Patryk Kumór
Muzyk

Biografia

_​_​NOTOC_​_​

Patryk Kumór (ur. 28 sierpnia 1982 w Będzinie), znany również jako Spectre – polski muzyk, kompo­zy­tor, produ­cent muzyczny, wokali­sta i autor tekstów. Były członek zespołów Darzamat i Division by Zero.

Kariera

W 2003 nawiązał współ­pra­cę z zespo­ła­mi Division by Zero i Darzamat, z których odszedł odpowied­nio w 2006 i 2008. W 2010 rozpo­czął karierę solową. W drugiej połowie 2012 wziął udział w przesłu­cha­niach do piątej edycji programu telewi­zji Polsat Must Be the Music. Tylko muzyka. Dotarł do etapu półfi­na­ło­we­go. 6 maja 2014 nakładem wytwórni muzcznej HQT Music Group wydał swój debiu­tanc­ki album solowy, zatytu­ło­wa­ny 13. Wydaw­nic­two dotarło do 29. miejsca polskiej listy przebo­jów - OLiS. Nagrania były promo­wa­ne teledy­ska­mi do utworów: "Milion", "Zamach" i "Szczę­ście".

10 marca 2015 Kumór wydał swój drugi album studyjny, zatytu­ło­wa­ny 2/​2. Wydaw­nic­two dotarło do 40. miejsca najpo­pu­lar­niej­szych płyt w Polsce (OLiS). Wśród gości na płycie znaleźli się: pianista Marcin "Pawbeats" Pawłow­ski, piosen­kar­ka Joanna Czarnec­ka oraz gitarzy­sta Grzegorz Skawiński.

28 paździer­ni­ka 2016 premierę miała jego trzecia płyta studyjna, zatytu­ło­wa­na 11.


Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI