Paweł "Paulus" Mazur
Muzyk

Biografia

Paweł "Paulus" Mazur (ur. 24 marca 1968 w Lublinie) – polski malarz, rysownik, poeta i prozaik. Członek Totartu, grupy poetyc­kiej Zlali Mi Się Do Środka i zespołu muzycz­ne­go Gdańsk 2000. Jest prekur­so­rem metody pisar­skiej zwanej zlewem, polega­ją­cej na bezre­flek­syj­nym zapisie strumie­nia myśli. Stypen­dy­sta Miasta Gdańska. 

Mieszka i tworzy w Gdańsku.

Dorobek artystyczny

Uczest­ni­czył w tworze­niu progra­mów radio­wych i telewi­zyj­nych, np.:

 • bruLion tiwi
 • Brzóska Show
 • Dzyndzy­lyn­dzy
 • Lalamido
 • Pętla Czasu
 • Sprężyny Paulusa
 • Windą na Szafę
 • Moje miasto, czyli historia Gdańskiem pisana
 • Jest autorem komiksu Twins oraz komiksów dla czaso­pism: Magazyn 5-10-15, Satura­tor, Inny Komiks, Mać Pariadka.

  Rysował dla takich czaso­pism, jak np. Gazeta Wyborcza, Życie Warszawy, Przekrój, Tygodnik Literac­ki, Wieczór Wybrzeża, brulion i in.

  Wydał tomiki poezji:

 • Erbaut Brzeźno 1914 (1989)
 • Papua-Nowa Gwinea (1990)
 • Paulus Poezje cz. 1 i cz. 2 (1991)
 • Jak nie sprzedać się za mleczko i serek (1994)
 • Łut Trium­fal­ny (1997)
 • Wodą w róże! (2000)
 • Szwedzki stół (2008)
 • Nagrody

 • 2011, 2016 – Laureat Nagrody Prezy­den­ta Miasta Gdańska w Dziedzi­nie Kultury

 • Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

  Wesprzyj nas na Patronite.pl

  #KULTURAWSIECI

  Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

  Wesprzyj nas na Patronite.pl

  #KULTURAWSIECI