Rafał Bryndal
Muzyk

Biografia

Rafał Tadeusz Bryndal (ur. 8 stycznia 1960 w Kościa­nie) – polski satyryk, autor tekstów piosenek, dzien­ni­karz, twórca zespołów kabare­to­wych, sztuk teatral­nych oraz scena­riu­szy sitcomów.

Życiorys

Urodził się 8 stycznia 1960 w Kościa­nie. Jego rodzice byli lekarza­mi. Ma trzech młodszych braci: Jacka (współ­za­ło­ży­cie­la zespołu Kobra­noc­ka), Michała (byłego perku­si­stę zespołu SOFA) i Jakuba (freesty­low­ca i produ­cen­ta muzycznego).

Ukończył liceum im. Mikołaja Koper­ni­ka w Toruniu, dwukrot­nie zdawał bez powodze­nia na medycynę. Pracował jako pielę­gniarz na oddziale wewnętrz­nym. Podjął naukę w szkole hotelar­skiej, następ­nie zdał na studia prawni­cze na UMK, jednak po czwartym roku został skreślo­ny z listy studen­tów. Podczas studiów rozpo­czął karierę kabare­to­wą, wraz z Mariu­szem Lubom­skim tworząc kabaret I z Poznania i z Torunia, z którym zdobył pierwszą nagrodę na festi­wa­lu PAK-a w Krakowie i odbył trasę koncer­to­wą po Polsce.

W 1989 wyjechał w celach zarob­ko­wych do Kanady, gdzie pracował jako dozorca i konser­wa­tor budynków. Po powrocie z Kanady zamiesz­kał w Warsza­wie . Pisał teksty, które były wykorzy­sty­wa­ne w progra­mach telewi­zyj­nych, m.in. w talk-show Alicji Resich-Modliń­skiej. W 1992 wraz z bratem Jackiem założył zespół muzyczny Atrak­cyj­ny Kazimierz. Pisał felie­to­ny do miesięcz­ni­ka "Twój Styl" i magazynu pop-kultu­ral­ne­go "Chimera", którego został dyrek­to­rem muzycznym.

W 1998 rozpo­czął współ­pra­cę z redakcją Radia Zet, na którego antenie przez kolejne 17 lat prowa­dził audycje: Załóż się, Rozmowy Rolowane (1998–2006, 2007–2015), Szyc z Brynda­lem, czyli o dwóch takich, co mogą ukraść wszystko, Tydzień z głowy (2009–2010), Happy End w Radiu Zet (2010–2011), Radio Zet na półce (2011), Taniec z Brynda­lem (2011–2015), Listy do BE (2012–2013) i Życie podsłu­chaw­ki (2013).

Równo­cze­śnie z karierą redak­tor­ską, w 2006 wystąpił w roli prowa­dzą­ce­go talk-show w filmie Bogusła­wa Lindy Jasne błękitne okna, w 2007 uczest­ni­czył w szóstej edycji programu rozryw­ko­we­go TVN Taniec z gwiaz­da­mi, a w 2008 wcielał się w postać taty Trendy w serialu kabare­to­wym TVP2 Rodzina Trendych. W latach 2015–2016 prowa­dził audycję Rafał Bryndal Jazz Quartet w Radiu Zet Chilli.

Od 13 lutego 2018 prowadzi w Melora­diu audycję Melosłow­nik.

Życie prywatne

Jego żoną była prawnicz­ka Dorota Bryndal (1964–2019). W 1992 w Kanadzie urodził się ich syn Tymon.

Nagrody

W listo­pa­dzie 2009 otrzymał nagrodę w plebi­scy­cie Media­To­ry w katego­rii Akumu­la­TOR. Nagroda przyzna­wa­na jest w Krakowie przez studen­tów dzien­ni­kar­stwa z całej Polski.


Dyskografia 12

Atrakcyjny Kazimierz - 25-Latka

25-Latka

Atrakcyjny Kazimierz
 • Wytwórnia: RKDF
 • Numer katalogowy: RKDF0025
 • EAN: 5905279259140
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2017
 • Opakowanie: digipack
Atrakcyjny Kazimierz - Dzianina

Dzianina

Atrakcyjny Kazimierz
 • Wytwórnia: Izabelin Studio
 • Numer katalogowy: 536075 2
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 1996
Atrakcyjny Kazimierz - Dzianina

Dzianina

Atrakcyjny Kazimierz
 • Wytwórnia: Polygram Polska
 • Numer katalogowy: 574 144 2
 • Nośnik: CDs
 • Data wydania: 1997
 • Opakowanie: slim case
Atrakcyjny Kazimierz - Gacie

Gacie

Atrakcyjny Kazimierz
 • Wytwórnia: Polygram Polska
 • Numer katalogowy: 011 399-2
 • Nośnik: CDs
 • Data wydania: 1997
 • Opakowanie: bez opakowania
Grzegorz Ciechowski - Grzegorz Ciechowski

Grzegorz Ciechowski

Grzegorz Ciechowski
 • Wytwórnia: Agora SA
 • Numer katalogowy: J0597-RPK
 • EAN: 9788326805196
 • Nośnik: 2CD+2DVD
 • Data wydania: 2011
 • Opakowanie: digibook
 • Dodatkowa informacja: DVD1: Siódma pieczęć Grzegorza Ciechowskiego; DVD2: Masakra
Atrakcyjny Kazimierz - Mamo puść ją pod namiot

Mamo puść ją pod namiot

Atrakcyjny Kazimierz
 • Wytwórnia: wydawca nieznany
 • Numer katalogowy: bez numeru
 • Nośnik: CDs
 • Data wydania: 2002
 • Opakowanie: slim case
Atrakcyjny Kazimierz - Najlepsze...

Najlepsze...

Atrakcyjny Kazimierz
Atrakcyjny Kazimierz - Prawdziwa miłość

Prawdziwa miłość

Atrakcyjny Kazimierz
 • Wytwórnia: Polton
 • Numer katalogowy: CDPL 050
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 1992
Atrakcyjny Kazimierz - Przychodził nocą

Przychodził nocą

Atrakcyjny Kazimierz
 • Wytwórnia: Tonpress
 • Numer katalogowy: CD-T 037
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 1993
Atrakcyjny Kazimierz - Sex na raz

Sex na raz

Atrakcyjny Kazimierz
 • Wytwórnia: Soliton
 • Numer katalogowy: SL 333-2
 • EAN: 5901571093338
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2013
 • Opakowanie: digipack
Atrakcyjny Kazimierz - Sytuacja na wakacjach

Sytuacja na wakacjach

Atrakcyjny Kazimierz
 • Wytwórnia: Polygram Polska
 • Numer katalogowy: 011 348-2
 • Nośnik: CDs
 • Data wydania: 1997
 • Opakowanie: bez opakowania
Atrakcyjny Kazimierz - Winogrono

Winogrono

Atrakcyjny Kazimierz
 • Wytwórnia: Black Bottle Records
 • Numer katalogowy: BBR012CD
 • EAN: 5907809940139
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2004

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI