Piotr Krystek
Muzyk

Biografia

Piotr Krystek (ur. 1956, zm. 12 stycznia 2012) – polski wokali­sta rockowy i heavy metalowy. Perku­si­sta grupy Ares i drugi wokali­sta poznań­skie­go zespołu Turbo.

Życiorys

Karierę muzyczną zaczynał w 1977 r., jako perku­si­sta w zespole Ares, który współ­two­rzył z Grzego­rzem Kupczy­kiem. Następ­nie były wokali­stą zespołu Turbo, zastę­pu­jąc Wojcie­cha Sowulę. W Turbo wystę­po­wał od listo­pa­da 1980 r., i już w 1981 r., został zastą­pio­ny przez swojego kolegę Grzego­rza Kupczyka. Mimo wszystko nagrał z zespołem Turbo kilka pierw­szych przebo­jów grupy, które zyskały uznanie za pośred­nic­twem fal radio­wych. Były to między innymi piosenki "Śmiej się błaźnie", "Fabryka keksów", "Taka właśnie jest muzyka" i "Jeszcze jeden papieros".

Uczest­ni­czył w koncer­cie jubile­uszo­wym z okazji 30-lecia istnie­nia zespołu Turbo w klubie Blue Note w Poznaniu – 19 grudnia 2010 r., gdzie pojawił się w charak­te­rze gościa.

Zmarł 12 stycznia 2012 r. Pogrzeb odbył się 19 stycznia w kościele pw. Najświęt­sze­go Serca Pana Jezusa w Suchym Lesie przy ul. Bogusław­skie­go 3, po czym nastąpił pochówek na cmenta­rzu na Junikowie.


Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI