Natiala Krakowiak
Muzyk

Biografia

Natalia Krako­wiak (ur. 11 stycznia 1990 w Kołobrze­gu) – polska wokalist­ka i aktorka stołecz­ne­go teatru "Roma" w Warszawie.

Edukacja

Jest absol­went­ką szkoły muzycz­nej I stopnia w klasie forte­pia­nu oraz student­ką Uniwer­sy­te­tu Muzycz­ne­go im. Fryde­ry­ka Chopina w Warsza­wie na kierunku "musical".

Kariera

Cztero­krot­nie uczest­ni­czy­ła w progra­mie muzycz­nym dla dzieci Od przed­szko­la do Opola, śpiewa­jąc w odcin­kach, w których gośćmi były Eleni, Anna Maria Jopek, Edyta Górniak i Majka Jeżowska.

W latach 2007–2015 była związana z teatrem Studio Buffo; brała udział we wszyst­kich spekta­klach teatru, takich jak m.in. Ukochany Kraj…, Karuzela Marzeń, Tyle MiłościHity Buffo, oraz w musica­lach MetroRomeo i Julia. Razem z zespołem teatru zadebiu­to­wa­ła w muzycz­nym show w reżyse­rii Janusza Józefo­wi­cza Przebo­jo­wa noc w TVP1, w którym zadebiu­to­wa­ła piosenką "Skin on Skin", w odcinku poświę­co­nym muzyce niemiec­kiej. W 2008 wzięła udział w drugim cyklu progra­mów muzycz­nych w reżyse­rii Janusza Józefo­wi­cza Złota sobota.

Wielo­krot­nie wystę­po­wa­ła w muzycz­nym show TVP1 Jaka to melodia?. W 2009 zakwa­li­fi­ko­wa­ła się do koncertu "Debiuty" na XLVI Krajowym Festi­wa­lu Piosenki Polskiej w Opolu. Za wykona­nie piosenki Budki Suflera "Jest taki samotny dom" została jego laure­at­ką i otrzy­ma­ła Nagrodę im. Anny Jantar.

W 2013 dotarła do ćwierć­fi­na­łu w progra­mie TVP2 The Voice of Poland. Od 2015 roku związana jest z Teatrem Muzycz­nym "Roma" w Warsza­wie, w którym gra główne role w musica­lach Pięć ostat­nich lat oraz Piloci. Wiosną 2018 roku wzięła udział w dziewią­tym sezonie programu Polsat Twoja twarz brzmi znajomo. Za wygraną drugiego odcinka, w którym wcieliła się w rolę Moniki Borys, otrzy­ma­ła czek w wysoko­ści 10 tys. zł., który przeka­za­ła na leczenie Dominika Wodzyń­skie­go, podopiecz­ne­go Fundacji "Słonecz­ko". Ostatecz­nie zajęła szóste miejsce.

Nagrody

Jest laure­at­ką festi­wa­li muzycz­nych, zdobyła m.in.: Grand Prix Ogólno­pol­skie­go Festi­wa­lu Inter­pre­ta­cji Piosenki Polskiej im. Bogusła­wa Klimczu­ka w Kozie­ni­cach, Grand Prix Ogólno­pol­skie­go Festiwal Młodych Wokali­stów "Debiuty" w Lublinie, 1. miejsce na Ogólno­pol­skim Festi­wa­lu Piosenki Dziecię­cej i Młodzie­żo­wej w Chodzie­ży, 2. miejsce na Między­na­ro­do­wym Festi­wa­lu Piosenki i Tańca w Koninie.


Dyskografia 1

Perfect - XXX

XXX

Perfect
  • Wytwórnia: Pomaton EMI
  • Numer katalogowy: 9475862
  • EAN: 5099994758627
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2010
  • Opakowanie: digipack

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI