Robert Lubera
Muzyk

Biografia

_​_​BEZSPISU_​_​

Robert Mieczy­sław Lubera (ur. 1 stycznia 1965 w Nowej Dębie) – polski muzyk; wokali­sta, kompo­zy­tor, autor tekstów, aranżer, produ­cent, grający m.in. w zespo­łach Sagit­ta­rius, The End, Robert Gawliń­ski, Nie-Bo. Mąż aktorki Marty Bizoń.

Początek działal­no­ści to lata osiem­dzie­sią­te, w których był liderem blues-rockowej grupy Sagit­ta­rius. Z tym zespołem został laure­atem OMPP 84/​85 (odpowied­nik dzisiej­sze­go "Idola"). Uczest­nik festi­wa­lów: Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej w Opolu koncert "Debiuty 85", Blues TOP Sopot, Jesień z Bluesem, Rawa Blues, Jarocin (występ nagrany przez radiową "Trójkę"), a także Muzyczny Camping w Brodnicy.

Utwory "Deszczo­wy blues" i "Stary jeep" często gościły na antenie krajo­wych stacji radio­wych, a także znalazły się na pierw­szym miejscu listy przebo­jów Uniwer­sy­te­tu Columbia w USA.

Sagit­ta­rius wystę­po­wał na wielu koncer­tach w kraju i poza jego grani­ca­mi. Grał między innymi z Tadeuszem Nalepą. W latach dziewięć­dzie­sią­tych założył zespół The End. Zespół ten został laure­atem pierw­szej edycji przeglą­du "Marlboro Rock In '93", a także był uczest­ni­kiem festi­wa­li: Festiwal Piosenki Polskiej Opole ’90 koncert "Premiery", Jarocin '93. Zespół wydał debiu­tanc­ki album The End i był suppor­tem zespołu Wilki w czasie trasy koncer­to­wej promu­ją­cej album Przed­mie­ścia. Nagrał również dwa teledy­ski do utworów "Zaczynam od nowa" i "Inny świat".

Jako gitarzy­sta wystę­po­wał w zespole Róże Europy, a w 1993 rozpo­czął współ­pra­cę z Robertem Gawliń­skim. Z liderem zespołu Wilki nagrał płyty Solo oraz Kwiaty jak relikwie. W trakcie cztero­let­niej współ­pra­cy wiele koncer­to­wał między innymi w USA, nagrał dwa koncerty telewi­zyj­ne, cztero­krot­nie wystę­po­wał na Festi­wa­lu Piosenki Polskiej w Opolu.

W 1997 rozpo­czął działal­ność koncer­to­wą w solowym projek­cie Artura Gadow­skie­go. Brał udział w licznych koncer­tach, progra­mach telewi­zyj­nych, a także poprze­dzał solowy koncert gitarzy­sty zespołu Queen, Briana Maya.

W 1999 napisał muzykę do spekta­klu pt. Błysk rekina w reżyse­rii Jerzego Fedoro­wi­cza rozpo­czy­na­jąc tym samym współ­pra­cę z Teatrem Ludowym w Krakowie. Spektakl ten do tej pory oglądało czter­dzie­ści tysięcy widzów. Następ­nym teatral­nym przed­się­wzię­ciem była Minne­so­ta Blues. To napisana przez legen­dar­ne­go lidera Oddziału Zamknię­te­go Krzysz­to­fa Jaryczew­skie­go autobio­gra­fia. Spektakl z muzyką graną na żywo przez nowy zespół Roberta, Nie-Bo, oglądało dwadzie­ścia tysięcy widzów.

Nagrał piosenkę do filmu Kruge­ran­dy, z Maćkiem Stuhrem w roli głównej.

Ma również na swoim koncie udział w filmach Anioł w KrakowieZakocha­ny Anioł.

Do niedawna, jako lider krakow­skiej grupy Nie-Bo koncer­to­wał u boku m.in. Piotra Nalepy, Macieja Balcara, Eweliny Flinty, Krzysz­to­fa Zalew­skie­go czy The Liam MacMhur­ri Band.

W 2011 koncer­tu­je z zespołem Nie-Bo wraz z Maciejem Balcarem promując jego najnow­szą płytę Ogień i woda oraz w 2012 album Live Trax 12. 27 grudnia 2011 z okazji 50-lecia nadania praw miejskich zagrał w Nowej Dębie benefi­so­wy koncert zespołów Sagit­ta­rius, The End i Nie-Bo. Album z tego koncertu (DVD+CD) został wydany w grudniu 2012.


Dyskografia 5

Robert Gawliński - Dokąd zmierzamy

Dokąd zmierzamy

Robert Gawliński
 • Wytwórnia: Sony Music Polska
 • Numer katalogowy: MJM 420 CDS5
 • Nośnik: CDs
 • Data wydania: 1996
 • Opakowanie: koperta / cardsleeve
Robert Gawliński - Kwiaty jak relikwie

Kwiaty jak relikwie

Robert Gawliński
 • Wytwórnia: Starling S.A.
 • Numer katalogowy: CD SA 150
 • EAN: 5901119101501
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 1997
Maciej Balcar - Live Trax 12

Live Trax 12

Maciej Balcar
 • Wytwórnia: Pomaton EMI
 • Numer katalogowy: 7252672
 • EAN: 5099972526729
 • Nośnik: 2CD
 • Data wydania: 2012
 • Opakowanie: digipack
Maciej Balcar - Ogień i woda

Ogień i woda

Maciej Balcar
 • Wytwórnia: Pomaton EMI
 • Numer katalogowy: 9483792
 • EAN: 5099994837926
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2010
 • Opakowanie: digipack
Robert Gawliński - Solo

Solo

Robert Gawliński
 • Wytwórnia: MJM Music PL
 • Numer katalogowy: MJM 420 CD
 • EAN: 5900867042029
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 1995

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI