Sławomir Kulpowicz
Muzyk

Biografia

Sławomir Kulpo­wicz (ur. 17 stycznia 1952 w Warsza­wie, zm. 7 lutego 2008) – polski pianista, kompo­zy­tor i produ­cent jazzowy, w latach 1977–1981 członek formacji The Quartet. Był synem Witolda Kulpo­wi­cza, kompo­zy­to­ra i pedagoga, autora podręcz­ni­ków gry na akordeonie.

Naukę gry na pianinie rozpo­czął w wieku 5 lat. Był absol­wen­tem klasy forte­pia­nu Średniej Szkoły Muzycz­nej w Warsza­wie oraz Wydziału Jazzu i Muzyki Rozryw­ko­wej AM w Katowi­cach z 1974. Uczeń Andrzeja Jasiń­skie­go oraz Anny i Jerzego Żuraw­le­wów. W czasie studiów związany był z zespołem Silesian Set, następ­nie po powrocie do stolicy był człon­kiem Kwartetu Zbignie­wa Namysłow­skie­go, z którym w latach 1976 – 1977 koncer­to­wał w kraju i zagra­ni­cą. Od 1977 współ­two­rzył z Tomaszem Szukal­skim znaną formację The Quartet. Intere­so­wał się kulturą i muzyką Indii. Jeszcze w latach 60. ub.w. pojechał tam po raz pierwszy (razem ze Zbignie­wem Namysłow­skim). Później bywał często, nawią­zu­jąc przyjaź­nie i grając z tamtej­szy­mi muzykami m.in. z Shuja­atem Khanem (sitar). Indie i ich muzyka były też drogą do poznania wdowy po Johnie Coltrane – Alice Coltrane. Trzykrot­nie solowo wystę­po­wał na John Coltrane Festival w Los Angeles.

W 1981 zorga­ni­zo­wał swój pierwszy własny zespół: InFor­ma­tion, grający w bardzo różnych składach: od duetu i tria z Czesła­wem Bartkow­skim i Witoldem Szczur­kiem poprzez kwartet (Bartkow­ski, Szczurek i Tomasz Stańko) aż po sekstet (gdy do poprzed­nich muzyków dołącza­li Andrzej Olejni­czak i Krzysz­tof Medyna na sakso­fo­nach tenoro­wych oraz Dominik Wit na tubie). Oprócz koncer­tów solowych grał później z muzykami, którym propo­no­wał współ­pra­cę w ramach zespołów Private Music i New Formation.

Jako twórca nie zamykał się tylko w kręgu jazzu i wspomnia­nej muzyki hindu­skiej. Tworzył też z artysta­mi takimi jak Marek Bałata, Barbara Dziekan, Czesław Niemen, Janusz Smyk, Anna Maria Jopek, John Porter, Stani­sław Sojka czy Mieczy­sław Szcze­śniak; a wśród wykonaw­ców zagra­nicz­nych również Burhan Ocal z Turcji.

Był również autorem muzyki do spekta­kli baleto­wych i teatral­nych, m.in. muzyki do baletu pt. "Kobro" w reżyse­rii Graya Veredona z udziałem znanej tancerki-impro­wi­za­tor­ki Iliany Alvarado. Balet wysta­wia­ny był w Teatrze Wielkim w Łodzi. W 2003 muzyka została wyróż­nio­na "Złotą Maską".

Muzyk zmagał się z chorobą nowotwo­ro­wą. 19 lutego 2008 został pocho­wa­ny na Wojsko­wych Powąz­kach w Warsza­wie (kwatera B43-4-8).


Dyskografia 8

John Porter - China Disco

China Disco

John Porter
Stanisław Soyka - Czas nie czeka na nas

Czas nie czeka na nas

Stanisław Soyka
 • Wytwórnia: Pomaton EMI
 • Numer katalogowy: PROMO CD 507
 • Nośnik: CDs
 • Data wydania: 2003
 • Opakowanie: koperta / cardsleeve
Stanisław Soyka - Gdybym...

Gdybym...

Stanisław Soyka
 • Wytwórnia: Pomaton EMI
 • Numer katalogowy: PROMO CD 524
 • Nośnik: CDs
 • Data wydania: 2003
 • Opakowanie: slim case
Seweryn Krajewski - Lubię ten smutek

Lubię ten smutek

Seweryn Krajewski
 • Wytwórnia: K - Studio
 • Numer katalogowy: bez numeru
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2000
Stanisław Soyka - No 17

No 17

Stanisław Soyka
 • Wytwórnia: Pomaton EMI
 • Numer katalogowy: 8239542
 • EAN: 0724382395423
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 1998
Seweryn Krajewski - Pogoda na szczęście

Pogoda na szczęście

Seweryn Krajewski
 • Wytwórnia: Pomaton EMI
 • Numer katalogowy: 5360982
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2001
Stanisław Soyka - Soykanova

Soykanova

Stanisław Soyka
 • Wytwórnia: Pomaton EMI
 • Numer katalogowy: 5804412
 • EAN: 0724358044126
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2002
Stanisław Soyka - Życie to krótki sen

Życie to krótki sen

Stanisław Soyka
 • Wytwórnia: Pomaton EMI
 • Numer katalogowy: PROMO CD 491
 • Nośnik: CDs
 • Data wydania: 2002
 • Opakowanie: koperta / cardsleeve

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI