Sławomir Słociński
Muzyk

Biografia

Sławek Słociń­ski, Slawek Slocin­ski (ur. 13 stycznia 1962 w Warsza­wie) – polski perku­si­sta, od roku 1987 miesz­ka­ją­cy w Aarhus na Jutlan­dii. Był człon­kiem takich zespołów jak: Brygada Kryzys (w pierw­szym składzie grupy (1981)), Label (z Maciejem Sinkow­skim, Tomaszem "Kciukiem" Jawor­skim i Rafałem Włoczew­skim), Madame. Na przeło­mie lat 70/​80 współ­pra­co­wał również z Pawłem Rozwadowskim.


Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI