Piotr Luczyk
Muzyk

Biografia

Piotr Luczyk (ur. 11 lipca 1964) – polski muzyk, gitarzy­sta, założy­ciel zespołu Kat.

Piotr Luczyk założył razem z perku­si­stą Irene­uszem Lothem na przeło­mie 1979 i 1980 roku zespół KAT, inspi­ro­wa­ny "New Wave of British Heavy Metal", który wkrótce zdobył w Polsce dużą popular­ność. Wewnętrz­ne konflik­ty spowo­do­wa­ły zawie­sze­nie działal­no­ści grupy w roku 1987.

Zniechę­co­ny do muzyki metalo­wej, założył w 1990 roku grupę DDD. W jej skład weszli inni muzycy pocho­dzą­cy ze Śląska: Józef Skrzek, Jerzy Piotrow­ski (SBB), Andrzej Urny (Perfect) oraz wokali­ści: Roman Wojcie­chow­ski i Jorgos Skolias. Zespół grał różno­rod­ną muzykę, wystąpił na festi­wa­lu w Sopocie, lecz szybko zakoń­czył działal­ność. Luczyk współ­pra­co­wał później z innymi forma­cja­mi: jazzowym Young People i Perfectem.

Wrócił do Kata w 1990 roku, wprowa­dza­jąc do niego dwóch nowych muzyków: Jacka Regul­skie­go i Krzysz­to­fa Oseta.

Przy nagry­wa­niu płyty Szyder­cze zwier­cia­dło w 1997 roku Piotr Luczyk nie chciał zaakcep­to­wać kierunku muzycz­ne­go obranego przez zespół. Twier­dził, że Jacek Regulski chce grać black metal, że muzyka będzie grana niesta­ran­nie, tylko dla efektu. Odszedł po zakoń­cze­niu prac nad materiałem.

Wkrótce założył zespół Adrena­li­na złożony z muzyków zespołów Dragon i Genesis of Agres­sion. Miał wydać debiu­tanc­ką płytę, ale plany te nie doszły do skutku. Piotr Luczyk brał też aktywny udział w zlocie fanów zespołu Metal­li­ca 30 września 2000 w Katowi­cach, udoku­men­to­wa­nym na płycie. Wystąpił jeszcze gościn­nie na płycie I odpuść nam nasze winy sosno­wiec­kie­go zespołu Front­si­de oraz Conflict inside death­me­ta­lo­we­go Mutilation.

Razem z reakty­wo­wa­nym Katem brał udział w trasie "On tour again" w roku 2002. Gdy zespół przymie­rzał się w 2004 r. do nagrania nowego materia­łu, przygo­to­wa­ne­go wcześniej przez Luczyka dla Adrena­li­ny, usunął ze składu Lotha. Następ­nie nie zaakcep­to­wał linii wokal­nych Romana Kostrzew­skie­go i również z nim zakoń­czył współ­pra­cę. W ich zastęp­stwie sprowa­dził do zespołu nowych muzyków: Jarosła­wa Gronow­skie­go, Henry’ego Becka i Mariusza Prętkiewicza.


Dyskografia 19

Kat - ...Róże miłości najchętniej przyjmują się na grobach

...Róże miłości najchętniej przyjmują się na grobach

Kat
 • Wytwórnia: Silverton
 • Numer katalogowy: CD ST 010-96
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 1996
Kat - 38 Minuts Of Life

38 Minuts Of Life

Kat
 • Wytwórnia: Poljazz
 • Numer katalogowy: KPSJ 019
 • Nośnik: LP
 • Data wydania: 1987
Kat - 666

666

Kat
Kat - 666 - Metal And Hell

666 - Metal And Hell

Kat
 • Wytwórnia: Yesterday
 • Numer katalogowy: YESCD 052011
 • EAN: 5908254159084
 • Nośnik: 2CD
 • Data wydania: 2011
 • Opakowanie: digipack
Kat - Acoustic `8 filmów`

Acoustic `8 filmów`

Kat
 • Wytwórnia: Metal Mind Productions
 • Numer katalogowy: MMP CD 0732 DG
 • EAN: 5907785038394
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2014
 • Opakowanie: digipack
Kat - Ballady

Ballady

Kat
 • Wytwórnia: Stuff
 • Numer katalogowy: STUFF 014
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 1994
Kat - Bastard

Bastard

Kat
 • Wytwórnia: Stuff
 • Numer katalogowy: S-007
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 1992
Kruk - Beyond Live

Beyond Live

Kruk
 • Wytwórnia: Metal Mind Productions
 • Numer katalogowy: MMP CD 0756 DGD
 • EAN: 5907785039278
 • Nośnik: CD+DVD
 • Data wydania: 2015
 • Opakowanie: digipack
DDD - Dużo dobrych dźwięków

Dużo dobrych dźwięków

DDD
 • Wytwórnia: Polton
 • Numer katalogowy: CDPL-024
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 1991
Kat - Jarocin - Live

Jarocin - Live

Kat
 • Wytwórnia: Silverton
 • Numer katalogowy: ST CD 04-01
 • EAN: 5901764395720
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2001
Kat - Metal And Hell

Metal And Hell

Kat
 • Wytwórnia: Ambush
 • Numer katalogowy: HI-401005
 • Nośnik: LP
 • Data wydania: 1986
 • Dodatkowa informacja: EN: 666
Kat - Mind Cannibals

Mind Cannibals

Kat
 • Wytwórnia: DBC
 • Numer katalogowy: DBC 017
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2005
 • Opakowanie: digipack
Kat - Mind Cannibals a.d. 2016

Mind Cannibals a.d. 2016

Kat
 • Wytwórnia: Metal Mind Productions
 • Numer katalogowy: MMP CD 0776 DG
 • EAN: 5907785039650
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2016
 • Opakowanie: digipack
Kat - Oddech wymarłych światów

Oddech wymarłych światów

Kat
 • Wytwórnia: Pronit
 • Numer katalogowy: PLP 0111
 • Nośnik: LP
 • Data wydania: 1988
Frontside - Początek ery nienawiści / I odpuść nam nasze winy

Początek ery nienawiści / I odpuść nam nasze winy

Frontside
 • Wytwórnia: Mystic Production
 • Numer katalogowy: MYSTCD 025
 • EAN: 5903427871619
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2006
Kat - Rarities

Rarities

Kat
 • Wytwórnia: Metal Mind Productions
 • Numer katalogowy: MMP CD 0730 DG
 • EAN: 5907785038110
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2013
 • Opakowanie: digipack
Kat - Somewhere In Poland 2003 - Live

Somewhere In Poland 2003 - Live

Kat
 • Wytwórnia: DBC
 • Numer katalogowy: DBC 016
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2004
Kat - Szydercze zwierciadło

Szydercze zwierciadło

Kat
 • Wytwórnia: Silverton
 • Numer katalogowy: CD ST 016-97
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 1997
Kat - Without Looking Back

Without Looking Back

Kat
 • Wytwórnia: Pure Steel Records (DE)
 • Numer katalogowy: PSRLP 100
 • EAN: 4260592240789
 • Nośnik: 2LP
 • Data wydania: 2019
 • Dodatkowa informacja: nakład limitowany, 300 egzemplarzy

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI