Paulina Przybysz
Muzyk

Biografia

_​_​NOTOC_​_​

Paulina Anna Przybysz znana również jako '''Lil'SistaPinna­we­la' (ur. 12 września 1985 w Warsza­wie) – polska piosen­kar­ka i autorka tekstów. Człon­ki­ni Akademii Fonogra­ficz­nej ZPAV. Paulina Przybysz znana jest przede wszyst­kim z występów w zespole Sistars, w którym śpiewała wraz z siostrą Natalią w latach 2001–2006, 2011 i 2012–2013. Wraz z grupą nagrała m.in. dwa albumy studyjne Siła sióstr (2003) oraz A.E.I.O.U. (2005). Cieszące się znaczną popular­no­ścią w kraju nagrania formacji przyspo­rzy­ły piosen­kar­ce popular­no­ści, a także licznych nagród i wyróż­nień, w tym m.in. Fryde­ry­ki i Super­je­dyn­kę. Pod 2006 roku podjęła solową działal­ność artystycz­ną. 11 lutego 2008 ukazała się solowa płyta Pauliny pod pseudo­ni­mem Pinna­we­la, zatytu­ło­wa­na Soula­hi­li. W 2009 roku wydaw­nic­two uzyskało nomina­cję do nagrody polskie­go przemy­słu fonogra­ficz­ne­go Fryde­ry­ka w katego­rii Album Roku HIP-HOP /​ R & B. 14 marca 2011 roku ukazał się drugi album solowy piosen­kar­ki zatytu­ło­wa­ny Renesoul''. W 2012 roku wraz z siostrą Natalią wzięła udział w drugiej edycji programu Bitwa na głosy emito­wa­ne­go na antenie stacji telewi­zyj­nej TVP2.

Życie prywatne

Zamężna, ma dwie córki – Matyldę (2010) i Ritę (2014). Absol­went­ka XL Liceum Ogólno­kształ­cą­ce­go z Oddzia­ła­mi Dwuję­zycz­ny­mi im. Stefana Żerom­skie­go w Warsza­wie i Państwo­wej Ogólno­kształ­cą­cej Szkoły Muzycz­nej I st. im. Emila Młynar­skie­go w klasie wiolon­cze­li. Współ­wła­ści­ciel­ka wydaw­nic­twa muzycz­ne­go oraz studia nagrań Penguin Records.


Dyskografia 8

Polucjanci - Druga płyta

Druga płyta

Polucjanci
 • Wytwórnia: Penguin Records
 • Numer katalogowy: 5907505865006
 • EAN: 5907505865040
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2010
 • Opakowanie: digipack
Voo Voo - Nabroiło się (1986 - 2021)

Nabroiło się (1986 - 2021)

Voo Voo
 • Wytwórnia: ART2 Music
 • Numer katalogowy: ART2-050
 • EAN: 5904067870093
 • Nośnik: 2CD
 • Data wydania: 2021
 • Opakowanie: digipack
No! No! No! - No! No! No!

No! No! No!

No! No! No!
 • Wytwórnia: Pomaton EMI
 • Numer katalogowy: 6298372
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2010
 • Opakowanie: digipack
Ania Rusowicz - Przebudzenie

Przebudzenie

Ania Rusowicz
 • Wytwórnia: Agora SA
 • Numer katalogowy: bez numeru
 • EAN: 5903111494117
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2019
 • Opakowanie: digipack
Stanisław Soyka - Studio Wąchock

Studio Wąchock

Stanisław Soyka
 • Wytwórnia: Universal Music PL
 • Numer katalogowy: 271 857 8
 • EAN: 0602527185781
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2009
 • Opakowanie: digipack
Stanisław Soyka - Studio Wąchock

Studio Wąchock

Stanisław Soyka
 • Wytwórnia: Universal Music PL
 • Numer katalogowy: 272 106 0
 • EAN: 0602527210605
 • Nośnik: LP
 • Data wydania: 2009
Voo Voo - Za niebawem

Za niebawem

Voo Voo
 • Wytwórnia: Agora SA
 • Numer katalogowy: bez numeru
 • EAN: 5903111492953
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2019
 • Opakowanie: digipack
Krzysztof

Zalewski śpiewa Niemena

Krzysztof "Zalef" Zalewski
 • Wytwórnia: Kayax
 • Numer katalogowy: KAYAX 121
 • EAN: 5907678818836
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2018
 • Opakowanie: digipack

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI