Robert "Robal" Matera
Muzyk

Biografia

Robert Andrzej Matera (ur. 17 paździer­ni­ka 1963 w Warsza­wie) – polski gitarzy­sta i autor muzyki w punkowo-hardco­ro­wym zespole Dezerter, a od 1986 także główny wokali­sta (po odejściu Dariusza "Skandala" Hajna). Współ­za­ło­ży­ciel grupy. W latach 1994–1998 basista w under­gro­un­do­wym zespole Atomico Patibulo (udział w nagraniu płyty "Hiper­glo­bal­ny żal").

Życiorys

Matura w 1983 roku w Techni­kum Elektro­nicz­no-Mecha­nicz­nym przy ul. Generała Zajączka w Warsza­wie (tam powstał zespół SS-20, przemia­no­wa­ny wkrótce na Dezerter – skład stano­wi­li koledzy z jednej klasy). Po maturze rozpo­czął studia na Politech­ni­ce Warszaw­skiej, jednakże po pierw­szym roku studiów porzucił Politech­ni­kę na rzecz Akademii Teologii Katolic­kiej w Warsza­wie (Wydział Filozo­fii). Absol­went Podyplo­mo­we­go Studium Technik Medial­nych przy Polsko-Japoń­skiej Wyższej Szkole Technik Kompu­te­ro­wych w Warsza­wie, kierunek produk­cja multi­me­diów i telewizyjna.

Inne projekty muzyczne: muzyka do filmów dokumen­tal­nych autor­stwa Jarosła­wa Szody i Mirosła­wa Spychal­skie­go: "Karpo­wicz" (film o Tymote­uszu Karpo­wi­czu, czołowym przed­sta­wi­cie­lu tzw. poezji lingwi­stycz­nej); "W i obok" (film o Krysty­nie Miłobędz­kiej). Współ­twór­ca muzyki do sztuki Sama Sheparda "Kły zbrodni" (prapre­mie­ra polska w 1991 roku, w Centrum Sztuki Studio). Oprawa muzyczna do fragmen­tu sztuki Petera Zelenki "Opowieść o zwyczaj­nym szaleń­stwie" w reż. Dagny Jakubow­skiej (Akademia Teatral­na w Warszawie).

Autor muzyki do czołówki programu Kuba Wojewódz­ki (nadawa­ne­go w Polsacie), a także muzyka do czołówki programu "Mała Czarna" prowa­dzo­ne­go przez Katarzy­nę Montgo­me­ry, nadawa­ne­go na antenie TV4. Do zakoń­czo­nych projek­tów można zaliczyć 13.12 (z kwarte­tem smycz­ko­wym Non Stop), którego celem było stworze­nie nowych aranża­cji utworów Dezer­te­ra i innych utworów punko­wych. Grupa zagrała kilka koncer­tów, m.in. w Teatrze Rozma­ito­ści (na wspólnym koncer­cie z formacją Jimi Tenor), w Jazzgo­cie i CDQ (obok Mad Profesora).

Otwartą formułę, muzyczno-multi­me­dial­ną przyjęły Neuroby. Kolejny projekt, reali­zo­wa­ny wraz z Kostkiem Usenko. Poza koncer­ta­mi, stworzy­li też polsko­ję­zycz­ną wersje kinową kresków­ki Masjania. Produ­cent teledy­sku do utworu "Brother­ho­od Of Man" grupy Izrael (z płyty Dża Ludzie, 2008 rok). Zawodowo (poza działal­no­ścią muzyczną): autho­ring DVD i montaż wideo. Od wielu lat jest wegetarianinem.

Od grudnia 2010 współ­pra­ca z grupą R.U.T.A., gościnny udział w nagra­niach płyty "Gore – Pieśni buntu i niedoli XVI–XX wieku", wydawca Karrot Kommando.


Dyskografia 34

Dezerter - Blasfemia

Blasfemia

Dezerter
 • Wytwórnia: QQRYQ Productions
 • Numer katalogowy: QQP 035
 • Nośnik: LP
 • Data wydania: 1992
Dezerter - Decydujące starcie

Decydujące starcie

Dezerter
Dezerter - Decydujące starcie

Decydujące starcie

Dezerter
 • Wytwórnia: Pasażer
 • Numer katalogowy: LP 34
 • Nośnik: LP
 • Data wydania: 2013
Dezerter - Deuter

Deuter

Dezerter
Dezerter - Dezerter

Dezerter

Dezerter
Dezerter - Dezerter

Dezerter

Dezerter
 • Wytwórnia: Poljazz
 • Numer katalogowy: PSJ 211
 • Nośnik: LP
 • Data wydania: 1988
Dezerter - Dezerter

Dezerter

Dezerter
 • Wytwórnia: NiktNicNieWie
 • Numer katalogowy: NNNW13
 • Nośnik: EP
 • Data wydania: 1993
Atomico Patibulo - Hiperglobalny żal

Hiperglobalny żal

Atomico Patibulo
 • Wytwórnia: QQRYQ Productions
 • Numer katalogowy: QQP 077CD
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 1996
Dezerter - Ile procent duszy

Ile procent duszy

Dezerter
 • Wytwórnia: Polton
 • Numer katalogowy: CDPL-065
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 1994
Dezerter - Jak powstrzymałem III wojnę światową czyli nieznana historia Dezertera

Jak powstrzymałem III wojnę światową czyli nieznana historia Dezertera

Dezerter
 • Wytwórnia: Silverton
 • Numer katalogowy: CDST 0003
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 1993
Dezerter - Jeszcze żywy człowiek

Jeszcze żywy człowiek

Dezerter
 • Wytwórnia: Mystic Production
 • Numer katalogowy: MYSTCD 194
 • EAN: 5903427875204
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2011
 • Opakowanie: digipack
 • Dodatkowa informacja: Jarocin 84 Live
Dezerter - Kłamstwo to nowa prawda

Kłamstwo to nowa prawda

Dezerter
 • Wytwórnia: Mystic Production
 • Numer katalogowy: MYSTCD 402
 • EAN: 5902643885042
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2021
 • Opakowanie: digipack
Dezerter - Kolaboracja

Kolaboracja

Dezerter
 • Wytwórnia: Izabelin Studio
 • Numer katalogowy: ISCD 7
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 1991
Dezerter - Kolaboracja II

Kolaboracja II

Dezerter
 • Wytwórnia: QQRYQ Productions
 • Numer katalogowy: QQP 078CD
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 1997
Pidżama Porno - Koncertówka 2 - Drugi szczyt

Koncertówka 2 - Drugi szczyt

Pidżama Porno
 • Wytwórnia: SP Records
 • Numer katalogowy: SPCD 03/03
 • EAN: 5908294614154
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2003
Dezerter - Mam kły mam pazury

Mam kły mam pazury

Dezerter
Dezerter - Mam kły mam pazury

Mam kły mam pazury

Dezerter
Dezerter - Mam kły mam pazury

Mam kły mam pazury

Dezerter
 • Wytwórnia: Pasażer
 • Numer katalogowy: LP 33
 • Nośnik: LP
 • Data wydania: 2013
 • Dodatkowa informacja: nakład limitowany, 50 egzemplarzy, biały winyl
Chaotic Splutter - Matryca

Matryca

Chaotic Splutter
 • Wytwórnia: Genital Sector
 • Numer katalogowy: bez numeru
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2010
Skaldowie - Nagrania koncertowe z lat 1966 - 1990

Nagrania koncertowe z lat 1966 - 1990

Skaldowie
 • Wytwórnia: Polskie Radio
 • Numer katalogowy: PRCD 1197-1200
 • Nośnik: 4CD
 • Data wydania: 2008
Dezerter - Nielegalny zabójca czasu

Nielegalny zabójca czasu

Dezerter
Dr Misio - Pogo

Pogo

Dr Misio
 • Wytwórnia: Universal Music PL
 • Numer katalogowy: 4704803
 • EAN: 0602547048035
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2014
Dr Misio - Pogo

Pogo

Dr Misio
 • Wytwórnia: Universal Music PL
 • Numer katalogowy: 4732388
 • EAN: 0602547323880
 • Nośnik: CD+DVD
 • Data wydania: 2015
 • Dodatkowa informacja: DVD: koncert z Festiwalu Woodstock 2014
Dezerter - Prawo do bycia idiotą

Prawo do bycia idiotą

Dezerter
 • Wytwórnia: Mystic Production
 • Numer katalogowy: MYSTCD 138
 • EAN: 5903427874092
 • Nośnik: CD+DVD
 • Data wydania: 2010
 • Opakowanie: digipack
Dezerter - Punk`s Not Jazz

Punk`s Not Jazz

Dezerter
Deuter - Średniowiecze

Średniowiecze

Deuter
 • Wytwórnia: Tonpress
 • Numer katalogowy: S-632
 • Nośnik: SP
 • Data wydania: 1986
Sztywny Pal Azji - Szara

Szara

Sztywny Pal Azji
 • Wytwórnia: MTJ
 • Numer katalogowy: MTJ CD 11800
 • EAN: 5906409118009
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2017
 • Opakowanie: digipack
Dezerter - Ukryta kamera

Ukryta kamera

Dezerter
 • Wytwórnia: Warner Music Polska
 • Numer katalogowy: SCD 048
 • Nośnik: CDs
 • Data wydania: 1998
 • Opakowanie: slim case
Dezerter - Underground Out Of Poland

Underground Out Of Poland

Dezerter
Dezerter - Większy zjada mniejszego

Większy zjada mniejszego

Dezerter
 • Wytwórnia: Mystic Production
 • Numer katalogowy: MYSTCD 273
 • EAN: 5903427876829
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2014
 • Opakowanie: digipack
Dezerter - Wszyscy przeciwko wszystkim

Wszyscy przeciwko wszystkim

Dezerter
 • Wytwórnia: Arston
 • Numer katalogowy: ALP-055
 • Nośnik: LP
 • Data wydania: 1990
Dezerter - Ziemia jest płaska

Ziemia jest płaska

Dezerter
 • Wytwórnia: NiktNicNieWie
 • Numer katalogowy: NNNW72
 • Nośnik: LP
 • Data wydania: 1998
Dezerter - Złe myśli

Złe myśli

Dezerter
 • Wytwórnia: Polton
 • Numer katalogowy: SCD 015
 • Nośnik: CDs
 • Data wydania: 1995
 • Opakowanie: slim case
Skaldowie - Złote przeboje

Złote przeboje

Skaldowie
 • Wytwórnia: Wilk Records
 • Numer katalogowy: WR 116
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 1998

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI