Roman Kołakowski
Muzyk

Biografia

Roman Kołakow­ski (ur. 8 czerwca 1957 we Wrocła­wiu, zm. 22 stycznia 2019 w Warsza­wie) – polski kompo­zy­tor, poeta, piosen­karz, gitarzy­sta i tłumacz. Reżyser teatral­ny i estra­do­wy, autor wielkich widowisk plenerowych.

Życiorys

Absol­went poloni­sty­ki na Uniwer­sy­te­cie Wrocław­skim (1981). Podczas studiów działał w opozycji demokra­tycz­nej – związany był ze Studenc­kim Komite­tem Solidar­no­ści. Działal­ność artystycz­ną rozpo­czął w latach 70., śpiewa­jąc (poza oficjal­nym obiegiem artystycz­nym) najczę­ściej własne kompo­zy­cje do wierszy uznanych poetów (m.in. Czesława Miłosza, Ewy Lipskiej, Stani­sła­wa Barań­cza­ka). W 1981 zdobył I nagrodę na Studenc­kim Festi­wa­lu Piosenki w Krakowie, w 1984 – II nagrodę na Przeglą­dzie Piosenki Aktor­skiej. W 1985 wydał pierwszą płytę – Przypo­wieść błękitna. W latach 1996–2005 był dyrek­to­rem artystycz­nym Przeglą­du Piosenki Aktor­skiej, od 2004 współ­pra­co­wał z Teatrem "Syrena", w latach 2005–2019 prowa­dził Teatr Piosenki, w później­szym okresie wraz z żoną, Agatą Klimczak.

Tłumacz tekstów Kurta Tucholsky’ego, Toma Waitsa, Bertolta Brechta, Nicka Cave’a, Włodzi­mie­rza Wysoc­kie­go, Bułata Okudżawy, Stinga, The Tiger Lillies (Hera, koka, hasz, LSD, śpiewana przez zespół Projekt Volodia czy Karolinę Czarnec­ką). Jest autorem tekstów piosenek wykony­wa­nych przez Voo Voo, Kazika, Michała Bajora, Justynę Stecz­kow­ską, Piotra Rubika (piosenka To cała prawda). W 2005 jego piosenki wykonał na Przeglą­dzie Piosenki Aktor­skiej Janusz Radek – w recitalu Pejzaż mój kochany.

Zmarł 22 stycznia 2019 w Warsza­wie. Został pocho­wa­ny na cmenta­rzu w Tarczy­nie ([https://​www​.nekro​lo​gi​.net/​n​e​k​r​o​l​o​g​i​/​r​o​m​a​n​-​k​o​l​a​k​o​w​s​k​i​/​5​4​7​3​9​361 Nekrolog]. nekro​lo​gi​.net.) .

Jego pierwszą żoną była dzien­ni­kar­ka Ewa Gil-Kołakow­ska, z którą miał syna Aleksan­dra. Po rozwo­dzie ożenił się z aktorką i reżyser­ką dubbingu, Krystyną Kozanec­ką, z którą związany był do jej śmierci w 2013. Jego ostatnią żoną była Agata Klimczak, z którą miał jednego syna.

Twórczość

Recitale

 • własne:
 • * Nie śpiewać tym, co klaszczą (1980)
 • * Ktokol­wiek widział (1984)
 • * Tetra jednego widza (1988)
 • * Przysze­dłem was pocie­szyć (1988)
 • * Mój teatr piosenki (2014)
 • dla innych artystów:
 • * Efekt obcości-Mandelay – tłuma­cze­nia tekstów Bertolda Brechta – wykonaw­ca Wojciech Kościel­niak (1992)
 • * Rybi puzon – tłuma­cze­nia tekstów Toma Waitsa – wykonaw­ca Konrad Imiela (1995)
 • * Czasem słyszę kroki – tłuma­cze­nia tekstów Stinga – wykonaw­ca Mariusz Kiljan (1995)

Dyskografia

 • płyty własne:
 • * Przypo­wieść błękitna (1985) – muzyka i słowa
 • * Brecht (1993)
 • * Droga krzyżowa-trans­mi­sja (1995)
 • * Dzwonna kolęda (1996)
 • * Autodafe (1996)
 • * Pieśni z Gułagu (1996)
 • * Semper Fidelis. Ballady kresowe (1997)
 • * Flori­le­gium (2010) – muzyka i teksty
 • * Kto ty jesteś, czyli Adresaci (2012) – muzyka i tekst
 • Nick Cave i przyjaciele
 • * W moich ramio­nach – przekłady
 • Kazik Staszew­ski
 • * Melodie Kurta Weill’a i coś ponadto – przekłady
 • * Piosenki Toma Waitsa – przekłady
 • Justyna Stecz­kow­ska
 • * Alkimja – słowa
 • Trebunie-Tutki + Voo Voo-nootki
 • * Tischner – teksty
 • Piotr Rubik
 • * Orato­rium Habitat, moje miejsce na Ziemi – teksty
 • Nasza Niepod­le­gła
 • * Radosna Niepod­le­głość – tekst piosenki
 • Różni wykonaw­cy
 • * Roman Kołakow­ski zaśpie­wa­ny (w serii Empik prezen­tu­je dobre piosenki) (2016)
 • Teatr Piosenki
 • * Leonard Cohen: Słynny niebie­ski procho­wiec (2017)

Musicale

 • Przygody Tomka Sawyera (1995) – teksty
 • Księga dżungli (1998) – muzyka i tekst
 • Wrocław­ski dzwon grzesz­ni­ka (1998) – muzyka i tekst
 • Słynny niebie­ski procho­wiec (2017)

Tomy poezji

 • Piosenki ocenzu­ro­wa­ne (1986)
 • Droga krzyżowa-trans­mi­sja (1995)
 • Rymy często­chow­skie. Pieśni przygod­ne (2006)

Utwory muzyczne

 • Stwarza­nie świata (1997) – kantata z okazji Między­na­ro­do­we­go Kongresu Eucha­ry­stycz­ne­go we Wrocławiu
 • Klękam przed przyja­cie­lem (2001) – kantata poświę­co­na Stefa­no­wi Wyszyńskiemu

Nagrody

 • Nagroda Miasta Wrocła­wia (1988)
 • Nagroda im. Włodzi­mie­rza Pietrza­ka (2002)
 • Srebrny Medal "Zasłu­żo­ny Kulturze Gloria Artis" (2005)

Dyskografia 3

Krzysztof Cugowski - 50/70 Moje najważniejsze

50/70 Moje najważniejsze

Krzysztof Cugowski
 • Wytwórnia: Mystic Production
 • Numer katalogowy: MYSTCD 384
 • EAN: 5902643883741
 • Nośnik: 2CD
 • Data wydania: 2020
 • Opakowanie: digipack
Krzysztof Cugowski - 50/70 Moje najważniejsze

50/70 Moje najważniejsze

Krzysztof Cugowski
 • Wytwórnia: Mystic Production
 • Numer katalogowy: MYSTLP 100
 • EAN: 5902643883758
 • Nośnik: 2LP
 • Data wydania: 2020
 • Opakowanie: gatefold
Krzysztof Cugowski - Przebudzenie

Przebudzenie

Krzysztof Cugowski
 • Wytwórnia: Rockers Publishing
 • Numer katalogowy: RP 001
 • EAN: 5907996080540
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2015
 • Opakowanie: digipack

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI