Sławomir Gołaszewski
Muzyk

Biografia

Sławomir Gołaszew­ski, ps. "dr Avane", "Audio­ma­ra", "Sławoj Merlin" (ur. 1 lutego 1954 w Warsza­wie, zm. 16 lipca 2015) – polski filozof kultury, poeta, kompo­zy­tor, muzyk, dzien­ni­karz i felie­to­ni­sta. Jeden z propa­ga­to­rów kultury alter­na­tyw­nej w Polsce. Studio­wał w Warsza­wie, Amster­da­mie oraz Krakowie.

Autor książek m.in. Reggae-Rasta­fa­ri, Dapspol­ski. Regemen­tarz – Antolo­gia, tekstów nauko­wych i publi­cy­stycz­nych, ostatni z redak­to­rów naczel­nych miesięcz­ni­ka "Non-Stop", reporter "Czwar­te­go Wymiaru" oraz "Wegeta­riań­skie­go Świata" i recen­zent "Gazety Konopnej Spliff". Bohater i współ­sce­na­rzy­sta komiksu Szawła Płócien­ni­ka Moja Terapia. W Polskim Radiu Progra­mie III prowa­dził program "Pieśni wędrow­ców" traktu­ją­cy o reggae i rasta­fa­ria­niź­mie. Współ­twór­ca festi­wa­lu muzycz­ne­go Róbrege.

Współ­pra­co­wał z Teatrem Źródeł Jerzego Grotow­skie­go, współ­two­rzył muzykę dla Teatru Adekwat­ne­go. Pracował w Insty­tu­cie Aktora – Teatrze Labora­to­rium we Wrocła­wiu, Drugim Studio Wrocław­skim i w Centrum Animacji Kultury w Warsza­wie. Prowa­dził Pracow­nię Etnozo­fii przy Insty­tu­cie Przemia­ny Czasu w Przestrzeń w Wolimie­rzu, kierując jej działem sondaży i analiz.

W latach 80. związał się z muzyczną sceną under­gro­un­do­wą współ­pra­cu­jąc z zespo­ła­mi m.in. Kultura, Izrael i Armia. Jest autorem tekstów m.in. do jednego z albumów zespołu Habakuk. Produ­cent składan­ki Fala 1984, znawca muzyki etnicz­nej i World Music. Twórca takich projek­tów muzycz­nych jak Maxidap czy Asunta. Do końca pozosta­wał twórczo aktywny działa­jąc pod pseudo­ni­mem Audio­ma­ra jako produ­cent i performer.


Dyskografia 11

Armia - AntiArmia

AntiArmia

Armia
 • Wytwórnia: Ars Mundi
 • Numer katalogowy: AMS 019R
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 1999
Izrael - Dla wszystkich wolność

Dla wszystkich wolność

Izrael
 • Wytwórnia: Manufaktura Legenda
 • Numer katalogowy: ML 17 LP
 • EAN: 5906453604275
 • Nośnik: LP
 • Data wydania: 2013
 • Dodatkowa informacja: nakład limitowany, 1000 numerowanych egzemplarzy
Ewa Braun - Esion

Esion

Ewa Braun
 • Wytwórnia: NiktNicNieWie
 • Numer katalogowy: bez numeru
 • Nośnik: 2LP
 • Data wydania: 1996
Armia - Freak

Freak

Armia
 • Wytwórnia: Isound Labels
 • Numer katalogowy: IA003CD
 • EAN: 5906485780718
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2009
 • Opakowanie: digipack
52UM - Introversja

Introversja

52UM
 • Wytwórnia: Offmusic
 • Numer katalogowy: OM 0014
 • EAN: 5903292105086
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2013
 • Opakowanie: digipack
Izrael - Izrael In Dub

Izrael In Dub

Izrael
 • Wytwórnia: Gold Rock
 • Numer katalogowy: GR 006
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 1997
Armia - Legenda

Legenda

Armia
 • Wytwórnia: Wifon
 • Numer katalogowy: LP 177
 • Nośnik: LP
 • Data wydania: 1991
Robert Srzednicki & Artur Szolc - Music Inspired by Zodiac

Music Inspired by Zodiac

Robert Srzednicki & Artur Szolc
 • Wytwórnia: Ars Mundi
 • Numer katalogowy: AMS 026R
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2002
Izrael - Nabij faję

Nabij faję

Izrael
 • Wytwórnia: Pronit
 • Numer katalogowy: M 0015
 • Nośnik: LP
 • Data wydania: 1986
Armia - Podróż na wschód

Podróż na wschód

Armia
 • Wytwórnia: Isound Labels
 • Numer katalogowy: IS 008CD
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2012
52UM - Superego

Superego

52UM
 • Wytwórnia: Offmusic
 • Numer katalogowy: 5907717470049
 • EAN: 5907717470049
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2010
 • Opakowanie: digipack

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI