Sławomir Jaskułke
Muzyk

Biografia

Sławek Jaskułke, właśc. Sławomir Jaskułke (ur. 2 stycznia 1979 w Pucku) − polski pianista jazzowy, kompo­zy­tor muzyki forte­pia­no­wej, orkie­stro­wej, teatral­nej i filmowej, aranżer, produ­cent muzyczny. Artysta porusza­ją­cy się w obsza­rach muzyki ilustra­cyj­nej i kontem­pla­cyj­nej. Jego twórczość inspi­ro­wa­na przyrodą (album "Sea") i naturą człowie­ka ("Senne") wyraźnie podąża w kierunku kolory­sty­ki i barwy dźwięku.

Życiorys

Absol­went Katedry Jazzu i Muzyki Estra­do­wej Akademii Muzycz­nej w Gdańsku (dyplom z wyróż­nie­niem). W 2016 roku obronił tytuł doktora sztuk muzycz­nych w dyscy­pli­nie artystycz­nej instrumentalistyka. 

Od początku związany z trójmiej­skim środo­wi­skiem muzyki impro­wi­zo­wa­nej i jazzowej. Karierę zaczynał w zespole klarne­ci­sty Emila Kowal­skie­go, u boku którego zdobył doświad­cze­nie w styli­sty­ce jazzu klasycz­ne­go i okresu bebopu. W roku 2000 wziął udział w Jazz Campingu Kalatów­ki, gdzie został zauwa­żo­ny przez jednego z najwy­bit­niej­szych polskich twórców muzyki jazzowej Zbignie­wa Namysłow­skie­go. Od tej pory Jaskułke tworzy trzon Kwartetu i Kwintetu Namysłow­skie­go, nagry­wa­jąc szereg znako­mi­cie przyję­tych przez publicz­ność i prasę muzyczną płyt ("Standards", "Assyme­try", "Nice and Easy", Polish Jazz - Yes"). 

Ma za sobą występy na najwięk­szych scenach świata, m.in. Inter­na­tio­nal Perfor­ming Arts Center w Moskwie, Symphony Hall w Chicago, Carnegie Hall w Nowym Jorku. Brał udział w najwięk­szych świato­wych festi­wa­lach, m.in. North Sea Jazz Festival, Berlin Jazz Fest, Red Sea Jazz Festival, Padova Jazz Festival, Garana Inter­na­tio­nal Jazz Festival, Jazz Jamboree. Koncer­to­wał w kilku­dzie­się­ciu krajach świata i na niemal wszyst­kich konty­nen­tach. W 2006 roku repre­zen­to­wał Polskę na festi­wa­lu Music Beyond Borders w Hongkon­gu, co zaowo­co­wa­ło wydaniem solowej płyty "Jaskułke - Hong Kong". W lipcu 2012 roku wystąpił solo w słynnych Ogrodach Luksem­bur­skich w Paryżu na Festi­wa­lu "Chopin w Ogrodach Luksem­bur­skich". W czerwcu 2013 wziął udział w Festi­wa­lu Kultury Polskiej "Corso Polonia" w Rzymie. W grudniu 2016 odbył trasę koncer­to­wą po Japonii. 

Twórca projektu “Chopin na pięć forte­pia­nów” prezen­to­wa­ne­go premie­ro­wo na Świato­wej Wystawie EXPO 2010 w Szangha­ju. Jesienią 2011 roku projekt prezen­to­wa­ny był na scenie Forbid­den City Concert Hall Beijing (Sala Koncer­to­wa Zakaza­ne­go Miasta w Pekinie), oraz Nanyang Academy of Fine Arts w Singa­pu­rze. Oficjal­nym partne­rem trasy koncer­to­wej był STEINWAY & SONS. Specjal­ny cykl koncer­tów miał miejsce podczas spotkań w ramach Przewod­nic­twa Polski w Radzie Unii Europej­skiej dla Ministerstw: Spraw Zagra­nicz­nych, Nauki i Szkol­nic­twa Wyższego oraz Minister­stwa Zdrowia.

Kompo­zy­tor muzyki do filmu Wojtka Radtke inspi­ro­wa­ne­go twórczo­ścią Tadeusza Kantora “Popatrz! Życie nie istnieje tylko tutaj, ale da da (tam, tam)!”. Premie­ro­wa projek­cja filmu miała miejsce 15 lipca 2011 r. w Krakowie w ramach promocji Miasta Sopot. Film został wyświe­tlo­ny na murach Zamku Królew­skie­go na Wawelu. Autor muzyki do spekta­klu "Trash Story" w reżyse­rii Eweliny Pietro­wiak (Teatr Ateneum Warszawa, 2008). Kompo­zy­tor muzyki do arcydzieł kina niemego: "Wicher" (reż. Victor Sjöström) - pokaz w ramach Festi­wa­lu Święto Niemego Kina Warszawa 2005; "Joanna D’Arc" (reż. Carl Theodor Dreyer) - pokaz w ramach Festi­wa­lu Święto Niemego Kina Warszawa 2006; "Mocny Człowiek" (reż. Henryk Szaro) - pokaz w ramach Festi­wa­lu Festiwal Filmowy Hradec Kralove 2007; "Gorączka Złota" (reż. Charlie Chaplin) - pokaz w ramach Festi­wa­lu Nieme Na Żywo Gdańsk 2012.


Dyskografia 4

Tomasz Łosowski - C.V.

C.V.

Tomasz Łosowski
 • Wytwórnia: SL Music
 • Numer katalogowy: 001
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2003
Tomasz Łosowski - C.V. - Remastered

C.V. - Remastered

Tomasz Łosowski
 • Wytwórnia: Soliton
 • Numer katalogowy: SL 845-2
 • EAN: 5901571098456
 • Nośnik: 2CD
 • Data wydania: 2018
 • Dodatkowa informacja: CD2: Podkłady play-along dla perkusistów
The Shipyard - Niebieska linia

Niebieska linia

The Shipyard
 • Wytwórnia: 2.47 Records
 • Numer katalogowy: CDEDITION 039
 • EAN: 0825646438662
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2016
 • Opakowanie: digipack
The Shipyard - Niebieska linia

Niebieska linia

The Shipyard
 • Wytwórnia: 2.47 Records
 • Numer katalogowy: bez numeru
 • Nośnik: LP
 • Data wydania: 2016
 • Dodatkowa informacja: nakład limitowany, 310 egzemplarzy, niebieski winyl

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI