Patryk Dominik "Seth" Sztyber
Muzyk

Biografia

Patryk Dominik "Seth" Sztyber (ur. 4 sierpnia 1979 w Opocznie), znany również jako Patrick Seth Bilmorgh – polski muzyk, kompo­zy­tor, gitarzy­sta i wokali­sta. Patryk Sztyber działal­ność artystycz­ną rozpo­czął w 1994 roku w zespole Nomad. W 2004 roku jako muzyk sesyjny dołączył do grupy Behemoth. W 2010 roku wraz z grupą Behemoth otrzymał nagrodę polskie­go przemy­słu fonogra­ficz­ne­go – Fryde­ry­ka w katego­rii Album roku metal za wydaw­nic­two pt. Evange­lion.

Działalność artystyczna

Sztyber działal­ność artystycz­ną rozpo­czął w 1994 roku w death­me­ta­lo­wej grupie muzycz­nej Nomad. W 1996 roku w olsztyń­skim Selani Studio grupa zareje­stro­wa­ła pierwsze wydaw­nic­two zatytu­ło­wa­ne Disorder. W 1997 roku ponownie w Selani studio zespół nagrał swój pierwszy album zatytu­ło­wa­ny The Tail of Substan­ce, wydany nakładem własnym. W roku 1998 w katowic­kim studio Alkatraz grupa nagrała cztery utwory, dzięki którym grupa podpi­sa­ła kontrakt płytowy z wytwór­nią Novum Vox Mortis. 

W lutym 1999 roku Nomad zreali­zo­wał trzy utwory, które wraz z poprzed­ni­mi ukazują się na albumie pt. The Devilish Whirl. W roku 2002, w lubel­skim Hendrix Studio muzycy zareje­stro­wa­li kolejny album zatytu­ło­wa­ny Demonic Verses, wydany nakładem amery­kań­skiej wytwórni muzycz­nej Baphomet Records. W 2004 roku Sztyber dołączył jako gitarzy­sta sesyjny do grupy muzycz­nej Behemoth w której zastąpił Mateusza Śmierz­chal­skie­go. W 2004 roku nagrał z zespołem album Demigod, który ukazał się tego samego roku nakładem szwedz­kiej wytwórni muzycz­nej Regain Records. 

Rok później wydaw­nic­two uzyskało nomina­cję do nagrody polskie­go przemy­słu fonogra­ficz­ne­go Fryde­ry­ka w katego­rii album roku rock/​metal. W 2007 roku z zespołem nagrał drugi album zatytu­ło­wa­ny The Apostasy. Tego samego roku ukazał się czwarty album Nomad pt. The Indepen­den­ce of Observa­tion Choice.

W 2009 roku ukazał się trzeci album grupy Behemoth pt. Evange­lion zreali­zo­wa­ny z udziałem Sztybera. W paździer­ni­ku 2010 roku gitarzy­sta wystąpił wraz z zespołem Decapi­ta­ted w Warsza­wie. Muzyk wykonał z grupą kompo­zy­cję "Conquer All" pocho­dzą­cą z reper­tu­aru formacji Behemoth. W 2010 roku Sztyber wystąpił gościn­nie na albumie formacji Pneuma pt. Apatia.

Instrumentarium

Patryk Sztyber jest endor­se­rem amery­kań­skie­go produ­cen­ta gitar ESP oraz polskie­go przed­się­bior­stwa Laboga wytwa­rza­ją­ce­go wzmac­nia­cze gitarowe, kable instru­men­tal­ne oraz kolumny głośni­ko­we. Muzyk gra na gitarach: ESP LTD EX Series 6, LTD Viper Series 7 oraz ESP Custom Shop 7. Jednakże podczas występów z zespołem Nomad gra na gitarze Gibson Explorer 6. Muzyk używa ponadto wzmac­nia­czy Peavey Triple XXX i Laboga Mr. Hector oraz kolumn głośni­ko­wych firmy Marshall i Laboga 312B Mr. Hector. 

Sztyber posiada także system rack przygo­to­wa­ny przez firmę Mark L o nastę­pu­ją­cej specy­fi­ka­cji: Mark L Midi Control System FC-12, Mark L Loop & Switch LS-145, Mark L DC/​AC Power Box, Mark L Mini Line Mixer, Line 6 XT Pro, Korg DTR 1 Tuner, Neutrik & Switch­craft, Boos Pitch, Mogami Cable i Furman Power.

Muzyk używa ponadto strun gitaro­wych D’Addario o grubo­ściach (13-62, 14-68, 11-62), oraz kostek Jim Dunlop Nylon Pics o grubości (0,73mm).


Dyskografia 15

Behemoth - At the Arena ov Aion - Live Apostasy

At the Arena ov Aion - Live Apostasy

Behemoth
 • Wytwórnia: Regain Records (SWE)
 • Numer katalogowy: RR 153
 • EAN: 7320470103852
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2008
 • Opakowanie: digipack
Black River - Black River

Black River

Black River
 • Wytwórnia: Mystic Production
 • Numer katalogowy: MYSTCD 057
 • EAN: 5903427872104
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2008
 • Opakowanie: digipack
Behemoth - Demigod

Demigod

Behemoth
 • Wytwórnia: Regain Records (SWE)
 • Numer katalogowy: RR 048
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2004
 • Opakowanie: slipcase
Behemoth - Evangelia Heretika

Evangelia Heretika

Behemoth
 • Wytwórnia: Mystic Production
 • Numer katalogowy: MYSTDVD 011
 • Nośnik: 2DVD+CD
 • Data wydania: 2010
 • Opakowanie: digipack
 • Dodatkowa informacja: Live In Warsaw 2009 E.V.
Behemoth - Evangelion

Evangelion

Behemoth
 • Wytwórnia: Mystic Production
 • Numer katalogowy: MYSTCD 100
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2009
Behemoth - Ezkaton

Ezkaton

Behemoth
 • Wytwórnia: Mystic Production
 • Numer katalogowy: MYSTCD 066
 • Nośnik: mCD
 • Data wydania: 2008
 • Opakowanie: digipack
Behemoth - God = Dog

God = Dog

Behemoth
 • Wytwórnia: New Aeon Musick
 • Numer katalogowy: AEON 006
 • Nośnik: SP
 • Data wydania: 2018
 • Dodatkowa informacja: nakład limitowany, 666 numerowanych egzemplarzy
Behemoth - I Loved You At Your Darkest

I Loved You At Your Darkest

Behemoth
 • Wytwórnia: Mystic Production
 • Numer katalogowy: MYSTCD 337
 • EAN: 5902643881655
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2018
 • Opakowanie: slipcase
Behemoth - Live At The BBC

Live At The BBC

Behemoth
 • Wytwórnia: New Aeon Musick
 • Numer katalogowy: AEON005
 • EAN: 5903240248049
 • Nośnik: LP+CD
 • Data wydania: 2015
 • Opakowanie: gatefold
 • Dodatkowa informacja: nakład limitowany, 111 numerowanych egzemplarzy, bursztynowy winyl
Behemoth - Messe Noire

Messe Noire

Behemoth
 • Wytwórnia: Mystic Production
 • Numer katalogowy: MYSTLP 052
 • EAN: 5902643880368
 • Nośnik: 2LP
 • Data wydania: 2018
 • Opakowanie: digibook, gatefold
 • Dodatkowa informacja: nakład limitowany, 800 egzemplarzy, czerwony winyl
Behemoth - O Pentagram Ignis

O Pentagram Ignis

Behemoth
 • Wytwórnia: New Aeon Musick
 • Numer katalogowy: AEON014
 • Nośnik: mLP
 • Data wydania: 2019
 • Dodatkowa informacja: nakład limitowany, 666 egzemplarzy, winyl 10``, picture disc
Behemoth - Slaves Shall Serve

Slaves Shall Serve

Behemoth
 • Wytwórnia: Regain Records (SWE)
 • Numer katalogowy: RR097
 • Nośnik: mCD
 • Data wydania: 2005
 • Opakowanie: digipack
Behemoth - The Apostasy

The Apostasy

Behemoth
 • Wytwórnia: Mystic Production
 • Numer katalogowy: MYSTCD 041
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2007
 • Opakowanie: slipcase
Behemoth - The Satanist

The Satanist

Behemoth
 • Wytwórnia: Mystic Production
 • Numer katalogowy: MYSTCD 252
 • EAN: 5903427876393
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2014
 • Opakowanie: eco pack / vinyl replica
Black River - Trash

Trash

Black River
 • Wytwórnia: Mystic Production
 • Numer katalogowy: MYSTCD 148
 • EAN: 5903427874382
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2010
 • Opakowanie: digipack

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI