Piotr Puławski
Muzyk

Biografia

Piotr Puławski, właśc. Peter Steiman (ur. 22 czerwca 1941, zm. 22 maja 2017 we Frank­fur­cie nad Menem) – polski wokali­sta i gitarzy­sta, instruk­tor latania akrobatycznego.

Życiorys

Na początku lat 60. XX wieku dołączył do zespołu Czerwono-Czarni w charak­te­rze drugiego gitarzy­sty i wraz z zespołem w latach 1963–1965 wystąpił w trzech pierw­szych edycjach Krajo­we­go Festi­wa­lu Piosenki Polskiej w Opolu oraz na koncer­tach zagra­nicz­nych w Czecho­sło­wa­cji i NRD w 1964. Następ­nie był współ­za­ło­ży­cie­lem, wokali­stą i gitarzy­stą zespołu Polanie. Wraz tym zespołem w listo­pa­dzie 1965, wystąpił na jednej estra­dzie z grupą The Animals, a także dokonał nagrań fonogra­ficz­nych i wziął udział w trasach koncer­to­wych po RFN, Skandy­na­wii i ZSRR. Po rozpa­dzie zespołu Polanie, Puławski osiadł w Skandy­na­wii, a w pod koniec 1970 emigro­wał na stałe do RFN gdzie pracował w branży kompu­te­ro­wej. Był również instruk­to­rem latania akroba­tycz­ne­go, należał do niemiec­kiej kadry narodo­wej, biorąc udział między innymi w mistrzo­stwach świata.

W latach 1996 i 2009 brał udział w próbach reakty­wa­cji Polan, a w latach 2015 i 2016 w koncer­tach jubile­uszo­wych z okazji 55-lecia powsta­nia zespołu Czerwono-Czarni.


Dyskografia 21

Polanie - A ty pocałujesz mnie

A ty pocałujesz mnie

Polanie
 • Wytwórnia: Kameleon Records
 • Numer katalogowy: KAMLP 20
 • Nośnik: LP
 • Data wydania: 2018
 • Opakowanie: gatefold
 • Dodatkowa informacja: Radio Sessions & Rare Recordings 1965-1968, nakład limitowany, 100 egzemplarzy + 100 egzemplarzy wersji deluxe (z bookletem)
Czerwono - Czarni - Chłopiec z gitarą

Chłopiec z gitarą

Czerwono - Czarni
 • Wytwórnia: Pronit
 • Numer katalogowy: N 0257
 • Nośnik: EP
 • Data wydania: 1963
Czerwono - Czarni - Cowboy Story

Cowboy Story

Czerwono - Czarni
 • Wytwórnia: Pronit
 • Numer katalogowy: N 0205
 • Nośnik: EP
 • Data wydania: 1962
Czerwono - Czarni - Czerwono-Czarni w rytmie twista

Czerwono-Czarni w rytmie twista

Czerwono - Czarni
Czerwono - Czarni - Cztery mile za piec

Cztery mile za piec

Czerwono - Czarni
 • Wytwórnia: Pronit
 • Numer katalogowy: N 0237
 • Nośnik: EP
 • Data wydania: 1963
Polanie - Długo się znamy

Długo się znamy

Polanie
 • Wytwórnia: Kameleon Records
 • Numer katalogowy: KAMCD 69
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2017
 • Dodatkowa informacja: Nagrania archiwalne z lat 1966-1968
Czerwono - Czarni - Dwudziestolatki

Dwudziestolatki

Czerwono - Czarni
 • Wytwórnia: Pronit
 • Numer katalogowy: N 0302
 • Nośnik: EP
 • Data wydania: 1964
Czerwono - Czarni - Gdy pójdę w drogę wezmę z sobą księżyc

Gdy pójdę w drogę wezmę z sobą księżyc

Czerwono - Czarni
 • Wytwórnia: Pronit
 • Numer katalogowy: N 0238
 • Nośnik: EP
 • Data wydania: 1963
Czerwono - Czarni - Jutro będzie dobry dzień

Jutro będzie dobry dzień

Czerwono - Czarni
Czerwono - Czarni - Malowana piosenka

Malowana piosenka

Czerwono - Czarni
Polanie - Niedziela na wsi

Niedziela na wsi

Polanie
 • Wytwórnia: Veriton
 • Numer katalogowy: V-319
 • Nośnik: EP
 • Data wydania: 1965
Czerwono - Czarni - O mnie się nie martw

O mnie się nie martw

Czerwono - Czarni
 • Wytwórnia: Pronit
 • Numer katalogowy: SP-114
 • Nośnik: SP
 • Data wydania: 1963
Czerwono - Czarni - Pod papugami

Pod papugami

Czerwono - Czarni
Polanie - Polanie

Polanie

Polanie
Polanie - Przyjdzie taki dzień

Przyjdzie taki dzień

Polanie
 • Wytwórnia: Veriton
 • Numer katalogowy: V-320
 • Nośnik: EP
 • Data wydania: 1965
Czerwono - Czarni - Remont

Remont

Czerwono - Czarni
Polanie - The Best Of

The Best Of

Polanie
 • Wytwórnia: Intersonus
 • Numer katalogowy: ISCD 024
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 1991
Czerwono - Czarni - Twist

Twist

Czerwono - Czarni
Czerwono - Czarni - Wala - twist

Wala - twist

Czerwono - Czarni
 • Wytwórnia: Pronit
 • Numer katalogowy: N 0289
 • Nośnik: EP
 • Data wydania: 1963
Czerwono - Czarni - Whole Lotta Of Shaking Gain `On

Whole Lotta Of Shaking Gain `On

Czerwono - Czarni
 • Wytwórnia: Pronit
 • Numer katalogowy: SP-74
 • Nośnik: SP
 • Data wydania: 1963
Czerwono - Czarni - Zielone serce

Zielone serce

Czerwono - Czarni

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI