Sara Tavares
Muzyk

Biografia

Sara Tavares (ur. 1 lutego 1978) – portu­gal­ska piosen­kar­ka, kompo­zy­tor­ka i gitarzyst­ka. Jej rodzice pochodzą z Republi­ki Zielo­ne­go Przyląd­ka, urodziła się i dorasta­ła natomiast w Portu­ga­lii. Kompo­nu­je muzykę światową z afrykań­ski­mi wpływami.

S. Tavares wygrała finał konkursu Chuva de Estrelas (1993/​1994), co pomogło jej w wygraniu Portu­gal­skie­go Telewi­zyj­ne­go Konkursu Piosen­kar­skie­go w 1994 r., a w rezul­ta­cie możli­wo­ści repre­zen­to­wa­nia Portu­ga­lii w Konkur­sie Piosenki Eurowi­zji 1994 z piosenką Chamar a Música, w którym zajęła ósme miejsce, uzyskaw­szy 73 punkty.

W 2006 r. wystą­pi­ła w reklamie telewi­zyj­nej banku Millen­nium BCP.


Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI