René Glaneau
Muzyk

Biografia

René Glaneau, właśc. Roman Środa. W 1947 roku wrócił do Polski, do Karpacza.

Praca estradowa

Karpacz 1947 – pierwsze występy z miejsco­wą kapelą brata, Józefa. 

Debiut na dużej scenie: Orkie­stra Zygmunta Karasiń­skie­go (paździer­nik 1960 – maj 1961) i Zespół Gitar Hawaj­skich Jana Ławru­sie­wi­cza (1968). W latach później­szych współ­pra­cu­je z różnymi zespo­ła­mi w kraju i za granicą.

Wyjazdy zagraniczne

Czecho­sło­wa­cja (CSRS), Finlan­dia, Niemiec­ka Republi­ka Demokra­tycz­na (NRD), Rumunia, Węgry, Związek Radziec­ki (ZSRR).

Nagrania

Polska – 14 płyt: Polskie Nagrania "Muza" i Pronit 1955–1965, Czecho­sło­wa­cja – 11 płyt: Supra­phon 1963 – 1966, jedna płyta w Rumunii: Elektro­cord 1959, jedno pirackie nagranie w USA: Bruno – Acropole Produc­tion Chicago 1960.

Telewizja

TVP Łódź: trzy programy reżyse­ro­wa­ne przez Janusza Rzeszew­skie­go w latach 1960 – 1961.

Repertuar

W okresie "żelaznej kurtyny", czyli w latach odcięcia od zachod­niej kultury, René Glaneau zasłynął jako jedyny odtwórca i popula­ry­za­tor piosenki francu­skiej w Polsce. Później śpiewał i nagrał wiele utworów, nie tylko francu­skich, w języku francu­skim i polskim, w tym kilka­na­ście z własnymi tekstami, melodia­mi i aranżacjami.

Przeboje

"Martwe liście", "Pszczół­ka i motylek", "Ostatni walc", "Desafi­na­do", "Merci chérie", "Bambino", "Skandal w rodzinie".

Dyskografia (wybór)

 • LP Piosenki Paryża Orkie­stra Smycz­ko­wa Ryszarda Damrosza, René Glaneau, Irena Malkie­wicz (Polskie Nagrania "Muza" L 0034) 10", 1955
 • LP Wspomnie­nia z Paryża René Glaneau, Orkie­stra Ryszarda Damrosza (PN Muza L 0319)
 • EP René Glaneau, zespół Chochoły (PN Muza N 0433)
 • SP René Glaneau, zespół instr. Krzysz­to­fa Sadow­skie­go (PN Muza S 125)

 • Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

  Wesprzyj nas na Patronite.pl

  #KULTURAWSIECI

  Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

  Wesprzyj nas na Patronite.pl

  #KULTURAWSIECI