Piotr Klatt
Muzyk

Biografia

Piotr Jerzy Klatt (ur. 23 kwiet­nia 1964 w Płoc­ku) – pol­ski muzyk, lider, woka­li­sta i autor tek­stów zespo­łu Róże Euro­py, pro­du­cent pro­gra­mów muzycz­nych w Tele­wi­zji Pol­skiej, dzien­ni­karz Pro­gra­mu III Pol­skie­go Radia (od 1990 roku do 2011) i RDC (od 2016). Wie­lo­krot­ny dyrek­tor Kra­jo­we­go Festi­wa­lu Pio­sen­ki Pol­skiej w Opo­lu oraz Kra­jo­wych Eli­mi­na­cji do Kon­kur­su Pio­sen­ki Euro­wi­zji.

Grał m.in. w zespo­le Lal­ki Kali­gu­li oraz przez bar­dzo krót­ki czas w Kul­cie.

Pro­wa­dził kil­ka audy­cji w Pro­gra­mu III Pol­skie­go Radia: Brum, Pół per­fek­cyj­nej pły­ty (2000), Ze śro­dy na czwar­tek (2002–2011) i Radio mło­dych ban­dy­tów (od 2018).

W TVP2 pro­wa­dził pro­gram Rock­noc.

Ma bra­ta Rober­ta, któ­ry jest rów­nież muzy­kiem i gra w zespo­le Clas­sic.


Dyskografia 11

Róże Europy - 8

8

Róże Europy
 • Wytwórnia: Box Music
 • Numer katalogowy: 00398090
 • EAN: 5904003980909
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2007
Róże Europy - Bananowe drzewa

Bananowe drzewa

Róże Europy
 • Wytwórnia: Polton
 • Numer katalogowy: CDPL-085
 • EAN: 5902527008505
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 1996
Róże Europy - Bobry w sieci

Bobry w sieci

Róże Europy
 • Wytwórnia: Box Music
 • Numer katalogowy: PROMO CD 100
 • Nośnik: CDs
 • Data wydania: 2007
 • Opakowanie: koperta / cardsleeve
Róże Europy - Kolor

Kolor

Róże Europy
 • Wytwórnia: Polton
 • Numer katalogowy: CDPL 073
 • EAN: 5902527007300
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 1995
Róże Europy - Krew Marilyn Monroe

Krew Marilyn Monroe

Róże Europy
 • Wytwórnia: Pronit
 • Numer katalogowy: PLP 0097
 • Nośnik: LP
 • Data wydania: 1989
Róże Europy - Marihuana - Na żywo 1993

Marihuana - Na żywo 1993

Róże Europy
 • Wytwórnia: D’Art Corporation
 • Numer katalogowy: D`ART CD 010
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 1993
Róże Europy - Poganie!... kochaj i obrażaj

Poganie!... kochaj i obrażaj

Róże Europy
 • Wytwórnia: Arston
 • Numer katalogowy: ALP 080
 • Nośnik: LP
 • Data wydania: 1992
Róże Europy - Radio młodych bandytów

Radio młodych bandytów

Róże Europy
 • Wytwórnia: Wifon
 • Numer katalogowy: LP 178
 • Nośnik: LP
 • Data wydania: 1991
Róże Europy - Stańcie przed lustrami

Stańcie przed lustrami

Róże Europy
 • Wytwórnia: Polton
 • Numer katalogowy: LPP-037
 • Nośnik: LP
 • Data wydania: 1988
Róże Europy - Teraz

Teraz

Róże Europy
 • Wytwórnia: Agencja Zet
 • Numer katalogowy: bez numeru
 • Nośnik: CDs
 • Data wydania: 2003
 • Opakowanie: slim case
Róże Europy - Zmartwychwstanie

Zmartwychwstanie

Róże Europy
 • Wytwórnia: Cobra Verde Studio
 • Numer katalogowy: CVS01RE
 • EAN: 5903292106489
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2013
 • Opakowanie: digipack

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI