Michał Szulim
Muzyk

Biografia

Michał Szulim (ur. 17 kwietnia 1979 w Wołomi­nie) – wokali­sta, gitarzy­sta, kompo­zy­tor i autor tekstów w zespole Plateau. Podróż­nik i autor bloga inspi­ro­wa­ne­go podró­ża­mi, twórca audycji radiowej "Miejsce za miejscem". Autor dwóch książek - zbiorów felie­to­nów podróż­ni­czych: "Miejsce za miejscem, czyli podróże małe i duże" (2017) oraz "Miejsce za miejscem, czyli podróży małych i dużych… ciąg dalszy" (2019).

Ukończył Dzien­ni­kar­stwo, a także Stoso­wa­ne Nauki Społecz­ne (kierunek: Socjo­lo­gia) na Uniwer­sy­te­cie Warszaw­skim. W latach 2008–2009 był człon­kiem redakcji miesięcz­ni­ka muzycz­ne­go "Ścisz To!". Jego teksty były publi­ko­wa­ne m.in. w portalu Onet​.pl, miesięcz­ni­kach: "Eurostu­dent" i "Motyw".

Nagrał z zespołem Plateau pięć płyt: Megalo­ma­nia (2005), Mistrz tupetu i jego bezczel­ny cyrk (2007), Krótka wiado­mość tekstowa (2009), Projekt Grechuta (2011), "W związku z Tobą" (2016). W 2008 nagrał duet z Renatą Przemyk pt. Nic nie pachnie jak Ty. Szulim jest również autorem tekstu do tej piosenki. W 2008 wystąpił z zespołem Plateau w Operze Leśnej w Sopocie jako finali­sta Festi­wa­lu Top Trendy, w 2011 roku na XII Festi­wa­lu "Przysta­nek Woodstock". W sumie zagrał z zespołem ponad 800 koncertów.

Jest pomysło­daw­cą czwar­te­go albumu Plateau zatytu­ło­wa­ne­go Projekt Grechuta. Na tym albumie duety z Szulimem wykonują: Martyna Jakubo­wicz, Sonia Bohosie­wicz i Jacek "Budyń" Szymkiewicz.

Podczas trasy koncer­to­wej promu­ją­cej album, Szulim wstępo­wał na scenie w duetach z: Markiem Jackow­skim, Adamem Nowakiem (Raz Dwa Trzy), Lechem Janerką, Markiem Piekar­czy­kiem, Krzysz­to­fem Kiljań­skim, Piotrem Cugow­skim, Tomaszem "Titusem" Pukackim, Muńkiem Stasz­czy­kiem, Małgo­rza­tą Ostrow­ską, Renatą Przemyk, Anną Wyszkoni, Katarzy­ną Groniec, Antoniną Krzysz­toń, Maciejem Balcarem.

Jest autorem tekstu piosenki Anny Wyszkoni "W całość ułożysz mnie", która znalazła się na drugiej solowej płycie artystki.

Poza działal­no­ścią muzyczną zajmuje się pisaniem o podró­żach, jest autorem bloga Miejsce za miejscem i prowadzi regular­ne spotka­nia o tematyce podróżniczej.

W sierpniu 2016 roku zadebiu­to­wał cotygo­dnio­wą, autorską, inspi­ro­wa­ną swoim blogiem, audycją "Miejsce za miejscem" na antenie Radia Dla Ciebie.


Dyskografia 5

Plateau - Krótka wiadomość tekstowa

Krótka wiadomość tekstowa

Plateau
 • Wytwórnia: MJM Music PL
 • Numer katalogowy: MJM 5211
 • EAN: 5908243452110
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2009
Plateau - Megalomania

Megalomania

Plateau
 • Wytwórnia: MJM Music PL
 • Numer katalogowy: 9874019
 • EAN: 0602498740194
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2005
Plateau - Mistrz tupetu i jego Bezczelny Cyrk

Mistrz tupetu i jego Bezczelny Cyrk

Plateau
 • Wytwórnia: MJM Music PL
 • Numer katalogowy: 5005850
 • EAN: 5099950058501
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2007
 • Opakowanie: digipack
Plateau - Projekt Grechuta

Projekt Grechuta

Plateau
 • Wytwórnia: 4ever Music
 • Numer katalogowy: 202
 • EAN: 5907592140464
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2011
 • Opakowanie: digipack
Plateau - W związku z tobą

W związku z tobą

Plateau
 • Wytwórnia: Fonofarma
 • Numer katalogowy: 9539900
 • EAN: 5906395399000
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2016
 • Opakowanie: digipack

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI