Mieczysław Szcześniak
Muzyk

Biografia

Mietek Szcze­śniak, właśc. Mieczy­sław Wojciech Szcze­śniak (ur. 9 lipca 1964 w Kaliszu) – polski piosen­karz, kompo­zy­tor i autor tekstów.

Równo­cze­śnie z karierą solową, współ­pra­co­wał z artysta­mi, takimi jak Anna Jurkszto­wicz, Majka Jeżowska, Kayah, Anna Maria Jopek, Lora Szafran, Edyta Górniak czy Natalia Kukulska. Zdobywca Bursz­ty­no­we­go Słowika, trzykrot­ny laureat Fryde­ry­ków. Repre­zen­tant Polski w 44. Konkur­sie Piosenki Eurowizji.

Wczesne lata

Urodził się 9 lipca 1964 w Kaliszu. Imię odzie­dzi­czył po dziadku ze strony matki. Ma dwie siostry, w tym młodszą o osiem lat Sylwię.

Uczęsz­czał m.in. do Liceum Ogólno­kształ­cą­ce­go im. Mikołaja Koper­ni­ka w Kaliszu. W 1987 podjął studia na Wydziale Jazzu i Muzyki Rozryw­ko­wej Akademii Muzycz­nej w Katowicach.

Kariera

Mając sześć lat, został człon­kiem zespołu muzycz­ne­go Ikary. Następ­nie śpiewał w zespole Funk Factory, z którym w 1984 zareje­stro­wał swe pierwsze nagrania dla Polskie­go Radia w Szcze­ci­nie. Występ w konkur­sie Śpiewać każdy może i Ogólno­pol­skim Młodzie­żo­wym Przeglą­dzie Piosenki we Wrocła­wiu dał mu przepust­kę do udziału w konkur­sie piosenki w Opolu, gdzie w 1985 za wykona­nie piosenki "Przyszli o zmroku" otrzymał główną nagrodę im. Anny Jantar.

W 1987 zaśpie­wał dwie piosenki ("Mój Harley Davidson" i "Gdzieś tam…") w filmie Opowieść Harleya. Zajmował drugie miejsce w między­na­ro­do­wym konkur­sie, a także otrzymał nagrodę Grand Prix "Bursz­ty­no­wy Słowik" Sopot w 1989 roku. W 1990 otrzymał pierwszą nagrodę na festi­wa­lu Złoty Orfeusz w Bułgarii. W 1999 nagrał z Edytą Górniak utwór "Dumka na dwa serca" do filmu Ogniem i mieczem. W 1999 repre­zen­to­wał Polskę z utworem "Przytul mnie mocno" w finale 44. Konkursu Piosenki Eurowi­zji, w którym zajął 18. miejsce.

Jest jednym z założy­cie­li zespołu New Life’m, grają­ce­go muzykę rozryw­ko­wą z przesła­niem chrze­ści­jań­skim. 14 czerwca 2006 zapre­zen­to­wał teledysk do piosenki "Wstawaj", którą nagrał wspólnie z Mezem i Tabbem. W 2006 wydał album studyjny pt. Zwykły cud. W 2007 wziął udział w XLIV Krajowym Konkur­sie Polskiej Piosenki w Opolu, wykonu­jąc premie­ro­wą piosenkę "Bajka że to ja" oraz wystę­pu­jąc wspólnie z Justyną Stecz­kow­ską i Kasią Cerekwicką.

Wielo­krot­nie współ­pra­co­wał z zespołem TGD jako solista. W 2010 wziął udział w koncer­cie związa­ne­go z nagra­niem płyty zespołu, Liczy się każdy dzień (2011). Śpiewał czołówki w wersji polskiej wielu disney­ow­skich seriali, takich jak Kacze opowie­ści, Dzielny Agent Kaczor czy Chip i Dale: Brygada RR.

W 2015 wziął udział w 52. Krajowym Festi­wa­lu Piosenki Polskiej w Opolu, gdzie wraz z Edytą Górniak wykonał utwór "Dumka na dwa serca". W paździer­ni­ku 2015 wydał album studyjny pt.Songs from Yester­day, który nagrał z pianistą Krzysz­to­fem Herdzi­nem. Na krążku znalazły się piosenki z reper­tu­aru takich wykonaw­ców, jak m.in. The Beatles, Stevie Wonder i The Rolling Stones w inter­pre­ta­cji duetu.

Zdiagno­zo­wa­no u niego cukrzycę typu drugiego.


Dyskografia 3

Kayah - JakaJaKayah

JakaJaKayah

Kayah
 • Wytwórnia: Zic Zac
 • Numer katalogowy: 1755332
 • EAN: 0743217553326
 • Nośnik: 2CD
 • Data wydania: 2000
Kayah - JakaJaKayah

JakaJaKayah

Kayah
 • Wytwórnia: Zic Zac
 • Numer katalogowy: 1857962
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2001
 • Dodatkowa informacja: edycja specjalna
Kayah - Zebra

Zebra

Kayah
 • Wytwórnia: Zic Zac
 • Numer katalogowy: 460792
 • EAN: 0743214607923
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 1997

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI