Robert Żarczyński
Muzyk

Biografia

Robert Żarczyń­ski (ur. 27 lipca 1966 w Wschowie) – nauczy­ciel, polski wokali­sta rockowy i popowy, gitarzysta.

Życiorys

Wychował się w Sławie, niewiel­kim miastecz­ku w wojewódz­twie lubuskim. Ukończył pięcio­let­nie studia pedago­gicz­ne w Wyższej Szkole Pedago­gicz­nej im. Tadeusza Kotar­biń­skie­go w Zielonej Górze, zdoby­wa­jąc tytuł magistra z upraw­nie­nia­mi do naucza­nia historii. Jako nasto­la­tek został wielkim fanem Budki Suflera. W miarę możli­wo­ści jeździł na koncerty grupy oraz kupował płyty zespołu.

Jest nauczy­cie­lem historii w niewiel­kiej szkole podsta­wo­wej we wsi Ciosaniec.

W 2015 był jednym z założy­cie­li i wokali­stą cover bandu Kolorowe Gitary wykonu­ją­ce­go przeboje zespołów Trzy Korony i Czerwone Gitary. W 2017 wszedł w skład grupy Budka Band, w której jako wokali­sta wykony­wał wraz z zespołem piosenki Budki Suflera, a także nagrał wraz z nim autorski utwór "Wiara", do którego powstał również teledysk.

Razem z grupą Budka Band wystąpił na Sufler Rock Festiwal 2016 w Pieka­rach Śląskich. Właśnie tam wraz z zespołem otrzymał główną nagrodę z rąk jury, w którym zasia­da­li między innymi Tomasz Zeliszew­ski i Mieczy­sław Jurecki. W 2017 wystąpił na festi­wa­lu Solo Życia organi­zo­wa­nym przez Polskie Radio Lublin.

W 2019 został wokali­stą Budki Suflera. W obecnym składzie wystę­pu­ją z nim: Tomasz Zeliszew­ski (perkusja), Mieczy­sław Jurecki (gitara basowa), Piotr Bogutyn (gitara), Dariusz Bafel­tow­ski (gitara) i Piotr Sztajdel (instru­men­ty klawi­szo­we), począt­ko­wo również Romuald Lipko (instru­men­ty klawiszowe).


Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI