYSTCD 245
 • EAN: 5903427876256
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2013
 • Opakowanie: digipack
Blindead - Affliction XXIX II MXMVI

Affliction XXIX II MXMVI

Blindead
 • Wytwórnia: Mystic Production
 • Numer katalogowy: MYSTCD 149
 • EAN: 5903427874399
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2010
 • Opakowanie: digibook
Behemoth - Antichristian Phenomenon

Antichristian Phenomenon

Behemoth
Blindead - Ascension

Ascension

Blindead
 • Wytwórnia: Mystic Production
 • Numer katalogowy: MYSTCD 307
 • EAN: 5903427879769
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2016
 • Opakowanie: digipack
Blindead - Autoscopia / Murder in Phazes

Autoscopia / Murder in Phazes

Blindead
 • Wytwórnia: Foreshadow Productions
 • Numer katalogowy: DLR cd06 / FSH CD09
 • EAN: 5904259358613
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2008
Behemoth - Conjuration

Conjuration

Behemoth
Blindead - Devouring Weakness

Devouring Weakness

Blindead
 • Wytwórnia: Empire Records
 • Numer katalogowy: EMP CD 062
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2006
Blindead - Impulsep

Impulsep

Blindead
 • Wytwórnia: Lou & Rocked Boys Records
 • Numer katalogowy: LOU 061 CD
 • Nośnik: mCD
 • Data wydania: 2009
 • Opakowanie: koperta / cardsleeve
Blindead - Live At Radio Gdańsk

Live At Radio Gdańsk

Blindead
 • Wytwórnia: Radio Gdańsk
 • Numer katalogowy: bez numeru
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2014
 • Opakowanie: digipack
Behemoth - Live In Kraków

Live In Kraków

Behemoth
 • Wytwórnia: Metal Mind Productions
 • Numer katalogowy: MMP CD 0208
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2002
 • Opakowanie: bez opakowania
 • Dodatkowa informacja: Historica (5CD)
Blindead - Niewiosna

Niewiosna

Blindead
Blindead - Niewiosna

Niewiosna

Blindead
 • Wytwórnia: Pagan Records
 • Numer katalogowy: MOON 139
 • Nośnik: LP
 • Data wydania: 2021
 • Opakowanie: gatefold
 • Dodatkowa informacja: Nakład limitowany, 300 egzemplarzy
Behemoth - Thelema.6

Thelema.6

Behemoth
Behemoth - Zos Kia Cultus (Here and Beyond)

Zos Kia Cultus (Here and Beyond)

Behemoth

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI