Ryszard Rynkowski
Muzyk

Biografia

Ryszard Rynkow­ski (ur. 9 paździer­ni­ka 1951 w Elblągu) – polski piosen­karz, kompo­zy­tor, pianista, melore­cy­ta­tor i aktor. W latach 1978–1987 wokali­sta zespołu Vox, artysta solowy od 1987 roku.

Odzna­czo­ny Krzyżem Kawaler­skim Orderu Odrodze­nia Polski oraz Orderem Uśmiechu. Honorowy obywatel Elbląga.

Początki kariery

W dzieciń­stwie uczył się gry na forte­pia­nie, najpierw u organi­sty z rodzin­nej parafii, a następ­nie w podsta­wo­wej szkole muzycz­nej. Potem muzyko­wał w amator­skich zespo­łach Elbląga. W latach 1967–1970 uczył się w I Liceum Ogólno­kształ­cą­cym w Elblągu, gdzie prowa­dził kabaret Tak To Bywa. Z kabare­tem tym w 1968 na Przeglą­dzie Zespołów Szkol­nych Polski Północ­nej zajął 2. miejsce. Studio­wał w Wyższej Szkole Nauczy­ciel­skiej w Olszty­nie.

Muzycz­nie zadebiu­to­wał z grupą El w 1972 na V Festi­wa­lu Kultury Studenc­kiej w Olszty­nie. W 1973 przeniósł się do Warszawy oraz rozpo­czął współ­pra­cę m.in. z Operetką Warszaw­ską i Teatrem na Targówku.

W latach 1977–1978 był pianistą Grupy Blueso­wej Gramine. W tym samym czasie napisał muzykę do spekta­klu Rapsod Polski, który został wysta­wio­ny w Prusz­ko­wie k. Warszawy przez grupę teatral­ną pod kierun­kiem Bolesła­wa Jastrzęb­skie­go z akompa­nia­men­tem zespołu VIP. Następ­nie pracował w zespole Victoria Singers, który w 1979 zmienił nazwę na Vox. Jest twórcą wielu utworów tego zespołu, m.in.:

 • Masz w oczach dwa nieba (III nagroda na KFPP Opole ’79),
 • Bananowy song (nagro­dzo­ny Brązową Lirą na festi­wa­lu w Braty­sła­wie w 1980),
 • Szczę­śli­wej drogi, już czas.
 • Kariera solowa

  Po rozsta­niu z grupą Vox w 1987 rozpo­czął karierę solową. Jest wielo­let­nim laure­atem Krajo­we­go Festi­wa­lu Piosenki Polskiej w Opolu, który wygrał w latach 1979, 1989, 1990 oraz 1994.

  W 1993 wystąpił w roli tytuło­wej w musicalu Pan Twardow­ski. W 2001 został nagro­dzo­ny Fryde­ry­kiem jako wokali­sta roku.

  W 2011 wziął udział w nagraniu utworu Mazurski cud, powsta­łe­go w ramach akcji Mazury Cud Natury, promu­ją­ce­go region Mazur.

  Wystąpił w widowi­sku 16.12.1981 wyreży­se­ro­wa­nym przez Łukasza Kobielę, które odbyło się w 30. rocznicę pacyfi­ka­cji kopalni "Wujek" w Katowicach.


  Dyskografia 6

  Jacek Skubikowski - Papuga - Gaduła

  Papuga - Gaduła

  Jacek Skubikowski
  • Wytwórnia: MTJ
  • Numer katalogowy: CD 10965
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2012
  • Opakowanie: koperta / cardsleeve
  • Dodatkowa informacja: Zawsze tam gdzie ty
  Jacek Skubikowski - Papuga Gaduła / Samośpiew - Teleranek

  Papuga Gaduła / Samośpiew - Teleranek

  Jacek Skubikowski
  • Wytwórnia: Polton
  • Numer katalogowy: LPP-038
  • Nośnik: LP
  • Data wydania: 1989
  • Dodatkowa informacja: O.S.T.
  Robert Chojnacki - Saxophonic

  Saxophonic

  Robert Chojnacki
  • Wytwórnia: Ferment
  • Numer katalogowy: 1732-8543-6
  • Nośnik: 2CD
  • Data wydania: 2006
  • Dodatkowa informacja: wydanie specjalne
  Robert Chojnacki - Saxophonic

  Saxophonic

  Robert Chojnacki
  • Wytwórnia: Mister Sax
  • Numer katalogowy: MRSAX002
  • EAN: 5905912551457
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2006
  Robert Chojnacki - Saxophonic

  Saxophonic

  Robert Chojnacki
  • Wytwórnia: Mister Sax
  • Numer katalogowy: MRSAX003
  • EAN: 5905912551464
  • Nośnik: 2CD
  • Data wydania: 2006
  Marek Grechuta - Serce

  Serce

  Marek Grechuta
  • Wytwórnia: Pomaton EMI
  • Numer katalogowy: 5367942
  • EAN: 0724353679422
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2001
  • Dodatkowa informacja: Świecie nasz

  Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

  Wesprzyj nas na Patronite.pl

  #KULTURAWSIECI

  Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

  Wesprzyj nas na Patronite.pl

  #KULTURAWSIECI