Tadeusz Gogosz
Muzyk

Biografia

Tadeusz Gogosz (wł. Kazimierz Gogosz, ur. 5 sierpnia 1945 w Katowi­cach, zm. 30 września 2019 w Estepo­nie) – polski gitarzy­sta basowy, w latach 60. i 70. członek wielu zespołów bigbi­to­wych i jazzo­wych. Był współ­za­ło­ży­cie­lem krakow­skie­go zespołu Szwagry. Grał i śpiewał z takimi zespo­ła­mi i artysta­mi jak: Dżamble, Skaldo­wie, Czesław Niemen i Akwarele, Bemibek, Sextet Zbignie­wa Namysłow­skie­go, Test, Grupa Organowa Krzysz­to­fa Sadow­skie­go, Grupa ABC, Ewa Demar­czyk, Bemibem oraz EB Band.

Życiorys

Tadeusz Gogosz urodził się 5 sierpnia 1945 roku w Katowi­cach. Dzieciń­stwo spędził w Warsza­wie i w Śródbo­ro­wie koło Warszawy, w połowie lat pięćdzie­sią­tych przyje­chał wraz z rodziną do Nowej Huty gdzie rozpo­czął naukę muzyki. W liceum grał na klarne­cie, co w jego własnych słowach nudziło go to bardzo i w tym okresie zaczął grać w nowohuc­kich zespo­łach bigbi­to­wych. Grał w krakow­skich zespo­łach Ametysty oraz Bitni, a później w zespole Szwagry, w którym pełnił rolę kierow­ni­ka muzycz­ne­go. Był także współ­za­ło­ży­cie­lem zespołu Dżamble, skąd przeszedł do Skaldów. W latach 1967–1969 grał w zespole towarzy­szą­cym Czesła­wo­wi Nieme­no­wi – Akwarele. W później­szych latach współ­pra­co­wał z takimi grupami i artysta­mi jak: Adam Makowicz, Tomasz Stańko, Janusz Muniak oraz Grupa ABC, Bemibek, sekstet Zbignie­wa Namysłow­skie­go, grupa organowa Krzysz­to­fa Sadow­skie­go, Novi Singers, Bemibem, Test i Ewa Demarczyk.

Ma dwie siostry, starszą Marię (zm. 2017) - wielo­krot­ną repre­zen­tant­kę Polski w brydżu sporto­wym, i młodszą Aleksandrę.

Był pierw­szym mężem Ewy Bem. Wyemi­gro­wał do Norwegii, gdzie ukończył studia inżynier­skie, pracował jako inżynier jakości konstruk­cji stalo­wych. Po zakoń­cze­niu pracy zawodo­wej przeniósł się do Andalu­zji gdzie mieszkał do końca swojego życia.

W 2005 został odzna­czo­ny brązowym medalem "Zasłu­żo­ny Kulturze Gloria Artis".

Zmarł 30 września 2019 roku w Estepo­nie.


Dyskografia 20

Niemen - Czy mnie jeszcze pamiętasz

Czy mnie jeszcze pamiętasz

Niemen
Skaldowie - Gdy skończysz wiek młody

Gdy skończysz wiek młody

Skaldowie
 • Wytwórnia: Skaldowie
 • Numer katalogowy: KAMCD 13
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2016
 • Dodatkowa informacja: Nagrania archiwalne z lat 1966-1968
Skaldowie - Greatest Hits Vol. 1

Greatest Hits Vol. 1

Skaldowie
Skaldowie - Greatest Hits Vol. 1

Greatest Hits Vol. 1

Skaldowie
Grupa ABC Andrzeja Nebeskiego - Grupa ABC Andrzeja Nebeskiego

Grupa ABC Andrzeja Nebeskiego

Grupa ABC Andrzeja Nebeskiego
Grupa ABC Andrzeja Nebeskiego - Grupa ABC Andrzeja Nebeskiego plus Napisz proszę

Grupa ABC Andrzeja Nebeskiego plus Napisz proszę

Grupa ABC Andrzeja Nebeskiego
 • Wytwórnia: Yesterday
 • Numer katalogowy: 8309885202
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2000
 • Opakowanie: digipack
Skaldowie - Listy śpiewające

Listy śpiewające

Skaldowie
 • Wytwórnia: Kameleon Records
 • Numer katalogowy: KAMCD 15
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2012
Grupa ABC Andrzeja Nebeskiego - Moje ABC

Moje ABC

Grupa ABC Andrzeja Nebeskiego
 • Wytwórnia: Kameleon Records
 • Numer katalogowy: KAMCD 35
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2015
Skaldowie - Od wschodu do zachodu słońca

Od wschodu do zachodu słońca

Skaldowie
 • Wytwórnia: Kameleon Records
 • Numer katalogowy: KAMCD 04
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2012
Skaldowie - Pastorałki

Pastorałki

Skaldowie
 • Wytwórnia: Kameleon Records
 • Numer katalogowy: KAMCD 16
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2013
Skaldowie - Piosenki wojskowe

Piosenki wojskowe

Skaldowie
Skaldowie - Skaldowie

Skaldowie

Skaldowie
 • Wytwórnia: Pronit
 • Numer katalogowy: XL 0393
 • Nośnik: LP
 • Data wydania: 1967
Skaldowie - Skaldowie plus Wszystko mi mówi, że mnie ktoś pokochał

Skaldowie plus Wszystko mi mówi, że mnie ktoś pokochał

Skaldowie
 • Wytwórnia: Yesterday
 • Numer katalogowy: 830988505 - 2
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2000
 • Opakowanie: digipack
Bemibek - Sprzedaj mnie wiatrowi

Sprzedaj mnie wiatrowi

Bemibek
Bemibek - Sprzedaj mnie wiatrowi

Sprzedaj mnie wiatrowi

Bemibek
 • Wytwórnia: Kameleon Records
 • Numer katalogowy: KAMCD 41
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2016
Niemen - Sukces

Sukces

Niemen
Skaldowie - The Best Of Skaldowie

The Best Of Skaldowie

Skaldowie
 • Wytwórnia: Kameleon Records
 • Numer katalogowy: KAMCD 33
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2013
Skaldowie - Wszystko mi mówi, że mnie ktoś pokochał

Wszystko mi mówi, że mnie ktoś pokochał

Skaldowie
 • Wytwórnia: Kameleon Records
 • Numer katalogowy: KAMCD 02
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2013
Maryla Rodowicz - Wyznanie

Wyznanie

Maryla Rodowicz
 • Wytwórnia: Pronit
 • Numer katalogowy: XL / SXL 0806
 • Nośnik: LP
 • Data wydania: 1972
Maryla Rodowicz - Żyj mój świecie / Wyznania

Żyj mój świecie / Wyznania

Maryla Rodowicz
 • Wytwórnia: Andromeda
 • Numer katalogowy: CD-403
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2000

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI