Robert Gawliński
Muzyk

Biografia

Robert Gawliń­ski (ur. 31 sierpnia 1963 w Warsza­wie) – polski muzyk rockowy i wokali­sta, współ­twór­ca zespołu Madame, autor tekstów i lider zespołu Wilki, później­szy artysta kariery solowej. Członek Akademii Fonogra­ficz­nej ZPAV.

Wczesne lata

Był wycho­wy­wa­ny przez matkę. Ojciec opuścił rodzinę, gdy Gawliń­ski miał 7 lat. W wieku 19 lat nasto­la­tek skończył edukację z wykształ­ce­niem średnim, nie zdawał jednak matury.

Kariera

Tuż po skończe­niu nauki w szkole średniej dołączył jako wokali­sta i gitarzy­sta do punk rocko­we­go zespołu Gniew, który istniał w latach 1979–1982. Potem należał do Nieustra­szo­nych Łowców Wampirów. W noc sylwe­stro­wą 1982 założył zespół Madame. W składzie z Robertem Sadow­skim wystąpił na Festi­wa­lu w Jaroci­nie w 1984. Pomagał w tym czasie Igorowi Czerniaw­skie­mu, z zespołu Aya RL, przy tworze­niu utworu "Wariant C". Madame przesta­ło istnieć wiosną 1986, tuż po zareje­stro­wa­niu w warszaw­skiej Rivierze-Remont materia­łu na koncer­to­wą płytę, która ostatecz­nie ujrzała światło dzienne dopiero w 1999.

Po rozpa­dzie Madame Gawliń­ski udzielał się w zespo­łach Made in Poland, który nie nagrał żadnej płyty, oraz Złoto­usty i Anioły, który założył z Markiem Jackow­skim, u którego pomiesz­ki­wał z przyszłą żoną, Moniką. Zespół rozpadł się, kiedy Olga Jackow­ska posta­no­wi­ła reakty­wo­wać Maanam.

W 1986 powstał zespół Opera, który tworzyli dawni muzycy Republi­ki. Zespół rozpadł się, gdy Grzegorz Ciechow­ski reakty­wo­wał Republi­kę. Materiał koncer­to­wy grupy zareje­stro­wa­ny ukazał się dopiero w pierw­szych latach następ­nej dekady. Po rozwią­za­niu Opery Gawliń­ski nawiązał współ­pra­cę ze Zbignie­wem Hołdysem, u którego zamiesz­kał wraz z przyszłą żoną. Wtedy powstał zespół The Didet Bidet. Grupa wykony­wa­ła muzykę, którą Robert określał jako "psycho­de­licz­ny punk-rock".

Na początku lat 90. XX wieku wraz z formacją Wilki zdobył popular­ność. Od maja 1992 do paździer­ni­ka 1993 zespół sprzedał 220 tysięcy płyt i kaset debiu­tanc­kie­go albumu studyj­ne­go pt. Wilki. W kwietniu 1993 zespół zareje­stro­wał swój drugi album, zatytu­ło­wa­ny Przed­mie­ścia. Premiera płyty odbyła się 8 paździer­ni­ka w Hotelu Victoria. 3 paździer­ni­ka 1994 pojawiła się trzecia płyta zespołu pt. Acousti­cus Rockus. Jest to zareje­stro­wa­ny 8 września 1994, w klubie Akwarium, koncert akustycz­ny zespołu. Po tej płycie zespół podjął decyzję o zawie­sze­niu działal­no­ści. Zespół zreak­ty­wo­wa­no w 2001. Płyty 4Watra rozeszły się w łącznym nakła­dzie ok. 200 tys. egz. Ostatni album, Obrazki, z 2006 uzyskał status złotej płyty (15 000 sprze­da­nych egzem­pla­rzy) w dniu premiery.

Nagrał też pięć solowych płyt: Solo, Kwiaty jak relikwie, X, GraKalej­do­skop.

W 1999 zagrał Edwarda Stachurę w filmie Wojaczek. Napisał też muzykę i zagrał w dramacie Hamlet Williama Szekspi­ra, wysta­wia­nym na deskach teatru Ochota. W 2012 napisał dwie piosenki dla Anny Wyszkoni – "W całość ułożysz mnie" i "Dźwięki nocy", które znalazły się na jej solowym albumie, zatytu­ło­wa­nym Życie jest w porządku.

Życie prywatne

24 września 1987 wziął ślub z Moniką (ur. 30 listo­pa­da 1966), którą poznał w 1983 na koncer­cie zespołu Madame. Trzy dni przed ślubem dowie­dział się, że ma guza przysad­ki mózgowej. Po udanej operacji i wyjściu ze szpitala posta­no­wił dalej tworzyć muzykę. 2 grudnia 1992 doczekał się z żoną narodzin synów-bliźnia­ków, Emanuela i Benia­mi­na, którzy obecnie wystę­pu­ją razem z ojcem w zespole Wilki.


Dyskografia 49

Wilki - 4

4

Wilki
 • Wytwórnia: Pomaton EMI
 • Numer katalogowy: 5418972
 • EAN: 0724354189722
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2002
Maryla Rodowicz - Ach świecie...

Ach świecie...

Maryla Rodowicz
 • Wytwórnia: Sony Music Polska
 • Numer katalogowy: 88985451632
 • EAN: 0889854516321
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2017
 • Opakowanie: super jewel box
Maryla Rodowicz - Ach świecie...

Ach świecie...

Maryla Rodowicz
 • Wytwórnia: Sony Music Polska
 • Numer katalogowy: 88985451641
 • EAN: 0889854516413
 • Nośnik: LP
 • Data wydania: 2017
Wilki - Acousticus Rockus

Acousticus Rockus

Wilki
 • Wytwórnia: MJM Music PL
 • Numer katalogowy: MJM 341CD
 • EAN: 5900867034123
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 1994
Golden Life - AQQ Akustycznie...

AQQ Akustycznie...

Golden Life
 • Wytwórnia: Universal Music PL
 • Numer katalogowy: 372 157 3
 • EAN: 0602537215737
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2012
 • Opakowanie: digipack
Lady Pank - Ballady

Ballady

Lady Pank
 • Wytwórnia: MTJ
 • Numer katalogowy: CDMTJ 11861
 • EAN: 5906409118610
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2019
 • Opakowanie: digipack
Wilki - Baśka

Baśka

Wilki
 • Wytwórnia: Pomaton EMI
 • Numer katalogowy: PROMO CD 466
 • Nośnik: CDs
 • Data wydania: 2002
Wilki - Beze mnie o mnie

Beze mnie o mnie

Wilki
 • Wytwórnia: Sony Music Polska
 • Numer katalogowy: 9381 1
 • Nośnik: CDs
 • Data wydania: 2000
Wilki - Bohema

Bohema

Wilki
 • Wytwórnia: Pomaton EMI
 • Numer katalogowy: PROMO CD 596
 • Nośnik: CDs
 • Data wydania: 2004
Robert Gawliński - Cherman

Cherman

Robert Gawliński
 • Wytwórnia: Pomaton EMI
 • Numer katalogowy: PROMO CD 219
 • Nośnik: CDs
 • Data wydania: 1999
 • Opakowanie: slim case
Robert Gawliński - Choćby nie wiem co

Choćby nie wiem co

Robert Gawliński
 • Wytwórnia: Tic Tac
 • Numer katalogowy: TIC 007-4-97-SIN
 • Nośnik: CDs
 • Data wydania: 1997
 • Opakowanie: slim case
Robert Gawliński - Czy czujesz czasem co czuję ja

Czy czujesz czasem co czuję ja

Robert Gawliński
 • Wytwórnia: Starling S.A.
 • Numer katalogowy: bez numeru
 • Nośnik: CDs
 • Data wydania: 1998
 • Opakowanie: koperta / cardsleeve
Robert Gawliński - Długi spacer

Długi spacer

Robert Gawliński
 • Wytwórnia: Starling S.A.
 • Numer katalogowy: bez numeru
 • Nośnik: CDs
 • Data wydania: 1998
 • Opakowanie: koperta / cardsleeve
Robert Gawliński - Dokąd zmierzamy

Dokąd zmierzamy

Robert Gawliński
 • Wytwórnia: Sony Music Polska
 • Numer katalogowy: MJM 420 CDS5
 • Nośnik: CDs
 • Data wydania: 1996
 • Opakowanie: koperta / cardsleeve
Robert Gawliński - Gra

Gra

Robert Gawliński
 • Wytwórnia: Pomaton EMI
 • Numer katalogowy: 5225992
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 1999
Wilki - Here I Am

Here I Am

Wilki
 • Wytwórnia: Pomaton EMI
 • Numer katalogowy: PROMO CD 497
 • Nośnik: CDs
 • Data wydania: 2003
Wilki - Ja ogień ty woda

Ja ogień ty woda

Wilki
 • Wytwórnia: Pomaton EMI
 • Numer katalogowy: PROMO CD 492
 • Nośnik: CDs
 • Data wydania: 2002
Robert Gawliński - Kalejdoskop

Kalejdoskop

Robert Gawliński
 • Wytwórnia: Pomaton EMI
 • Numer katalogowy: 6327552
 • EAN: 5099963275520
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2010
Madame - Koncert

Koncert

Madame
 • Wytwórnia: Canto
 • Numer katalogowy: Canto 02-057
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 1999
Robert Gawliński - Kwiaty jak relikwie

Kwiaty jak relikwie

Robert Gawliński
 • Wytwórnia: Starling S.A.
 • Numer katalogowy: CD SA 150
 • EAN: 5901119101501
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 1997
Wilki - Live

Live

Wilki
 • Wytwórnia: Sony Music Polska
 • Numer katalogowy: 510232 2
 • EAN: 5099751023227
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2002
Robert Gawliński - Mamy tylko chwilę

Mamy tylko chwilę

Robert Gawliński
 • Wytwórnia: Pomaton EMI
 • Numer katalogowy: PROMO CD 233
 • Nośnik: CDs
 • Data wydania: 1999
 • Opakowanie: slim case
Robert Gawliński - Miasto we śnie

Miasto we śnie

Robert Gawliński
 • Wytwórnia: Starling S.A.
 • Numer katalogowy: bez numeru
 • Nośnik: CDs
 • Data wydania: 1998
 • Opakowanie: koperta / cardsleeve
Lady Pank - Międzyzdroje

Międzyzdroje

Lady Pank
 • Wytwórnia: MTJ
 • Numer katalogowy: CD 10796
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2007
 • Opakowanie: koperta / cardsleeve
 • Dodatkowa informacja: Lady Pank
Wilki - MTV Unplugged

MTV Unplugged

Wilki
 • Wytwórnia: Pomaton EMI
 • Numer katalogowy: 9653882
 • EAN: 5099996538821
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2009
Wilki - N`Avoie

N`Avoie

Wilki
 • Wytwórnia: Sony Music Polska
 • Numer katalogowy: 669729 1
 • EAN: 5099766972916
 • Nośnik: CDs
 • Data wydania: 2000
 • Opakowanie: slim case
Wilki - Największe przeboje

Największe przeboje

Wilki
Robert Gawliński - Nie pokonasz miłości

Nie pokonasz miłości

Robert Gawliński
 • Wytwórnia: Pomaton EMI
 • Numer katalogowy: PROMO CD 433
 • Nośnik: CDs
 • Data wydania: 2001
 • Opakowanie: koperta / cardsleeve
Robert Gawliński - Nie stało się nic

Nie stało się nic

Robert Gawliński
 • Wytwórnia: Starling S.A.
 • Numer katalogowy: bez numeru
 • Nośnik: CDs
 • Data wydania: 1997
Wilki - Niech mówi serce

Niech mówi serce

Wilki
 • Wytwórnia: Pomaton EMI
 • Numer katalogowy: PROMO CD 667
 • Nośnik: CDs
 • Data wydania: 2005
Wilki - O miłości

O miłości

Wilki
 • Wytwórnia: Sony Music Polska
 • Numer katalogowy: SAMPCS 9734/1
 • Nośnik: CDs
 • Data wydania: 2001
Wilki - Obrazki

Obrazki

Wilki
 • Wytwórnia: Pomaton EMI
 • Numer katalogowy: 3792732
 • EAN: 0094637927328
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2006
Opera - Opera

Opera

Opera
 • Wytwórnia: MJM Music PL
 • Numer katalogowy: MJM 5247
 • EAN: 5908243452479
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2013
 • Opakowanie: digipack
Robert Gawliński - Pozytywka

Pozytywka

Robert Gawliński
 • Wytwórnia: Pomaton EMI
 • Numer katalogowy: PROMO CD 238
 • Nośnik: CDs
 • Data wydania: 1999
 • Opakowanie: slim case
Wilki - Przedmieścia

Przedmieścia

Wilki
 • Wytwórnia: MJM Music PL
 • Numer katalogowy: MJM 191CD
 • EAN: 5900867019120
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 1993
Wilki - Przez dziewczyny

Przez dziewczyny

Wilki
 • Wytwórnia: Sony Music Polska
 • Numer katalogowy: 88985315292
 • EAN: 0889853152926
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2016
Wilki - Przystanek Woodstock Live 2017

Przystanek Woodstock Live 2017

Wilki
 • Wytwórnia: Złoty Melon Firma
 • Numer katalogowy: TZ 067
 • EAN: 5906737579794
 • Nośnik: CD+DVD
 • Data wydania: 2017
 • Opakowanie: digipack
Wilki - Słońce pokonał cień

Słońce pokonał cień

Wilki
 • Wytwórnia: Pomaton EMI
 • Numer katalogowy: PROMO CD 621
 • Nośnik: CDs
 • Data wydania: 2004
Robert Gawliński - Solo

Solo

Robert Gawliński
 • Wytwórnia: MJM Music PL
 • Numer katalogowy: MJM 420 CD
 • EAN: 5900867042029
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 1995
Wilki - Światło i mrok

Światło i mrok

Wilki
 • Wytwórnia: Sony Music Polska
 • Numer katalogowy: 88725478772
 • EAN: 0887254787723
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2012
 • Opakowanie: eco pack / vinyl replica
Farben Lehre - Trzy dekady

Trzy dekady

Farben Lehre
 • Wytwórnia: Lou & Rocked Boys Records
 • Numer katalogowy: LOU 192 CD
 • EAN: 5907996081615
 • Nośnik: 2CD+DVD
 • Data wydania: 2016
 • Opakowanie: digipack
Wilki - Urke

Urke

Wilki
 • Wytwórnia: Pomaton EMI
 • Numer katalogowy: PROMO CD 482
 • Nośnik: CDs
 • Data wydania: 2002
Wilki - Watra

Watra

Wilki
 • Wytwórnia: Pomaton EMI
 • Numer katalogowy: 8751962
 • EAN: 0724387519626
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2004
Grzegorz Ciechowski - Wiedźmin

Wiedźmin

Grzegorz Ciechowski
 • Wytwórnia: Pomaton EMI
 • Numer katalogowy: 5370152
 • EAN: 0724353701529
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2001
 • Dodatkowa informacja: O.S.T.
Wilki - Wilki

Wilki

Wilki
 • Wytwórnia: MJM Music PL
 • Numer katalogowy: MJM 122
 • Nośnik: LP
 • Data wydania: 1992
Wilki - Wilki

Wilki

Wilki
 • Wytwórnia: MJM Music PL
 • Numer katalogowy: MJM 5236D
 • EAN: 5908243452363
 • Nośnik: 2CD
 • Data wydania: 2012
 • Opakowanie: digipack
Wilki - Wolność jak marzenia

Wolność jak marzenia

Wilki
 • Wytwórnia: Pomaton EMI
 • Numer katalogowy: PROMO CD 513
 • Nośnik: CDs
 • Data wydania: 2003
Robert Gawliński - Wszystko co mam

Wszystko co mam

Robert Gawliński
 • Wytwórnia: Pomaton EMI
 • Numer katalogowy: PROMO CD 257
 • Nośnik: CDs
 • Data wydania: 2000
 • Opakowanie: slim case
Robert Gawliński - X

X

Robert Gawliński
 • Wytwórnia: Starling S.A.
 • Numer katalogowy: CD 400
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 1998

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI