Piotr Weltrowski
Muzyk

Biografia

Piotr Weltrow­ski (ur. 1977 w Gdyni), znany również jako Trotzky - polski muzyk, kompo­zy­tor, wokali­sta, autor tekstów i multiin­stru­men­ta­li­sta, a także dzien­ni­karz. Piotr Weltrow­ski znany jest przede wszyst­kim z twórczo­ści w ramach solowego projektu December's Fire. Był także gitarzy­stą i klawi­szow­cem zespołu Hefey­stos. Współ­pra­co­wał ponadto z zespołem Behemoth.

W 1999 roku Weltrow­ski wraz z basistą Patry­kiem Zwoliń­skim pseud. Nick Wolve­ri­ne, gitarzy­stą i wokali­stą Adamem Darskim pseud. Howlin' De Ville oraz perku­si­stą Krzysz­to­fem Sadow­skim pod pseud. John Wayne Orlowsky powołał zespół Wolve­ri­ne. Rok później formacja wydała debiu­tanc­kie demo zatytu­ło­wa­ne Million Hells. W wywia­dzie udzie­lo­nym dla serwisu rockme​tal​.pl Piotr Weltrow­ski zapowie­dział nagrania debiu­tanc­kie­go albumu. Ostatecz­nie z powodu zobowią­zań wobec innych projek­tów muzycz­nych grupa Wolve­ri­ne została rozwiązana. 

Poza działal­no­ścią artystycz­ną pracował jako dzien­ni­karz w Dzien­ni­ku Bałtyckim.

Publikacje

 • A. Darski, P. Weltrow­ski, K. Azare­wicz, Spowiedź heretyka. Sacrum Profanum, G+J Gruner+Jahr Polska 2012, 

 • Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

  Wesprzyj nas na Patronite.pl

  #KULTURAWSIECI

  Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

  Wesprzyj nas na Patronite.pl

  #KULTURAWSIECI