Simon Kirke
Muzyk

Biografia

Simon Kirke (ur. 28 lipca 1949 w Londynie) – perku­si­sta i wpółza­ło­ży­ciel zespołów Free i Bad Company.

Życiorys

Przyszedł na świat jako drugi z trojga chłopców państwa Viviana i Olive Kirke. Ciężka sytuacja finan­so­wa zmuszała rodziców Simona do częstych przepro­wa­dzek, ale to nie przeszka­dza­ło temu, by dzieci się dobrze rozwijały.

Sytuacja rodziny popra­wi­ła się, kiedy zamiesz­ka­li w Newca­stle. Mając dostęp do czarno-białego odbior­ni­ka TV, młody Simon bardzo często oglądał program telewi­zyj­ny All That Jazz, w którym wystę­po­wa­ły big bandy oraz kapele jazzowe.

Rodzice widząc wielkie zainte­re­so­wa­nie Simona muzyką, a w szcze­gól­no­ści perkusją kupili mu na urodziny werbel i talerz. Nieco później za pienią­dze z drobnych prac, Simon zamówił w sklepie Marshall Ward cały zestaw perku­syj­ny. Przez blisko dwa następne lata grał "razem z utworami" puszcza­ny­mi z gramo­fo­nu na domowych dysko­te­kach. Rok później przyłą­czył się do utworzo­ne­go przez byłego żołnie­rza zespołu The Maniacs, a po ukończe­niu szkoły mając 17 lat wyjechał do Londynu. By jako tako egzysto­wać, chwytał się różnych krótko­trwa­łych robótek, jedno­cze­śnie nieustan­nie śledził cały muzyczny rynek, który wówczas przeży­wał ogromny rozkwit.

Do spotka­nia Simona z Paulem Kossof­fem doszło w roku 1967 na koncer­cie tego drugiego, który grał wówczasz z Black Cat Bones. Kilka dni później Simon Kirke (będąc najlep­szym na przesłu­cha­niach) został nowym perku­si­stą BCB.

Młodzi chłopcy (Simon i Paul) szybko się ze sobą zżyli, a wkrótce stało się dla nich jasne że granie w BCB im nie wystar­cza i niebawem razem z Paulem Rodger­sem i Andy Fraserem utworzy­li Free. Grupa istniała blisko 5 lat osiąga­jąc szczyt popular­no­ści w roku 1970 po wydaniu albumu Fire & Water z hitem All Right Now.

Po rozpa­dzie Free, Kirke wspólnie Rodger­sem, gitarzy­stą Mickiem Ralphsem z (Mott the Hoople) oraz basistą Bozem Burrel­lem (niegdyś w King Crimson) zakłada Bad Company.

W latach 80. wystę­pu­je jako muzyk sesyjny. Pojawia się m.in. u Johna Wettona na albumie Caught In The Cross Fire (1980), solowym projek­cie Micka Ralphsa Take This (1982) oraz solowym projek­cie basisty grupy Queen, Johna Deacona Man Friday & Jive Junior. W roku 1986 wspiera Franka Millera Dancing In The Rain, by wkrótce (już bez Rodgersa) reakty­wo­wać Bad Company. Pod koniec lat 90. współ­pra­cu­je z Johnem Tivenem Yes I Ram (1999) oraz Wilsonem Picket­tem ''It's Hard Now'' (1999); bierze również udział w tournée amery­kań­skim Ringo Starr's All Stars Band.

Obecnie mieszka z żoną Lorraine i czwórką dzieci w Nowym Jorku.


Dyskografia 2

Budka Suflera - Antologia I

Antologia I

Budka Suflera
  • Wytwórnia: New Abra
  • Numer katalogowy: NA 033 1
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 1999
  • Opakowanie: koperta / cardsleeve
  • Dodatkowa informacja: Antologia 74-99 (1969 - 1975)
Budka Suflera - Underground

Underground

Budka Suflera
  • Wytwórnia: TA Music
  • Numer katalogowy: AATZ 018
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 1994

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI