Szymon Chudy
Muzyk

Biografia

Szymon Chudy (ur. 26 sierpnia 1990 w Lewinie Brzeskim) – polski muzyk, kompo­zy­tor, produ­cent muzyczny i instru­men­ta­li­sta, kojarzo­ny głównie ze współ­pra­cy z formacją Star Guard Muffin, której jest współ­za­ło­ży­cie­lem. Od 2012 współ­two­rzy zespół Chilli Crew oraz pracuje jako muzyk sesyjny, współ­pra­cu­jąc z artysta­mi takimi jak Mesajah, Naaman, Natural Dread Killaz, Rafał Majewski, Stefan Gąsie­niec i inni.

Działalność artystyczna

W 2008 roku wraz z przyja­ciół­mi założył zespół Star Guard Muffin, który zadebiu­to­wał rok później minial­bu­mem pt. Ziemia Obiecana. Materiał został wydany samodziel­nie przez zespół.

W 2010 roku wokali­sta formacji, Kamil Bednarek, wziął udział w trzeciej edycji programu Mam talent! emito­wa­ne­go przez stację telewi­zyj­ną TVN. Na castingu zapre­zen­to­wał piosenkę "I" z reper­tu­aru Kurta Nilsena, wypro­du­ko­wa­ną i nagraną przez Chudego. W kolej­nych etapach wykonał utwory "Tears in Heaven" Erica Claptona oraz "Is This Love" Boba Marleya. Chudy wziął udział w nagra­niach oraz produk­cji obu kompo­zy­cji. W listo­pa­dzie razem z zespołem wydał debiu­tanc­ką płytę pt. Szanuj, która w dwa miesiące uzyskała status podwój­nej platyny.

W kwietniu 2011 wraz ze Star Guard Muffin poleciał na Jamajkę, gdzie wziął udział w sesji nagra­nio­wej w studio Boba Marleya - Tuff Gong. Efektem podróży był minial­bum pt. Jamaican Trip, nagro­dzo­ny złotą płytą. Tego samego roku muzyk wraz z zespołem wystąpił na XLVIII Krajowym Festi­wa­lu Piosenki Polskiej w Opolu gdzie zapre­zen­to­wa­li piosenkę Marka Grechuty "Dni, których nie znamy" w aranża­cji Chudego (z wyłącze­niem orkie­stry TVP).

Z począt­kiem 2012 roku, formacja Star Guard Muffin zawie­si­ła działal­ność. Chudy decyduje się konty­nu­ować współ­pra­cę z basistą Jakubem Wojcie­chow­skim, z którym współ­two­rzy duet produ­cenc­ki Chilli Crew.

W tym samym czasie Chudy, jako jedyny Polak, zostaje zapro­szo­ny do grupy dwustu najle­piej rokują­cych, młodych, europej­skich muzyków, wybie­ra­nych przez Euro-Med Youth Music Expo. W efekcie bierze udział w serii koncer­tów i warsz­ta­tów w miejsco­wo­ści Limassol na Cyprze.


Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI