Sławomir Starosta
Muzyk

Biografia

Sławomir Starosta (ur. 17 sierpnia 1965 w Warsza­wie) – polski działacz ruchu gejow­skie­go, wydawca czaso­pism porno­gra­ficz­nych, muzyk.

Muzyk

Od 1985 grał na instru­men­tach klawi­szo­wych i śpiewał w zespo­łach: Kosme­ty­ki Mrs. Pinki, Wańka Wstańka (od 1987) i przede wszyst­kim Balkan Electri­que (zespół zadebiu­to­wał w styczniu 1989).

Działacz na rzecz LGBT

Od lat 80. XX w. działacz ruchu gejow­skie­go, w 1987 – będąc studen­tem Uniwer­sy­te­tu Warszaw­skie­go (podej­mo­wał studia na psycho­lo­gii i socjo­lo­gii, których nie ukończył) – współ­za­ło­ży­ciel Warszaw­skie­go Ruchu Homosek­su­al­ne­go oraz ogólno­pol­skie­go Stowa­rzy­sze­nia Grup Lambda.

W latach 90. współ­twór­ca porno­gra­ficz­ne­go wydaw­nic­twa Pink Press i Pink Service, wydają­ce­go magazyny gejow­skie, których był redak­to­rem naczel­nym: "Men!" (1991–1996), "Nowy Men" (od 1995), "Gejzer" (od 1999), a także skiero­wa­nych do klientów hetero­sek­su­al­nych magazy­nów "Wamp" i "Nowy Wamp". Twórca gejow­skich i porno­gra­ficz­nych portali internetowych.


Dyskografia 6

Balkan Electrique - Balkan Electrique

Balkan Electrique

Balkan Electrique
 • Wytwórnia: Arston
 • Numer katalogowy: ALP-058
 • Nośnik: LP
 • Data wydania: 1990
Balkan Electrique - Balkan Electrique Sexmix

Balkan Electrique Sexmix

Balkan Electrique
 • Wytwórnia: Arston
 • Numer katalogowy: bez numeru
 • Nośnik: LP
 • Data wydania: 1990
Wańka Wstańka & The Ludojados - Na żywca

Na żywca

Wańka Wstańka & The Ludojados
 • Wytwórnia: Digiton
 • Numer katalogowy: DIG 156
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 1993
Balkan Electrique - Piosenki

Piosenki

Balkan Electrique
 • Wytwórnia: Fonografika
 • Numer katalogowy: FCD 123
 • EAN: 5905912550399
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2004
Balkan Electrique - Piosenki o miłości

Piosenki o miłości

Balkan Electrique
 • Wytwórnia: D'Art Corporation
 • Numer katalogowy: D`ART CD 020
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 1994
1984 - Specjalny rodzaj kontrastu

Specjalny rodzaj kontrastu

1984
 • Wytwórnia: Boofish Records
 • Numer katalogowy: BOO 013
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2003
 • Opakowanie: digipack

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI