Teresa Tutinas
Muzyk

Biografia

Teresa Tutinas (ur. 1 września 1943 w Zdołbu­no­wie) – polska piosen­kar­ka, od 1981 mieszka w Szwecji

Kariera

Ukończy­ła ŚSM w klasie śpiewu oraz Wydział Pedago­gicz­ny PWSM we Wrocła­wiu. Debiu­to­wa­ła w teatrzy­ku studenc­kim "Kalambur", w którym powstały pierwsze piosenki pisane specjal­nie dla niej, z myślą o jej silnej, szero­kiej skali głosowej.

Szersza publicz­ność poznała Teresę Tutinas w 1966 na IV Krajowym Festi­wa­lu Piosenki Polskiej w Opolu, gdzie otrzy­ma­ła wyróż­nie­nie. Na kolej­nych festi­wa­lach opolskich wyśpie­wa­ła główne nagrody piosen­ka­mi: Na całych jezio­rach – ty oraz Gorzko mi. W 1975 zdobyła Złoty Pierścień na Festi­wa­lu Piosenki Żołnier­skiej w Kołobrze­gu za piosenkę Rosła w boru. Wystę­po­wa­ła na Festi­wa­lu Piosenki Radziec­kiej w Zielonej Górze.

Jej najwięk­sza popular­ność przypa­dła na lata 60. i 70. XX wieku. Koncer­to­wa­ła w Polsce, a także w ZSRR, Bułgarii, Czecho­sło­wa­cji, NRD, RFN, USA, Kanadzie, Francji, Finlan­dii. Jej najwięk­sze przeboje to: Jutro Warszawa (z filmu Paryż - Warszawa bez wizy), Gorzko mi, Na deszczo­we dni, Na całych jezio­rach – ty.

Na swojej ostat­niej płycie, wydanej z okazji 60-lecia Polskie­go Radia Wrocław, Teresa Tutinas śpiewa piosenkę Wesele trwa napisaną specjal­nie z okazji ślubu jej córki, Martyny.

W 1981 wyjecha­ła do Szwecji, gdzie nadal mieszka.

Odznaczenia

 • 2008: Odzna­czo­na Złotym Krzyżem Zasługi

 • Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

  Wesprzyj nas na Patronite.pl

  #KULTURAWSIECI

  Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

  Wesprzyj nas na Patronite.pl

  #KULTURAWSIECI