Steve Logan
Muzyk

Biografia

Steve Logan (ur. 1958 w Cleve­land, zm. 15 stycznia 2007 w Krakowie) – amery­kań­ski basista jazzowy.

Do nauki gry na gitarze zachęcił go brat, karierę zrobił wystę­pu­jąc w Nowym Jorku, u boku takich gwiazd jak Aretha Franklin, David Sanborn i John Scofield. W latach 90. XX wieku dużo koncer­to­wał w Europie, przez blisko dwa lata mieszkał we Włoszech, a ostatnie trzy lata życia spędził w Polsce, dalej wiele koncer­tu­jąc, między innymi u boku Hirama Bullocka.

Mieszkał na stałe w Krakowie, koncer­to­wał przede wszyst­kim z polskimi muzykami i zespo­ła­mi, w tym z zespo­ła­mi Jarosła­wa Śmietany i Saskii Laroo, Joachi­mem Menclem, oraz kapelą Funk dE Nite. Współ­pra­co­wał przy tworze­niu płyty A Story Of Polish Jazz Jarosła­wa Śmietany oraz Zariba Krzysz­to­fa Zawadzkiego.

Artysta zmarł w swoim miesz­ka­niu na krakow­skim Podgórzu, zgon stwier­dził lekarz, wezwany przez sąsiadów zanie­po­ko­jo­nych zniknię­ciem muzyka. Steve Logan został wedle swojej ostat­niej woli skremo­wa­ny i pocho­wa­ny w ojczyźnie.

Nazwi­skiem Steve'a Logana są sygno­wa­ne gitary basowe, firmy Mayones - model SLOGAN.


Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI