Rafał Kwaśniewski
Muzyk

Biografia

Rafał Michał Kwaśniew­ski, pseud. Kwasek () – polski gitarzy­sta rockowy, wokali­sta, kompo­zy­tor, poeta.

Kariera muzyczna

Aktywny od drugiej połowy lat 80. XX wieku w polskich zespo­łach: Dezerter, Deuter, Sstil, Krew, Kult i innych, kojarzo­nych z tzw. warszaw­ską sceną niezależną.

Działał w zespole Kult – nagrał z nim album Kaseta i wystę­po­wał na koncer­tach w 1989 roku, po czym opuścił grupę, decyzją Kazika Staszewskiego.

Był współ­za­ło­ży­cie­lem zespołu Elektrycz­ne Gitary, z którym zagrał na płycie Wielka radość i wystę­po­wał na koncer­tach od 1990 do 1992, kiedy to opuścił zespół.

Jego obecność w zespole i później­sze opusz­cze­nie Elektrycz­nych Gitar gitarzy­sta i klawi­szo­wiec Piotr Łojek, współ­za­ło­ży­ciel zespołu, skomen­to­wał po ośmiu latach następująco:

Kuba stworzył reper­tu­ar, Rafał był doświad­czo­nym rockma­nem, znał na mieście każdą dziurę, gdzie można było coś z tym materia­łem zrobić. Ja byłem pomostem między nimi. Rafał na początku wykonał wielką pracę, aranżu­jąc pierwszy album. Potem odszedł z zespołu, bo jak pokazało życie, taki układ nie mógł funkcjo­no­wać. Używając języka sporto­we­go, był mocnym zawod­ni­kiem, ale za mocno grał w polu. Uzbierał za dużo żółtych kartek i arbiter postąpił zgodnie z przepisami.

W 1992 roku założył w Krakowie zespół PRL, w którym pełnił funkcję lidera, wokali­sty i gitarzy­sty, a także był autorem prawie całego reper­tu­aru. Równo­le­gle wystę­po­wał m.in. w zespole Homo Twist jako gitarzy­sta basowy. Zagrał jako gitarzy­sta w dwóch utworach na albumie Homo Twist.

Od końca lat 90. XX wieku ograni­czył aktyw­ność muzyczną.

Rafał Kwaśniew­ski zwykle grał w klasycz­nym, rockowym stylu, kojarzą­cym się np. z Rayem Daviesem z zespołu The Kinks lub Lou Reedem. Dał się również poznać jako utalen­to­wa­ny autor piosenek – zarówno muzyki, jak i tekstów.

Kazik Staszew­ski nastę­pu­ją­co scharak­te­ry­zo­wał Rafała Kwaśniewskiego:

Podobała mi się jego gra na gitarze, natomiast jako człowiek to jeden z najbar­dziej niesym­pa­tycz­nych ludzi, z którymi występowałem

Przez dłuższy czas grał na gitarze elektrycz­nej firmy VOX, która znana jest głównie z produk­cji wzmac­nia­czy gitarowych.

Problemy z narkotykami

W 2005 roku został skazany na pół roku więzie­nia w zawie­sze­niu za posia­da­nie narko­ty­ków. W ciągu kolej­nych 5 lat otrzymał łącznie 10 wyroków, gdzie zawsze otrzy­my­wał karę w zawie­sze­niu i 1000 złotych grzywny. 

W 2010 roku trafił na siedem lat do więzie­nia. Za posia­da­nie narko­ty­ków odbywał wyrok w ośmiu zakła­dach karnych. W Kielcach przeszedł terapię odwykową oraz pracował w radio­węź­le, w Lublinie pozwo­lo­no mu posiadać gitarę w celi. W Lublinie grał razem z akorde­oni­stą, którego po wielo­let­nim pobycie w więzie­niu ponownie skazano na karę pozba­wie­nia wolności za zabójstwo. 

W 2012 roku zgłoszo­no petycję do prezy­den­ta Broni­sła­wa Komorow­skie­go z prośbą o ułaska­wie­nie Rafała Kwaśniew­skie­go. Podpi­sa­ło się pod petycją około 400 osób, w tym Kazik Staszewski.


Dyskografia 8

Kult - 45 - 89

45 - 89

Kult
 • Wytwórnia: Arston
 • Numer katalogowy: ALP - 052
 • Nośnik: LP
 • Data wydania: 1991
Homo Twist - Homo Twist

Homo Twist

Homo Twist
Dezerter - Jak powstrzymałem III wojnę światową czyli nieznana historia Dezertera

Jak powstrzymałem III wojnę światową czyli nieznana historia Dezertera

Dezerter
 • Wytwórnia: Silverton
 • Numer katalogowy: CDST 0003
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 1993
Kult - Kaseta

Kaseta

Kult
 • Wytwórnia: Arston
 • Numer katalogowy: ALP - 045
 • Nośnik: LP
 • Data wydania: 1989
Kult - Kaseta

Kaseta

Kult
 • Wytwórnia: SP Records
 • Numer katalogowy: SP 21/95
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 1995
Homo Twist - Live After Death

Live After Death

Homo Twist
 • Wytwórnia: Music Corner Records
 • Numer katalogowy: MCRD 046/047
 • EAN: 0724353643027
 • Nośnik: 2CD
 • Data wydania: 2002
 • Opakowanie: digipack
Elektryczne Gitary - Wielka radość

Wielka radość

Elektryczne Gitary
 • Wytwórnia: Zic Zac
 • Numer katalogowy: ZIC 0012
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 1992
PRL - Zła wiadomość

Zła wiadomość

PRL
 • Wytwórnia: Box Music
 • Numer katalogowy: BM CD 013
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 1996

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI