Sebastian Piekarek
Muzyk

Biografia

Sebastian Piekarek, znany także jako Seba (ur. 5 września 1975 w Warsza­wie) – polski gitarzy­sta, wokali­sta oraz kompo­zy­tor, muzyk sesyjny, który współ­pra­co­wał m.in. z Dodą, Kasią Kowalską, Wojtkiem Pilichow­skim (Karate Musiq), zespo­ła­mi Ira, Daab, Bracia i Spotli­ght, brał udział w wielu projek­tach studyj­nych. Z wykształ­ce­nia jest techni­kiem ekono­mi­stą. Ma żonę i dwie córki.

Życiorys

Swą muzyczną karierę rozpo­czął w drugiej połowie lat 90. Jego pierw­szym zespołem była grupa rockowa The Glan. W 1994 założył wraz z Pilichow­skim, Leszczyń­skim oraz Gerardem Klawe grupę Karate Musiq, która prezen­to­wa­ła styl, jak sami muzycy przyzna­li "Hard core funk". Z grupą tą Piekarek nagrał jedną płytę Kultura albo Masowa wydaną w 1995 roku. Po rozpa­dzie grupy Piekarek udzielał się w zespole rockowym Spotlight.

Następ­nie zaczął wystę­po­wać jako muzyk sesyjny na płytach innych wykonaw­ców. Brał udział w projek­tach m.in. Kasi Kowal­skiej, Wojtka Pilichow­skie­go, Woobie Doobie, Rezer­wa­tem, Antido­tum, Kostkiem Yoria­di­sem. W 2003 roku wraz z Maciejem Głady­szem dołączył do zespołu Ira. Nagrał z nim dwie płyty, studyjną Ogień oraz koncer­to­wy Live 15-lecie. Obie w 2004 roku. Odbył także z zespołem trasę koncer­to­wą. W połowie 2004 roku dołączył także do grupy Bracia. Aby nie utożsa­miać się tylko z grupą, odszedł w czerwcu 2007 roku, decydu­jąc się na rozpo­czę­cie kariery solowej.

W 2006 roku stworzył własny solowy projekt, który nazwał Seba. Do współ­pra­cy zaprosił gitarzy­stę Macieja Gładysza, perku­si­stę Krzysz­to­fa Patoc­kie­go, oraz basistę Tomasza Gołębia. Projekt ten przero­dził się w zespół i 16 kwietnia 2007 roku grupa wydała swą debiu­tanc­ką płytę Human. Krążek miał się ukazać na rynku 8 marca, ale zespół posta­no­wił dograć materiał w szwedz­kim studiu w Sztok­hol­mie, w którym w ciągu ostat­nich lat nagry­wa­ły takie gwiazdy jak The Rasmus, Rammste­in czy Cardi­gans. Gościn­nie na płycie wystą­pi­li Ewelina Flinta, Marek Piekar­czyk (TSA) oraz Artur Gadowski (Ira). W grudniu 2006 roku wydany został singel Słowa nie znaczą nic – duet z Eweliną Flintą. W teledy­sku do piosenki zostały wykorzy­sta­ne materia­ły fundacji "Dziecię­ca fantazja", z którą wcześniej­sza współ­pra­ca zainspi­ro­wa­ła Sebastia­na do napisa­nia tej właśnie piosenki.

Album Human jest nawią­za­niem do rockowej grupy Human, której człon­ka­mi byli Gładysz oraz Patocki. Utwory z reper­tu­aru Humana, grupa Piekarka często grała na swych koncertach.

W czerwcu 2007 pojawił się teledysk do drugiego singla pt. Bruk, nagra­ne­go wraz z Arturem Gadowskim.

Grupa z powodze­niem gra koncerty, wystę­pu­jąc m.in. jako support grupy Ira, Ocean, oraz podczas koncertu grupy Maril­lion w Krakowie. Obecnie koncer­to­wa działal­ność zespołu jest zawie­szo­na, ale trwają prace nad drugim albumem Seby który prawdo­po­dob­nie ujrzy światło w 2013 i będzie zatytu­ło­wa­ny "Kamienie".

Obecnie wciąż koncer­tu­je i wystę­pu­je na płytach innych artystów. Ostatnie produk­cje muzyczne to Hasiok "Znak niepo­ko­ju" i Ira "9", PERFECT – "XXX". W latach 2007–2011 był gitarzy­stą w zespole piosen­kar­ki Doroty "Dody" Rabczew­skiej, z którą nagrał jej pierwszy solowy album "Diamond Bitch". Od 2011 do 2015 był gitarzy­stą Patrycji Markowskiej.

We wrześniu 2015 roku po kilku latach powrócił do zespołu Ira.


Dyskografia 32

Perfect - 15 lat Euler Hermes w Polsce

15 lat Euler Hermes w Polsce

Perfect
 • Wytwórnia: Perfekt Music
 • Numer katalogowy: bez numeru
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2013
 • Opakowanie: digipack
 • Dodatkowa informacja: promo
IRA - 9

9

IRA
 • Wytwórnia: QL Music
 • Numer katalogowy: 2721895
 • EAN: 0602527218953
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2009
 • Opakowanie: super jewel box
Patrycja Markowska - Alter Ego

Alter Ego

Patrycja Markowska
 • Wytwórnia: Pomaton
 • Numer katalogowy: 9936672
 • EAN: 5099999366728
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2013
Perfect - DaDaDam

DaDaDam

Perfect
 • Wytwórnia: Polskie Radio
 • Numer katalogowy: PRCD 1707
 • EAN: 5907812247072
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2014
 • Opakowanie: digipack
Urszula - Dziś już wiem

Dziś już wiem

Urszula
 • Wytwórnia: Magic Records
 • Numer katalogowy: 273 605 7
 • EAN: 0602527360577
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2010
 • Opakowanie: digipack
Urszula - Eony snu

Eony snu

Urszula
 • Wytwórnia: Universal Music PL
 • Numer katalogowy: 374 534 3
 • EAN: 0602537453436
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2013
 • Opakowanie: slipcase
Magda Femme - Extremalnie

Extremalnie

Magda Femme
Bracia (Cugowscy) - Fobrock

Fobrock

Bracia (Cugowscy)
 • Wytwórnia: Art Creation
 • Numer katalogowy: ART A 001
 • EAN: 5905912551013
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2005
Perfect - Głos

Głos

Perfect
 • Wytwórnia: Agora SA
 • Numer katalogowy: bez numeru
 • EAN: 5903111495312
 • Nośnik: CDs
 • Data wydania: 2020
 • Opakowanie: eco pack / vinyl replica
 • Dodatkowa informacja: nakład limitowany, 500 numerowanych egzemplarzy
Seba - Human

Human

Seba
 • Wytwórnia: Aguu​.pl Records
 • Numer katalogowy: AGUU.PL001
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2007
IRA - Ikar

Ikar

IRA
 • Wytwórnia: El Mariachi Management
 • Numer katalogowy: EM004S
 • Nośnik: CDs
 • Data wydania: 2004
 • Opakowanie: koperta / cardsleeve
Szwagierkolaska - Kicha

Kicha

Szwagierkolaska
 • Wytwórnia: Pomaton EMI
 • Numer katalogowy: 5210172
 • EAN: 0724352101726
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 1999
IRA - Live 15-lecie

Live 15-lecie

IRA
 • Wytwórnia: El Mariachi Management
 • Numer katalogowy: EM004CD
 • Nośnik: 2CD+DVD
 • Data wydania: 2004
 • Opakowanie: digipack
Perfect - Muzyka

Muzyka

Perfect
 • Wytwórnia: Polskie Radio
 • Numer katalogowy: PRCD 1854
 • EAN: 5907812248543
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2016
 • Opakowanie: digipack
IRA - My

My

IRA
 • Wytwórnia: Polskie Radio
 • Numer katalogowy: PRCD 1978
 • EAN: 5907812249786
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2016
 • Opakowanie: digipack
Patrycja Markowska - Na żywo

Na żywo

Patrycja Markowska
 • Wytwórnia: Warner Music Polska
 • Numer katalogowy: 4611601
 • EAN: 0825646116010
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2015
 • Opakowanie: digipack
Bracia (Cugowscy) - Niczego więcej

Niczego więcej

Bracia (Cugowscy)
 • Wytwórnia: Art Creation
 • Numer katalogowy: ART P 004
 • Nośnik: CDs
 • Data wydania: 2004
 • Opakowanie: koperta / cardsleeve
IRA - Nie ma niepotrzebnych

Nie ma niepotrzebnych

IRA
 • Wytwórnia: El Mariachi Management
 • Numer katalogowy: EM005S
 • Nośnik: CDs
 • Data wydania: 2004
 • Opakowanie: koperta / cardsleeve
Patrycja Markowska - Nie zatrzyma nikt

Nie zatrzyma nikt

Patrycja Markowska
 • Wytwórnia: Universal Music PL
 • Numer katalogowy: 987 487 6
 • EAN: 0602498748763
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2005
IRA - Ogień

Ogień

IRA
Kasia Kowalska - Pieprz i sól

Pieprz i sól

Kasia Kowalska
 • Wytwórnia: Universal Music PL
 • Numer katalogowy: bez numeru
 • Nośnik: CDs
 • Data wydania: 2002
 • Opakowanie: slim case
Kostek Yoriadis - Przebudzenie

Przebudzenie

Kostek Yoriadis
 • Wytwórnia: Zic Zac
 • Numer katalogowy: 007/99
 • EAN: 5900741504018
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 1999
Kostek Yoriadis - Przebudzenie

Przebudzenie

Kostek Yoriadis
 • Wytwórnia: Amigos
 • Numer katalogowy: 005/99
 • Nośnik: CDs
 • Data wydania: 1999
 • Opakowanie: slim case
Kasia Kowalska - Samotna w wielkim mieście

Samotna w wielkim mieście

Kasia Kowalska
 • Wytwórnia: Universal Music PL
 • Numer katalogowy: 986-824 8
 • EAN: 0602498682487
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2004
Patrycja Markowska - Świat się pomylił

Świat się pomylił

Patrycja Markowska
 • Wytwórnia: Pomaton EMI
 • Numer katalogowy: 5097532
 • EAN: 5099950975327
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2007
Patrycja Markowska - Świat się pomylił

Świat się pomylił

Patrycja Markowska
 • Wytwórnia: Pomaton EMI
 • Numer katalogowy: 2662922
 • EAN: 5099926629223
 • Nośnik: CD+DVD
 • Data wydania: 2008
 • Opakowanie: super jewel box
Bracia (Cugowscy) - Szara twarz

Szara twarz

Bracia (Cugowscy)
 • Wytwórnia: Art Creation
 • Numer katalogowy: ART P 003
 • Nośnik: CDs
 • Data wydania: 2004
 • Opakowanie: koperta / cardsleeve
IRA - Venus

Venus

IRA
 • Wytwórnia: El Mariachi Management
 • Numer katalogowy: EM006S
 • Nośnik: CDs
 • Data wydania: 2004
 • Opakowanie: koperta / cardsleeve
Kasia Kowalska - Widzę twoją twarz

Widzę twoją twarz

Kasia Kowalska
 • Wytwórnia: Pomaton EMI /​ Scena FM
 • Numer katalogowy: bez numeru
 • Nośnik: CDs
 • Data wydania: 2003
 • Opakowanie: koperta / cardsleeve
IRA - X

X

IRA
 • Wytwórnia: My Music
 • Numer katalogowy: My Music 536
 • EAN: 5099997581123
 • Nośnik: 2CD
 • Data wydania: 2013
 • Opakowanie: digipack
Perfect - XXX

XXX

Perfect
 • Wytwórnia: Pomaton EMI
 • Numer katalogowy: 9475862
 • EAN: 5099994758627
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2010
 • Opakowanie: digipack
Kostek Yoriadis - Zapach kobiety

Zapach kobiety

Kostek Yoriadis
 • Wytwórnia: Amigos
 • Numer katalogowy: 006/99
 • Nośnik: CDs
 • Data wydania: 1999
 • Opakowanie: slim case

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI