Renata Przemyk
Muzyk

Biografia

Renata Janina Przemyk (ur. 10 lutego 1966 w Bielsku-Białej) – polska wokalist­ka. Człon­ki­ni Akademii Fonogra­ficz­nej ZPAV. Z wykształ­ce­nia jest bohemist­ką. Sprze­da­ła ponad 500 tys. egzem­pla­rzy wszyst­kich płyt.

Kariera

Karierę muzyczną rozpo­czę­ła w 1988, na XXIV Studenc­kim Festi­wa­lu Piosenki w Krakowie, ale dopiero rok później zdobyła tam Grand Prix i nagrodę dzien­ni­ka­rzy. Przez rok śpiewała w zespole Ya Hozna. Po rozsta­niu z zespołem w listo­pa­dzie 1990 r. rozpo­czę­ła karierę solową. Zapra­sza­na była na wiele festi­wa­li piosenki, m.in. do Opola, Jarocina, Wrocła­wia i Sopotu. Występ na jarociń­skim festi­wa­lu, na który została zapro­szo­na przez Armię, ze względu na jego kontr­kul­tu­ro­wą specy­fi­kę odmienną znacznie od wcześniej­szych występów w środo­wi­sku piosenki studenc­kiej czy poezji śpiewa­nej, Przemyk uważa za przeło­mo­wy dla swojej kariery.

Nagrała dziesięć płyt, w tym jedną z muzyką do spekta­klu teatral­ne­go Balla­dy­na w Bałtyc­kim Teatrze Drama­tycz­nym w Koszalinie​. W 2003 wydała album z najwięk­szy­mi przebo­ja­mi (m.in. "Babę zesłał Bóg", "Protest Dance", "Ostatni z zielo­nych", "Zero", "Bo jeśli tak ma być"), podsu­mo­wu­ją­cy jej dotych­cza­so­wą karierę. Na tej płycie utwór "Kochana" wykonała w duecie z Kasią Nosowską.

Artystka wielo­krot­nie koncer­to­wa­ła w kraju i za granicą (Francja, Niemcy, USA). Od 1989 r. współ­pra­cu­je z Anną Saraniec­ką, która jest autorką tekstów jej piosenek oraz menedżerem.

W 1993 w Teatrze Telewi­zji zagrała ducha przeszło­ści włóczą­ce­go się po cmenta­rzu w przed­sta­wie­niu Kolęda wigilij­na na podsta­wie klasycz­nej powieści Karola Dickensa w reż. Roberta Glińskie­go. W 2008 zadebiu­to­wa­ła jako aktorka teatral­na w roli Horten­sji w spekta­klu Terapia Jonasza w chorzow­skim Teatrze Rozrywki (reż. Jacek Bończyk), w 2009 można było oglądać ją w roli Meksy­kan­ki, która sprze­da­je kwiaty koło cmenta­rza i jest alegorią śmierci w przed­sta­wie­niu Tramwaj zwany pożąda­niem (reż. Dariusz Starczew­ski) na scenie krakow­skie­go Teatru "Bagatela". Skompo­no­wa­ła również muzykę do songów w spekta­klu Freda Apke Odjazd.

W 2008 Renata Przemyk założyła akustycz­ne trio o nazwie Acoustic Trio. Nowy projekt zakłada więcej impro­wi­za­cji podczas koncer­tów. W reper­tu­arze Acoustic Trio znajdują się kameral­ne, wyciszo­ne, melan­cho­lij­ne utwory artystki.


Dyskografia 86

Piotr Rogucki - 95 - 2003

95 - 2003

Piotr Rogucki
 • Wytwórnia: Mystic Production
 • Numer katalogowy: MYSTCD 211
 • EAN: 5903427875563
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2012
 • Opakowanie: digipack
Elektryczne Gitary - A ty co

A ty co

Elektryczne Gitary
 • Wytwórnia: Zic Zac
 • Numer katalogowy: ZIC 0022
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 1993
Ceti - Akordy słów

Akordy słów

Ceti
 • Wytwórnia: Oskar
 • Numer katalogowy: 1044 CD / 1004 DVD
 • EAN: 5907811100439
 • Nośnik: CD+DVD
 • Data wydania: 2009
 • Opakowanie: digipack
UL/KR - Ament

Ament

UL/KR
 • Wytwórnia: Thin Man Records
 • Numer katalogowy: TMR009CD
 • EAN: 5902020614234
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2013
 • Opakowanie: digipack
Kobiety - Amnestia

Amnestia

Kobiety
 • Wytwórnia: Biodro Records
 • Numer katalogowy: BRCD 019
 • EAN: 5907813119194
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2007
 • Opakowanie: digipack
Renata Przemyk - Andergrant

Andergrant

Renata Przemyk
 • Wytwórnia: Columbia Polska
 • Numer katalogowy: COL 486646 2
 • EAN: 5099748664624
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 1996
Renata Przemyk - Aż po grób

Aż po grób

Renata Przemyk
 • Wytwórnia: Columbia Polska
 • Numer katalogowy: SAMPCS 4169
 • EAN: 5099700416919
 • Nośnik: CDs
 • Data wydania: 1997
 • Opakowanie: slim case
Renata Przemyk - Babę zesłał Bóg

Babę zesłał Bóg

Renata Przemyk
Renata Przemyk - Balladyna

Balladyna

Renata Przemyk
 • Wytwórnia: Sony Music Polska
 • Numer katalogowy: 508 676 2
 • EAN: 5099750867624
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2002
Renata Przemyk - Blizna

Blizna

Renata Przemyk
 • Wytwórnia: Sony Music Polska
 • Numer katalogowy: 503 226 2
 • EAN: 5099750322628
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2001
Renata Przemyk - Bo jeśli tak ma być

Bo jeśli tak ma być

Renata Przemyk
 • Wytwórnia: Columbia Polska
 • Numer katalogowy: SAMPCS 3958
 • EAN: 5099700395818
 • Nośnik: CDs
 • Data wydania: 1996
 • Opakowanie: slim case
Pogodno - Całe życie z wariatami

Całe życie z wariatami

Pogodno
 • Wytwórnia: Pogodno
 • Numer katalogowy: bez numeru
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2006
 • Opakowanie: digipack
Trubadurzy - Cóż wiemy o miłości

Cóż wiemy o miłości

Trubadurzy
 • Wytwórnia: Pomaton EMI
 • Numer katalogowy: 5 42646 2
 • EAN: 0724354264627
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2002
Trubadurzy - Cóż wiemy o miłości

Cóż wiemy o miłości

Trubadurzy
 • Wytwórnia: MTJ
 • Numer katalogowy: CD 10412
 • EAN: 5906409104125
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2006
Renata Przemyk - Drzewo

Drzewo

Renata Przemyk
 • Wytwórnia: Sony Music Polska
 • Numer katalogowy: SAMPCS 10713
 • EAN: 5099701071315
 • Nośnik: CDs
 • Data wydania: 2001
 • Opakowanie: slim case
Fiolka - Fiolka

Fiolka

Fiolka
 • Wytwórnia: Sony Music Polska
 • Numer katalogowy: 502207 2
 • EAN: 5099750220726
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2001
RH+ - Habala

Habala

RH+
 • Wytwórnia: RH+
 • Numer katalogowy: bez numeru
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2006
 • Opakowanie: digipack
Renata Przemyk - Hormon

Hormon

Renata Przemyk
 • Wytwórnia: Columbia Polska
 • Numer katalogowy: COL 493035 2
 • EAN: 5099749303522
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 1999
Ahimsa - I Expert

I Expert

Ahimsa
 • Wytwórnia: Harmony
 • Numer katalogowy: HR-004
 • Nośnik: EP
 • Data wydania: 1992
 • Dodatkowa informacja: żółty winyl
Totentanz - Inni

Inni

Totentanz
 • Wytwórnia: Mystic Production
 • Numer katalogowy: MYSTCD 162
 • EAN: 5903427874610
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2011
 • Opakowanie: digipack
Kangaroz - Kangaroz

Kangaroz

Kangaroz
 • Wytwórnia: Universal Music PL
 • Numer katalogowy: 159 600-2
 • EAN: 0601215960020
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2001
Grzegorz Turnau - Kawałek cienia

Kawałek cienia

Grzegorz Turnau
 • Wytwórnia: Pomaton EMI
 • Numer katalogowy: 5301672
 • EAN: 0724353016722
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2000
Grzegorz Turnau - Kawałek cienia

Kawałek cienia

Grzegorz Turnau
 • Wytwórnia: Pomaton EMI
 • Numer katalogowy: 3376952
 • EAN: 0094633769526
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2005
Sexbomba - Kiedy wreszcie wybuchnie sexbomba?!? - Lekcja historii

Kiedy wreszcie wybuchnie sexbomba?!? - Lekcja historii

Sexbomba
Trubadurzy - Kochana

Kochana

Trubadurzy
 • Wytwórnia: Pronit
 • Numer katalogowy: XL / SXL 0637
 • Nośnik: LP
 • Data wydania: 1970
Trubadurzy - Kochana

Kochana

Trubadurzy
Renata Przemyk - Kochana

Kochana

Renata Przemyk
 • Wytwórnia: Sony Music Polska
 • Numer katalogowy: SAMPCS 12713 1
 • Nośnik: CDs
 • Data wydania: 2003
 • Opakowanie: slim case
Trubadurzy - Kochana plus Zaufaj sercu

Kochana plus Zaufaj sercu

Trubadurzy
 • Wytwórnia: Yesterday
 • Numer katalogowy: 830988522-7
 • EAN: 5908309885227
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2000
 • Opakowanie: digipack
Renata Przemyk - Koncert w Polskim Radiu Lublin

Koncert w Polskim Radiu Lublin

Renata Przemyk
 • Wytwórnia: Polskie Radio Lublin
 • Numer katalogowy: 05
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2017
 • Opakowanie: digipack
Moonlight - Koncert w Trójce 1991 - 2001

Koncert w Trójce 1991 - 2001

Moonlight
 • Wytwórnia: Metal Mind Productions
 • Numer katalogowy: MMP CD 0127
 • EAN: 5907785022485
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2002
Renata Przemyk - Koncerty w Trójce

Koncerty w Trójce

Renata Przemyk
 • Wytwórnia: Polskie Radio
 • Numer katalogowy: PRCD 1616
 • EAN: 5978122461670
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2013
 • Opakowanie: digipack
Plateau - Krótka wiadomość tekstowa

Krótka wiadomość tekstowa

Plateau
 • Wytwórnia: MJM Music PL
 • Numer katalogowy: MJM 5211
 • EAN: 5908243452110
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2009
Świetliki - Las putas melancólicas y exclusives

Las putas melancólicas y exclusives

Świetliki
 • Wytwórnia: Universal Music PL
 • Numer katalogowy: 987 595-6
 • EAN: 0602498759561
 • Nośnik: 2CD
 • Data wydania: 2005
Renata Przemyk - Live Pol`And`Rock Festival 2019

Live Pol`And`Rock Festival 2019

Renata Przemyk
 • Wytwórnia: Złoty Melon Firma
 • Numer katalogowy: TZ 077
 • EAN: 5906737579947
 • Nośnik: CD+DVD
 • Data wydania: 2020
 • Opakowanie: digipack
Renata Przemyk - Mało zdolna szansonistka

Mało zdolna szansonistka

Renata Przemyk
 • Wytwórnia: MJM Music PL
 • Numer katalogowy: MJM CD 129
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 1993
Artrosis - Melange

Melange

Artrosis
 • Wytwórnia: Metal Mind Productions
 • Numer katalogowy: MMP CD 0191
 • EAN: 5907785022805
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2002
Moonlight - Meren Re

Meren Re

Moonlight
Mass Kotki - Miau miau miau

Miau miau miau

Mass Kotki
 • Wytwórnia: Pasażer
 • Numer katalogowy: bez numeru
 • EAN: 5905133530231
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2008
 • Opakowanie: digipack
Grzegorz Turnau - Między ciszą a ciszą

Między ciszą a ciszą

Grzegorz Turnau
 • Wytwórnia: Pomaton
 • Numer katalogowy: 4 64851 8
 • EAN: 0825646485185
 • Nośnik: LP
 • Data wydania: 2016
T.Love - Model 01

Model 01

T.Love
 • Wytwórnia: Pomaton EMI
 • Numer katalogowy: 5361100
 • EAN: 0724353611002
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2001
Naiv - Naiv

Naiv

Naiv
 • Wytwórnia: Polskie Radio
 • Numer katalogowy: PRCD 906
 • EAN: 5901448119062
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2006
Renata Przemyk - Największe przeboje

Największe przeboje

Renata Przemyk
 • Wytwórnia: Sony Music Polska
 • Numer katalogowy: 88697904042
 • EAN: 0886979040427
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2011
 • Dodatkowa informacja: Gwiazdy XX wieku
Renata Przemyk - Nie mam żalu

Nie mam żalu

Renata Przemyk
 • Wytwórnia: Columbia Polska
 • Numer katalogowy: COL 666773/1
 • EAN: 5099766677316
 • Nośnik: CDs
 • Data wydania: 1999
 • Opakowanie: slim case
Renata Przemyk - Nie spaceruję nago

Nie spaceruję nago

Renata Przemyk
 • Wytwórnia: Columbia Polska
 • Numer katalogowy: SAMPCS 6927
 • EAN: 5099700692719
 • Nośnik: CDs
 • Data wydania: 1999
 • Opakowanie: slim case
Renata Przemyk - Odjazd

Odjazd

Renata Przemyk
 • Wytwórnia: QL Music
 • Numer katalogowy: 723541
 • EAN: 0602527235417
 • Nośnik: 2CD
 • Data wydania: 2009
 • Opakowanie: digipack
Kayah, Renata Przemyk - Panienki z temperamentem

Panienki z temperamentem

Kayah, Renata Przemyk
 • Wytwórnia: QM Music
 • Numer katalogowy: bez numeru
 • EAN: 3770002175033
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2010
 • Opakowanie: digipack
Funny Hippos - Pi - dą

Pi - dą

Funny Hippos
 • Wytwórnia: Epic
 • Numer katalogowy: 485063 - 2
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 1996
Trubadurzy - Platynowa kolekcja

Platynowa kolekcja

Trubadurzy
 • Wytwórnia: Point Music
 • Numer katalogowy: PM 047-2
 • EAN: 5903420000023
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 1999
Renata Przemyk - Przemyk Akustik Trio

Przemyk Akustik Trio

Renata Przemyk
 • Wytwórnia: Impres Art
 • Numer katalogowy: 01
 • EAN: 5903427875600
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2012
Renata Przemyk - Renata Przemyk i mężczyźni

Renata Przemyk i mężczyźni

Renata Przemyk
 • Wytwórnia: Agora SA
 • Numer katalogowy: bez numeru
 • EAN: 5903111494612
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2020
 • Opakowanie: digipack
Renata Przemyk - Renata Przemyk śpiewa piosenki Leonarda Cohena

Renata Przemyk śpiewa piosenki Leonarda Cohena

Renata Przemyk
 • Wytwórnia: Agora SA
 • Numer katalogowy: bez numeru
 • EAN: 9788326824593
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2017
 • Opakowanie: książka z płytą
 • Dodatkowa informacja: Płyta stanowi integralną część książki `Boogie Street`
Ania Rusowicz - RetroNarodzenie

RetroNarodzenie

Ania Rusowicz
 • Wytwórnia: Agora SA
 • Numer katalogowy: bez numeru
 • EAN: 9788326824975
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2016
 • Opakowanie: digibook
Renata Przemyk - Rzeźba dnia

Rzeźba dnia

Renata Przemyk
 • Wytwórnia: Universal Music PL
 • Numer katalogowy: 3797171
 • EAN: 0602537971718
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2014
 • Opakowanie: digipack
Renata Przemyk - Rzeźba dnia

Rzeźba dnia

Renata Przemyk
 • Wytwórnia: Universal Music PL
 • Numer katalogowy: 4701840
 • EAN: 0602547018403
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2014
 • Opakowanie: opakowanie kolekcjonerskie
Ceti - Shadow Of The Angel

Shadow Of The Angel

Ceti
 • Wytwórnia: Oskar
 • Numer katalogowy: OSKAR 1015 CD
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2003
Pectus - Siła braci

Siła braci

Pectus
 • Wytwórnia: Sony Music Polska
 • Numer katalogowy: 88765433272
 • EAN: 0887654332721
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2013
 • Opakowanie: digibook
Maciej Maleńczuk Paweł Kukiz - Starsi panowie

Starsi panowie

Maciej Maleńczuk Paweł Kukiz
 • Wytwórnia: QM Music
 • Numer katalogowy: 2175002
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2010
 • Opakowanie: digipack
RH+ - Start

Start

RH+
 • Wytwórnia: My Music
 • Numer katalogowy: MY MUSIC 229
 • EAN: 0602517858602
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2008
 • Opakowanie: super jewel box
Trubadurzy - Tańczyć z tobą

Tańczyć z tobą

Trubadurzy
 • Wytwórnia: Pronit
 • Numer katalogowy: SP-324
 • Nośnik: SP
 • Data wydania: 1970
Bończyk Krzywański - Terapia Jonasza

Terapia Jonasza

Bończyk Krzywański
 • Wytwórnia: Luna Music
 • Numer katalogowy: LUNCD 176
 • EAN: 5900672921762
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2009
 • Dodatkowa informacja: egzemplarz przedpremierowy
Ceti - The Best From Hard Zone Vol. I

The Best From Hard Zone Vol. I

Ceti
 • Wytwórnia: Empire Records
 • Numer katalogowy: EMPCD054
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2005
Renata Przemyk - The Best Of

The Best Of

Renata Przemyk
 • Wytwórnia: Sony Music Polska
 • Numer katalogowy: 510 017 2
 • EAN: 5099751001720
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2003
Trubadurzy - Trubadurzy

Trubadurzy

Trubadurzy
 • Wytwórnia: Alcom
 • Numer katalogowy: ALCD 010
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 1991
 • Dodatkowa informacja: Popołudnie z młodością, vol. 10
Zabili Mi Żółwia - Twarzą w twarz

Twarzą w twarz

Zabili Mi Żółwia
 • Wytwórnia: Lou & Rocked Boys Records
 • Numer katalogowy: LOU 044 CD
 • EAN: 5904259352444
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2008
 • Opakowanie: digipack
Renata Przemyk - Tylko kobieta

Tylko kobieta

Renata Przemyk
 • Wytwórnia: MJM Music PL
 • Numer katalogowy: MJM 308 CD
 • EAN: 5099748409027
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 1994
UL/KR - UL/KR / Ament

UL/KR / Ament

UL/KR
 • Wytwórnia: Thin Man Records
 • Numer katalogowy: TMR009LP
 • EAN: 5902020614241
 • Nośnik: LP
 • Data wydania: 2013
 • Dodatkowa informacja: nakład limitowany, 250 egzemplarzy, kolorowy winyl
Grzegorz Turnau - Ultima

Ultima

Grzegorz Turnau
 • Wytwórnia: Pomaton EMI
 • Numer katalogowy: 4998142
 • EAN: 0724349981423
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 1999
Renata Przemyk - Unikat

Unikat

Renata Przemyk
 • Wytwórnia: Sony BMG Music
 • Numer katalogowy: 82876815682
 • EAN: 0828768156827
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2006
 • Opakowanie: digipack
Grzegorz Turnau - Uno Momento Mortis / Dotąd doszliśmy

Uno Momento Mortis / Dotąd doszliśmy

Grzegorz Turnau
 • Wytwórnia: Pomaton
 • Numer katalogowy: 6 15749 2
 • EAN: 5099961574922
 • Nośnik: 2CD
 • Data wydania: 2013
Trubadurzy - Uśmiechajcie się dziewczęta

Uśmiechajcie się dziewczęta

Trubadurzy
 • Wytwórnia: Polskie Nagrania "Muza"
 • Numer katalogowy: PNCD 1359
 • EAN: 5907783423598
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2011
 • Opakowanie: digipack
 • Dodatkowa informacja: Tylko polskie piosenki
Ukeje - Uzo

Uzo

Ukeje
 • Wytwórnia: Universal Music PL
 • Numer katalogowy: 570 907 7
 • EAN: 0602557090772
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2016
 • Opakowanie: digipack
Grzegorz Turnau - Wiem

Wiem

Grzegorz Turnau
 • Wytwórnia: Pomaton EMI
 • Numer katalogowy: PROMO CD 188
 • Nośnik: CDs
 • Data wydania: 1999
 • Opakowanie: slim case
Kim Nowak - Wilk

Wilk

Kim Nowak
 • Wytwórnia: Universal Music PL
 • Numer katalogowy: 371 847 9
 • EAN: 0602537184798
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2012
Renata Przemyk - Własny pokój

Własny pokój

Renata Przemyk
 • Wytwórnia: Sony Music Polska
 • Numer katalogowy: SAMPCS 100721
 • EAN: 5099701007215
 • Nośnik: CDs
 • Data wydania: 2001
 • Opakowanie: slim case
Ya Hozna - Ya Hozna

Ya Hozna

Ya Hozna
 • Wytwórnia: Pronit
 • Numer katalogowy: PLP 0115
 • Nośnik: LP
 • Data wydania: 1989
Ya Hozna - Ya Hozna

Ya Hozna

Ya Hozna
 • Wytwórnia: MJM Music PL
 • Numer katalogowy: MJM 5225D
 • EAN: 5908243452257
 • Nośnik: 2CD
 • Data wydania: 2011
 • Opakowanie: digipack
 • Dodatkowa informacja: CD2: Koncert w krakowskim studiu TVP Łęg 7 X 1995r.
Strachy Na Lachy - Zakazane piosenki

Zakazane piosenki

Strachy Na Lachy
 • Wytwórnia: SP Records
 • Numer katalogowy: SPCD 02/08
 • EAN: 5908294200838
 • Nośnik: CD+DVD
 • Data wydania: 2008
 • Opakowanie: digipack
Hedone - Zapach

Zapach

Hedone
 • Wytwórnia: Epic
 • Numer katalogowy: EPC 665438.1
 • EAN: 5099766543819
 • Nośnik: CDs
 • Data wydania: 1998
 • Opakowanie: slim case
Renata Przemyk - Zazdrosna

Zazdrosna

Renata Przemyk
 • Wytwórnia: Columbia Polska
 • Numer katalogowy: SAMPCS 7322
 • EAN: 5099700732217
 • Nośnik: CDs
 • Data wydania: 1999
 • Opakowanie: slim case
Renata Przemyk - Zero

Zero

Renata Przemyk
 • Wytwórnia: Columbia Polska
 • Numer katalogowy: COL 663709 1
 • EAN: 5099766370910
 • Nośnik: CDs
 • Data wydania: 1996
 • Opakowanie: slim case
Trubadurzy - Złote przeboje - Znamy się tylko z widzenia

Złote przeboje - Znamy się tylko z widzenia

Trubadurzy
 • Wytwórnia: MTJ
 • Numer katalogowy: CD 0003
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 1994
Renata Przemyk - Zmrok

Zmrok

Renata Przemyk
 • Wytwórnia: Columbia Polska
 • Numer katalogowy: SAMPCS 3808
 • EAN: 5099700380814
 • Nośnik: CDs
 • Data wydania: 1996
 • Opakowanie: slim case
Renata Przemyk - Zmrok

Zmrok

Renata Przemyk
 • Wytwórnia: Sony Music Polska
 • Numer katalogowy: SAMPCS 121521
 • Nośnik: CDs
 • Data wydania: 2002
 • Opakowanie: bez opakowania
Trubadurzy - Znamy się tylko z widzenia

Znamy się tylko z widzenia

Trubadurzy
Renata Przemyk - Zona

Zona

Renata Przemyk
 • Wytwórnia: Sony BMG Music
 • Numer katalogowy: bez numeru
 • Nośnik: CDs
 • Data wydania: 2006
 • Opakowanie: bez opakowania
Alastor - Żyj, gnij i milcz

Żyj, gnij i milcz

Alastor

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI