Sara Chmiel
Muzyk

Biografia

Sara Chmiel-Gromala (ur. 14 lipca 1991 w Dąbrowie Tarnow­skiej) – polska piosen­kar­ka, aktorka musica­lo­wa, kompo­zy­tor­ka i autorka tekstów, wokalist­ka zespołu Łzy (od 2011).

Edukacja

Jest absol­went­ką Szkoły Muzycz­nej I stopnia im. Krzysz­to­fa Pende­rec­kie­go w Dębicy w klasie fortepianu.

Kariera

W 2007 zajęła pierwsze miejsce na Między­na­ro­do­wym Festi­wa­lu Młodych Talentów "Kaunas Talent" na Litwie. Zdobyła też pierwszą nagrodę na Między­na­ro­do­wym Festi­wa­lu "Srebrna Yantra" oraz Grand Prix Między­na­ro­do­we­go Festi­wa­lu "Małe Gwiaz­decz­ki" w Bułgarii. Była finalist­ką festi­wa­lu "Nowa Fala" w Jurmale, a jej imię i nazwisko znalazło się w jurmal­skiej Alei Gwiazd.

W 2009 wygrała przesłu­cha­nia do musicalu High School Musical on stage, w którym zagrała rolę Gabrieli Montez. Premiera musicalu w reżyse­rii Tomasza Dudkie­wi­cza odbyła się we wrześniu 2009 w Gliwic­kim Teatrze Muzycz­nym. W 2010 zagrała w musicalu Hair w reżyse­rii Wojcie­cha Kościel­nia­ka również w Gliwic­kim Teatrze Muzycz­nym oraz współ­pra­co­wa­ła z reżyse­rem Wojcie­chem Kościel­nia­kiem przy jego autor­skim musicalu Summer­ti­me, którego premiera odbyła się we wrześniu 2010 roku w Teatrze im. Wojcie­cha Bogusław­skie­go w Kaliszu.

Byłą wokalist­ka tercetu Mocha, z którym zdobyła II nagrodę w koncer­cie "Debiutów" na Krajowym Festi­wa­lu Piosenki Polskiej w Opolu (2009) i uczest­ni­czy­ła w trzeciej edycji programu TVN Mam talent! (2010).

Od 1 stycznia 2011 jest wokalist­ką zespołu Łzy, w którym zajęła miejsce Anny Wyszkoni. Z zespołem zadebiu­to­wa­ła 9 stycznia koncer­tem podczas finału Wielkiej Orkie­stry Świątecz­nej Pomocy w Warsza­wie. Do tej pory nagrała i wydała z muzykami trzy albumy studyjne: Bez słów… (2011), Zbieg okolicz­no­ści (2014) i Łzy 20 (2016).

Była ambasa­dor­ką Świato­wych Dni Młodzie­ży 2016, organi­zo­wa­nych w Krakowie.

Życie prywatne

7 kwietnia 2018 wyszła za mąż za produ­cen­ta muzycz­ne­go Andrzeja "Gromee’ego" Gromalę. 28 paździer­ni­ka 2018 urodziła syna, Franciszka.


Dyskografia 4

Łzy - Bez słów

Bez słów

Łzy
 • Wytwórnia: Universal Music PL
 • Numer katalogowy: 277 339 7
 • EAN: 0602527733975
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2011
Łzy - Bez słów

Bez słów

Łzy
 • Wytwórnia: Universal Music PL
 • Numer katalogowy: 277 342 3
 • EAN: 0602527734231
 • Nośnik: 2CD
 • Data wydania: 2011
Łzy - Live Woodstock Festival Poland 2016

Live Woodstock Festival Poland 2016

Łzy
 • Wytwórnia: Złoty Melon Firma
 • Numer katalogowy: TZ 064
 • EAN: 5907996082063
 • Nośnik: CD+DVD
 • Data wydania: 2017
 • Opakowanie: digipack
Łzy - Zbieg okoliczności

Zbieg okoliczności

Łzy
 • Wytwórnia: Konkol Music
 • Numer katalogowy: 4 63060 0
 • EAN: 0825646306008
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2014
 • Opakowanie: digipack

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI